Hoppa till innehåll
Hot air balloon
Foto: Patrik Svedberg/imagebank.sweden.se

Svemester Del 1

Svemester, hemester och staycation har varit modeord som det talats mycket om de senaste åren men har fått en ny innebörd under den pågående pandemin. Därför har regeringen under 2021 vidgat Visit Swedens uppdrag till att marknadsföra Sverige även för inhemska målgrupper. Syftet är att stödja återhämtningen efter det kraftiga slag som Coronakrisen haft mot den svenska besöksnäringen. För att stå startklara inför 2021 genomförde vi på Visit Sweden under november 2020 en förstudie för att identifiera Sveriges potential och nuläge som destination för invånare i Sverige. Den får du höra mer om i den första sändningen i vår liveserie - Svemester.
Senast uppdaterad:22 mars 2023

Längd: 1.00.19

Vad innebär satsningen Svemester?

Angelica Månsson-Gerde, Head of New Business, beskriver uppdraget Svemester som en möjlighet för nystart: Att genom ökad synlighet, innovation och ny kunskap skapa en attraktion kring Sverige som resmål - över hela landet och under hela året. Genom att stimulera utvecklingen av resande inom Sverige är uppfattningen att denna trend kan bli mer långvarig, även om det gäller att vara på tå i den hårdnande konkurrensen, inte minst från närmarknaderna.

Visit Sweden har identifierat tre insatsområden för att lyckas med uppdraget:

 1. Ökad synlighet. Skarp och välriktad kommunikation som skapar synlighet för det hållbara turistiska erbjudandet och stärker den inhemska lusten till Sverige.
 2. Ökad innovation. Digital innovation som driver faktiskt beteende. Genom smarta digitala lösningar kan målgruppen nås effektivt och på den platsen där de faktiskt befinner sig.
 3. Ökad kunskap. Fördjupade insikter och analyser. Kunskaper som görs tillgängliga och applicerbara för besöksnäringens företagare.

Genom dessa tre områden en nära samverkan där även möjligheter för nya allianser skapas. Uppdraget har en viktig roll för att komplettera det arbete som redan görs inom besöksnäringen. Satsningen är det nationella lagret som ska stödja det som redan görs på regional och lokal nivå såväl som de enskilda företagen.

Målgruppens drivkrafter

Från förstudien som genomfördes i november 2020 har Lena Gunnerhed, Head of Insight Management på Visit Sweden, tagit fram de viktigaste insikter som framkommit. Sett till prognosen för när svenskars resande är tillbaka på 2019-års nivå kan det dröja till 2022 för inhemska resor och till 2023-2024 för internationella resor. Trots detta är ressuget starkt hos målgruppen och redan före pandemin sågs resandet i Sverige öka bland inhemska målgrupper mot bakgrund av drivkrafter såsom:

 • Längtan till naturen både i form av längre vistelser men även i vardagen, där naturnära boende är en ökande trend
 • Ett hållbarhetstänk, en svagare krona och att internationellt resande inte ses som lika prestigefullt längre
 • Att uppleva de svenska städerna och dess utbud i form av måltidsupplevelser, kultur mm

Det som av målgruppen framhålls som det bästa med en sommarsemester i Sverige under 2020 var tryggheten, enkelheten, naturen och möjligheten att upptäcka nya resmål. Detta visar en studie som genomförts av Research One tillsammans med SNDMO (Nätverket för större städer och destinationer). Undersökningen visar också att spridningen bland destinationer varit stor och att målgruppen visar intresse för såväl storstäder, mellanstora städer, landsbygd som skärgård. Längtan till utlandssemester är stor men trots detta kan 8 av 10 tänka sig att spendera även sommaren 2021 i Sverige och hälften vill resa mer inom Sverige under 2021 än 2020. Sverige är ett av världens mest attraktiva länder, även för svenskar.

Vi behöver lyckas tillsammans

Runtom i landet finns det en önskan om ett nationellt samarbete, något som Caroline Strand, VD för Visit Stockholm, lyfte har blivit tydligt under det gångna året. Hon ser att det finns en möjlighet att utnyttja den innovation som pandemin driver på för att hitta nya utvecklingsprojekt. I takt med att vissa branscher nu ser ett förbättrat resultat trycker hon på vikten att dessa branscher bryter barriärer och samordnar sig med den besöksnäring som fortfarande är hårt drabbad. Hon menar att det bara finns en väg framåt - och det är tillsammans.

Visit Swedens strategiska kommunikationsbyrå Forsman & Bodenfors har sett en tydlig tendens på ökade samarbeten de senaste åren, både på varumärkesnivå men även bredare än så. Johan Eghammer och Jonas Andersson delade med sig av en utblick utanför besöksnäringen för inspiration från andra branscher hur Coronakrisen, men även den parallella klimatkrisen, pushat nya tankebanor, nya perspektiv och nya sätt att arbeta. De upplever att kraften i att samarbeta har blivit etablerad och den hjälpande kulturen har konkurrerat ut tävlingsinställningen

För att lyckas med detta menar Johan och Jonas att det finns några viktiga aspekter att ta till sig:

 • Att ha ett tydligt och relevant syfte som är större än affärsmålet
 • Att se över vilken roll och position man tar i ett större sammanhang
 • Att vara transparent och dela med sig som en aktiv strategi
 • Att använda ny teknik och nya plattformar för att möjliggöra nya sätt för fler att samarbeta

Vilka resetrender är viktiga för 2021?

Vi svenskar har samma prioriteringar för resande som även syns internationellt. Vid Visit Swedens målgruppsundersökning under hösten 2020 framkom följande trender inför 2021:

 • Pragmatiskt gröna val
 • En hållbar livsstil
 • Längtan bort från stress
 • Det lokala utbudet och viljan att stötta verksamheter
 • Soft adventures, det vill säga bekväma och tillgängliga möjligheter till upplevelser

Visit Swedens har delat upp den svenska målgruppen i de tre segmenten Nyfikna upptäckare, Aktiva naturälskare och Vardagssmitande livsnjutare, Enligt förstudien i höstas är det just Vardagssmitande Livsnjutare som är största segmentet och deras starkaste drivkrafter är att ha roligt och uppleva något tillsammans, att koppla av och slippa rutiner, att känna sig fri och njuta av god mat och dryck, att uppleva nya städer, platser och naturen.

Målgruppen hittar framför allt sin inspiration med hjälp av Google. Det är därför viktigare än någonsin att faktiskt vara aktiv och bokningsbar online samt strukturera informationen så att sökmotorerna hittar företagarnas erbjudanden. Även inspiration från vänner och familj väger tungt för målgruppens val av resmål och upplevelser. Besökarnas rekommendationer är viktiga och därmed är besöksnäringens kärnverksamhet – gästfrihet, ett vänligt erbjudande och bra relationer otroligt viktiga.

Övriga delar i liveserien hittar du här:

Svemester del 2

ArtikelSenast uppdaterad: 28 december 2022
Svemester del 2

Svemester Del 3

ArtikelSenast uppdaterad: 28 december 2022
Svemester Del 3

Svemester Del 4

ArtikelSenast uppdaterad: 28 december 2022
Svemester Del 4

Svemester del 5

ArtikelSenast uppdaterad: 16 februari 2024
Svemester del 5

Svemester del 6

ArtikelSenast uppdaterad: 16 februari 2024
Svemester del 6

Svemester del 7

ArtikelSenast uppdaterad: 16 februari 2024
Svemester del 7

Svemester webbinarium 29 november 2022

ArtikelSenast uppdaterad: 4 januari 2023
Svemester webbinarium 29 november 2022