Hoppa till innehåll
Hotel
Foto: Tina Axelsson/imagebank.sweden.se

Svemester Del 4

I årets fjärde livesändning på temat Svemester fokuserar vi på paketering och vad som utgör definitionen paketresa. Vi får en beskrivning av hur man kan tänka när man skapar paketering och får en inblick i paketreselagen och vad den innebär. Dessutom får vi tips direkt från besöksnäringen, av tre företagare som framgångsrikt säljer paketresor till sina besökare.
Senast uppdaterad:28 december 2022

Längd: 55.08

Angelica Månsson-Gerde, Head of New business på Visit Sweden, berättar inledningsvis om den Upplevelseguide som lanserades den 15 april. En webbaserad applikation som tar den svenska målgruppen från drömfasen till planering och uppmaning till bokning av upplevelser över hela Sverige. Det är ett kontinuerligt arbete där vi fortsatt vill bygga på med ännu fler upplevelser samt öppna upp för ytterligare medverkan framåt. Vill ni ta del av arbetet och bidra med upplevelser så får ni gärna kontakta Olivia Brodd.

Vad är en paketresa och hur kan du använda det för att skapa merförsäljning?

Tina Olsson, Head of Knowledge Management på Visit Sweden, menar att anledningen till att paketera resor är dels för att sätta kunden i fokus och ge ett mervärde, men även för att öka lönsamheten. Enligt Visit Swedens globala undersökningar är paketerade resor en trend som allt fler väljer - eftersom det är enkelt. Tina förklarar vidare att det är vanligt att kunden har en annan uppfattning om vad som är en paketerad resa än vad företagare i besöksnäringen har. En konstrunda eller kulturrunda med flera olika besök kan upplevas som paketerad av kunden, även när allting bokas separat. För att det inom besöksnäringen ska innebära en paketresa behöver minst två av följande bokas tillsammans

 • Inkvartering
 • Transport
 • Hyrbil
 • Andra turisttjänster (aktiviteter, guidade turer, måltider osv.)

För att lyckas med paketeringen krävs det att lära känna kunden. Var nyfiken, fråga, läs recensioner och enkäter för att ta reda på vad det faktiskt är din potentiella kund vill ha. Tänk också på att i ett tidigt stadie definiera vad det unika värdet är på just din plats, och skapa en berättelse kring varför en besökare ska välja att komma just dit. Investera tiden i att säkra alla avtal med samarbetspartner så att du kan vara tydlig i kommunikationen ut till kund med priset, vad som ingår och vad som inte ingår. Har du inte en automatiserad bokning utan använder dig av mail eller formulär, kontrollera att det blir en sömlös process så att kunderna kan känna sig trygga i att bokningen blivit korrekt. Tina skickar med några tips som är viktiga att tänka på när du ska jobba med paketering

 • Ta tiden och tänk igenom din bokningsprocess och skapa en enkel mall som du kan återanvända
 • Anpassa ditt budskap efter dina besökare och ta reda på i vilka kanaler du hittar dem
 • Lyft det unika värdet som du har att erbjuda
 • Gör dina paket enkla och tillgängliga
 • Arbeta med moduler där kunden själv kan lägga till och ta bort
 • Håll koll på vinst och marginaler
 • Prissätt smart
 • Trygghet och uppdaterad information är mer viktigt än någonsin
 • Skapa ett nätverk med samarbetspartners och sälj varandra! Det kan alla vinna på

Några som tagit fram en handbok i hur man med smarta medel kan öka sin lönsamhet genom merförsäljning är Västmanland turism, den finns att läsa här och Tina förmedlar deras bästa tips

 • Förskottsbetalning, genom att kunden har kommit över att resan redan är betald så spenderas ofta mer under vistelsen
 • Använd andras val som genväg, vi besöker hellre en restaurang som har många besökare än en som är nästan tom
 • Förankringseffekten, det förslag som kommer först har en tendens att bli det vi jämför med, så börja aldrig med det billigaste alternativet
 • Gör tematiska grupperingar t.ex. Alla paddlingspaket, vegetariska maträtter, vandringspaket. Då blir det inte lika överväldigande
 • Social konformitet, beskriv i termer såsom “barnens favoriter” eller “vår mest populära tur”
 • En jämn slutsiffra signalerar bättre kvalitet, vi har större benägenhet att köpa ett paket för 200 kronor snarare än 199 kronor
 • Styr genom standardalternativ, om ni jobbar med hållbarhet - låt den vegetariska maten vara standard och ha kött som tillval

Vad innebär paketreselagen?

Paketreselagen kan framstå som komplicerad men är samtidigt viktig att ha förståelse för när man jobbar med paketering. Jonas Thyberg, Advokat/Partner hos Konrad Advokater, är expert inom ämnet och berättar att paketreselagen är tvingande och inte går att välja bort. Det är alltså du som säljer resan som har det långtgående ansvaret för att kunden får exakt det som står i avtalet, annars har kunden rätt till prisavdrag eller i vissa fall till och med skadestånd. Katarina Bergstrand, VD för Sweden by Bike, efterfrågar en bra metod för att hantera den omfattande informationsplikten, något som Jonas menar är beroende på vilken typ av paketresa det är som säljs. Ett bra alternativ anser han är att ta med den informationen i sina villkor, eftersom varje kund själv behöver läsa och godkänna dem innan köpet genomförs. Lagen innebär också ett assistenskrav hos leverantören om besökaren blir i behov av hjälp. Jonas poängterar att leverantören har ansvar för att assistera besökaren med att få tag i den hjälp som behövs, men inte stå för några av kostnaderna.

Hur gör andra inom besöksnäringen?

Några som framgångsrikt jobbat med paketering är Christopher Storm, Product Manager för Granö Beckasin, Marianne Krönsjö, VD på Ulvsby Herrgård och Lotta Backlund, grundare av Green Owl Travel.

Christopher lyfter att deras paketresor ofta tas fram i dialog med researrangören, och att det viktigaste därför är att resan speglar deras värderingar och varumärkesprofilering. Det är även viktigt att resorna kompletterar den egna verksamheten och känns långsiktiga och inte bidrar till extra arbete. När det kommer till längre vistelser så är det cykelpaketen som har sålt bäst mot den svenska målgruppen. Dock är det vanligare med korta vistelser på 1-3 nätter och då är det bastu, mat och “do it yourself” i naturen som är mest efterfrågat. Han påpekar också att med många samarbetspartners så handlar det om långa tidsblock, paketen behöver ofta vara klara ett år i förväg. Han upplever att det är relativt få researrangörer som vågar möta betalningsviljan hos den svenska målgruppen, själva jobbar de med 3 stycken i Sverige jämfört med 50 stycken i andra länder.

På Ulvsby Herrgård i Sunne har de länge jobbat med paketering och paketresor är väl etablerat i trakten. Marianne lyfter vikten av att samarbeta på såväl lokal som regional nivå och påpekar att i Värmland och Sunne har man haft detta samarbete i många år. Eftersom de är vana att prata med varandra så kan de också lita på att alla levererar hög kvalitet. Att kunna erbjuda så många olika paket som Ulvsby Herrgård gör innebär att man är beroende av att samverka, och hon tipsar om att hålla det enkelt för kunden att förstå och boka, men även att hålla det enkelt mot varandra i samarbeten. Det tjänar alla på!

Lotta menar, precis som Tina tidigare, att oavsett om man paketerar för en svensk eller en utländsk besökare så handlar det om att hitta och nå ut med det unika värdet. Därför förespråkar även hon vikten av samarbete, för att kunna skapa den bästa produkten för kunden. Genom att sälja varandra så kommer det att komma tillbaka till en själv, och hon tror på att våga vara generös med att rekommendera andra aktörer. Ibland behöver kunderna extra stöd i att förstå varför de ska betala för en upplevelse, och då gäller det att bemöta dem med ödmjukhet och förklara vad det är de får som är utöver det vanliga.

Temperaturmätning, hur tänker svenskarna om att resa inom Sverige just nu?

Lena Gunnerhed, Head of Insight Management på Visit Sweden, låter oss ta del av alldeles nya siffror kring svenska resenärers tankar kring resande i Sverige de kommande sex månaderna. En ny temperaturmätning där 500 svenskar intervjuas varje vecka, och kommer så fortsätta hela året. Lena berättar att 31% av deltagarna uppger att de har rest i Sverige under de senaste sex månaderna och 38% uppger att de kommer att resa i Sverige de kommande sex månaderna. Sverige anses vara det säkraste landet att resa i enligt svenskarna, följt av våra närmarknader Finland, Norge och Danmark. Dock är det fler som anser att det är osäkert att resa oavsett land än vad det är som upplever det som säkert. Det finns fortfarande en oro kring resande till följd av pandemin.

Av de som planerar att resa i Sverige under de kommande sex månaderna uppger 26% att de avvaktar med att boka boende. Var femte person som planerar en resa har redan bokat boende medan 4% har bokat transport och 4%  aktiviteter. Detta visar att boende ofta är det första den svenska resenären bokar, beskriver Lena. 66% av deltagarna uppger att de kommer resa inom 2-4 månader vilket, sett till studiens genomförande i april, sammanfaller med den svenska sommaren, vilket är ett gott tecken att många svenskar känner sig tillräckligt trygga för att vilja resa i Sverige i sommar.

Eftersom Visit Sweden jobbar med marknadsföring så ställdes även frågan huruvida det känns okej att marknadsföra resor just nu. Här anser 37% att det inte alls är okej att göra reklam för resor utomlands och 16% att det inte alls är okej att göra reklam för resor i Sverige. När det kommer till resor i Sverige anser dock fler, 22%, att det är helt okej att göra reklam medan bara 13% säger detsamma om utlandsresor. Det är med andra ord mer okej att göra reklam för resor i Sverige än utomlands, men det kan vara viktigt att ta med sig att man behöver vara försiktig i hur och var man gör reklam för resande. Lena menar att några punkter är viktiga att tänka på i sin kommunikation till potentiella besökare i sommar

 • Visa ansvar så att besökarna ska känna sig trygga både inför resan och i själva upplevelsen. Tydlig kommunikation och flexibilitet är viktiga faktorer för att våga boka
 • Anpassa budskapet i din kommunikation, det är fortfarande många som inte tycker att det är okej att resa och många som inte tycker att det är okej med reklam
 • Sverigeresorna känns mest okej, längtan efter utlandssemester finns men kommer dröja till det känns mer tryggt

Övriga delar i liveserien hittar du här:
Del 1
Del 2
Del 3