Our other websites:

Always-on B2B

I Always-on berättar och inspirerar Visit Sweden researrangörer och agenter att upptäcka hela det attraktiva och hållbara Sverige i de kanaler målgrupperna befinner sig i för att identifiera nya attraktiva resmål och erbjudanden till respektives utbud. Under 2023 fortsätter vi med löpande våra kontakter med utvalda researrangörer och agenter samt följande aktiviteter:

Webbplatsen Sweden for Travel Professionals

Webbplatsen Sweden for Travel Professionals är ett viktigt verktyg i marknadsföringen av resmålet Sverige och underlättar researrangörer och agenters marknadsföring av resmålet Sverige.

2023. Webbplatsen är engelskspråkig och planeras att även finns på tyska under 2023. Innehållet kommer att fortsätta att utvecklas under året.

Nyhetsbrev Sweden for Travel Professionals

Genom ett digitalt nyhetsbrev som skickas ut fyra gånger per år uppdateras researrangörer och agenter om nyheter som resmålet Sverige har att erbjuda samt informerar om kommande Famtrips, Events och Roadshows som arrangeras av Visit Sweden.

2023. Nyhetsbreven kommer att utvecklas under året och planeras skickas ut till researrangörer och agenter i Tyskland, Österrike, Schweiz, Nederländerna, Belgien, Frankrike, UK och USA.

Kommunikation om Sverige på B2B plattformar

Researrangörer och agenter är medlemmar i många olika branschorganisationer, konsortier och nätverk i vilka även Visit Sweden deltar och kommunicerar hela det attraktiva och hållbara Sverige.

I Kina sker B2B kommunikationen på WeChat med digital produktkatalog, online kunskapsseminarier och webbinarier samt praktisk information.

2023. Under året kommer Visit Sweden fortsätta att delta och kommunicera via olika B2B plattformar i syfte att stärka attraktionen för det attraktiva och hållbara resmålet Sverige.

FAM trips

Visningsresor till Sverige, så kallade FAM trips, är en uppskattad aktivitet hos researrangörer och reseagenter enligt våra undersökningar. Visit Sweden genomförde sommaren 2020 en enkätundersökning på våra prioriterade marknader mot internationella researrangörer och agenter gällande hur Visit Sweden på bästa sätt kan hjälpa dem. Där framkom att fysiska FAM trips står högst i kurs. Med drygt 65% toppade fysiska FAM trips till Sverige, hos tillfrågade internationella researrangörer och agenter bland de verktyg de ansåg viktigast hjälpa dem i deras verksamhet att promota Sverige och öka utbudet av antalet bokningsbara svenska produkter. Genom FAM trips ökar kunskapen och den djupgående förståelsen för vad Sverige som attraktivt och hållbart resmål har att erbjuda vilket inspirerar researrangörer och agenter att paketera, marknadsföra och sälja bokningsbara upplevelser i Sverige. Val av FAM trips i Sverige baseras på marknadens efterfrågan, goda reseförbindelser, attraktiva destinationer och upplevelser samt svenska destinationers mognad (att med god kvalitet kunna erbjuda samarbeten med researrangörs- och agentledet). Under 2022 har Visit Sweden organiserat 5 internationella FAM trips där vi utvecklat dessa utifrån utspelet ”Discover the originals”.

2023. Visit Sweden planerar att genomföra 5 internationella FAM trips där researrangörer och reseagenter bjuds in att delta och beroende på olika marknaders utveckling kommer planering att fortgå under hösten 2022 och 2023.

Exempel på programupplägg (Sample Itineraries)

Exempel på programupplägg är en möjlighet för besöksnäringens exportmogna, innovativa och hållbara aktörer att visa upp exempel på programupplägg från sin region eller destination för internationella researrangörer och agenter. Syftet är att ge internationella researrangörer och agenter en djupgående förståelse för vad Sverige som besöksmål har att erbjuda, och med hjälp av exempel på programupplägg vill Visit Sweden inspirera internationella researrangörer och agenter att paketera, marknadsföra och sälja bokningsbara och mer medvetna upplevelser i Sverige. Exemplen publiceras på Sweden for Travel Professionals.

Vill ni veta mer, och är ni intresserade av att ingå i exempel på programupplägg? Välkommen att kontakta Gabriel Dorch, Senior Travel Trade Manager på Visit Sweden för mer information.

Sverigekampanjer via researrangörer

Resenärer inspireras och får information från researrangörers och agenters marknadsföringskanaler där många jobbar såväl online med egna kanaler som analogt med egna magasin och annonser i olika media.

Under 2023 planeras följande:

Tyskspråkiga marknader

Fram till 2022. Under många år har Visit Swedens tillsammans med regionala turismorganisationer och destinationer samarbetat med utvalda researrangörer på tyskspråkiga marknader i tre-årsperioder. Samarbetet har resulterat i ett stort Sverigeutbud och marknadsföring av Sverige i researrangörernas kanaler mot slutkonsumenter med framgångsrika resultat och effekter. Samarbetet har kallats för RESA DACH.

2023. Visit Sweden fortsätter satsningen på tyskspråkiga marknader. Inför kommande treårsperiod, 2023-2025 satsar Visit Sweden på att marknadsföra det attraktiva och hållbara resmålet Sverige genom 4-6 utvalda researrangörer med stor potential att nå volymer av resenärer i starka marknadsföringskanaler. Utöver marknadsföring sker viktig inhämtning av insikter och en marknadsbearbetning av ytterligare ca 40 utvalda researrangörer med stor affärspotential för Sverige. Samarbetet benämns Active longterm Touroperator Cooperation (ACT).

Läs mer om aktiviteten och hur just du kan vara med och stärka Sverige och din synlighet här.

Prenumerera på Visit Swedens nyhetsbrev

I Visit Swedens nyhetsbrev delar vi med oss av det senaste, från aktuella målgruppsanalyser, om researrangörer, till insikter och idéer om hur ni kan utveckla kommunikationen för globala besökare.

Anmäl dig

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.