Hoppa till innehåll
rodrigo_rivas_ruiz-music_festival-1089.jpg
Foto: Rodrigo Rivas Ruiz/imagebank.sweden.se

Kort om Norge

78% norska resenärer är intresserade av Sverige. 72% har besökt Sverige och vill göra det igen. 6% har aldrig besökt Sverige men är intresserade av att göra det. Norrmännen uppskattar våra städer, shopping och det kulinariska utbudet samt närheten och enkelheten att resa hit. Enligt våra beräkningar är 1,7 miljoner norrmän intresserade av att resa till Sverige på semester.
Senast uppdaterad:13 november 2023

Norge efter pandemin

Efter två år av restriktioner var 2022 präglat av hög reslust och positiv utveckling av gästnätterna i Sverige. Siffror från Tillväxtverket/SCB visar att det registrerades 3,3 miljoner gästnätter från Norge under 2022, 4,4 procent färre än under 2019. Preliminära siffror från Tillväxtverket/SCB visar att det registrerades cirka 258 000 färre gästnätter (-8%) jan-sept 2023 jämfört med samma period 2019. Enligt prognoser från Oxford Economics från oktober 2023 beräknas norska gästnätter att vara på 2019 års nivå 2025.

Mer om utvecklingen av gästnätter i Sverige hittar du i Tillväxtverkets statistikportal.

Enligt Oxford Economics (oktober 2023) har återhämtningen för utrikesresor fortsatt under hela 2023 och de tror på ytterligare tillväxt under 2024, trots avmattning och betydande osäkerhet kring viktiga ekonomiska faktorer. Konsumenterna prioriterar reseupplevelser framför andra utgifter. [1]

Finansiell press påverkar européernas resplaner i slutet av 2023 och början av 2024, detta är slutsatsen från European Travel Commission’s (ETC) senaste rapport, ”Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel”. [2]

Norges ekonomiska läge

I dagsläget prognostiseras den norska ekonomin att öka med 1,1 procent 2023 och 0,5 procent 2024. BNP prognoserna har nedjusterats bl a på grund av hög inflation och räntehöjningar. [3]

Ekonomiska indikatorer

 • BNP per capita prognos 2023: $85 995 [4]= 905 006 SEK. [5]
 • BNP genomsnittlig årlig tillväxt 2020-2025: 2,1% [6]
 • Valuta & växelkurs (medelvärde): Norska kronan har försvagats jämfört med 2010. 2010-2022 har valutakursen skiftat mellan 119 SEK 2010 och 105,2 SEK 2022 (avser 100 NOK). Mellan 2010 och 2022 har norska kronan försvagats med -11% vilket gör det dyrare för norrmännen att semestra i Sverige (100,2 SEK månads-genomsnitt oktober 2023). [7]
 • Konsumentförtroende oktober 2023: -22,7 jfr med -27,6 (januari 2023), -19,8 (september 2023). [8]

Norges potential

3,5 miljoner i Norge är mellan 20-70 år och alla har använt internet de senaste 3 månaderna (Eurostat). Av dessa är 62% (dvs ca 2,2 miljoner) målgruppen och 78% av dem har visat intresse av att resa i Sverige, dvs ca 1,7 miljoner.

När har norrmännen semester?

I Norge har alla lagstadgad rätt till 25 semesterdagar varje år. Dessa dagar inkluderar även lördagar, vilket ger en total semesterrätt på fyra veckor och en dag. De allra flesta har dock en femte semestervecka, reglerad via tariffavtal, och den som har fyllt 60 år har dessutom oftast rätt till ytterligare en semestervecka per år. Alla har möjlighet att ta ut tre veckors ledighet under perioden 1 juni till 30 september (de s.k. ferieloven). I Norge finns även feriepeng som samtliga arbetstagare har rätt till (beräknas utifrån lön och andra ersättningar). [9]

Helgdagar och semester i Norge 2024 [10]

 • Nyårsdagen: 1/1
 • Skärtorsdagen: 28/3
 • Långfredagen: 29/3
 • Annandag påsk: 1/4
 • Första maj: 1/5
 • Nationaldagen 17 maj: 17/5
 • Kristi Himmelsfärdsdag: 9/5
 • Annandag pingst: 20/5
 • Juldagen och annandag jul: 25/12, 26/12

Skollov i Norge 2023/2024 [11]

 • Jullov: V 51*
 • Skolstart vårterminen: 2:a januari*
 • Vinterlov: V 8 eller v 9*
 • Påsklov: V 13*
 • Sista skoldagen innan sommaren: V 25*
 • Skolstart höstterminen: V 33*
 • Höstlov: V 40 eller v 41*
 • Jullov: V 51*

*När man är ledig beror på vilken del av landet man bor i.

Hur digitaliserade är norrmännen och hur bokar de sina resor? [12]

 • 99 procent av den norska befolkningen (cirka 5,4 miljoner) använder internet.
 • Av de som använder internet är 88 procent mobila internetanvändare men utifrån daglig ”internettid” utgör mobilens andel 49 procent
 • I Skandinavien förväntas andelen som bokar sina resor online uppgå till 81 procent 2026 från 76% 2022 [13].
 • Hälften vill boka boende direkt på leverantörernas hemsida (t.ex. hotel, pensionat) och 2 av 5 vill helst boka boendet i Sverige via hemsida från stora reseportaler (exempelvis Expedia, Booking, Hotels). [14]
 • 10% av norska Internetanvändare mellan 16 och 64 år använder röstgränssnitt varje vecka.
 • 16% av norska internetanvändare mellan 16 och 64 år säger att de äger en smart enhet i hemmet

Den ökade digitaliseringen har gjort att den typiska resecykeln är förändrad. Vi är ständigt mer uppkopplade och har mobilen alltid nära och använder sociala nätverk i allt högre grad. Artificiell intelligens väntas ligga till grund för fler rese­relaterade tjänster inom några år och smarta assistenter kommer sannolikt att forma turismen under det kommande decenniet minst lika mycket som smartphones har gjort under det senaste decenniet.

 • 79% av norrmännen i Visit Swedens Målgruppsundersökning använder smarttelefon eller surfplatta för internet.
 • 70% av norrmännen använder sig av sociala medier dagligen. I allt högre grad planerar vi medan vi reser och lämnar plats för mer flexibilitet.
 • Störst inflytande på val av resmål utifrån utvalda sociala medier har Youtube, följd av Facebook och Instagram.

Källor:

[1] Webinar ”Travel growth to continue to defy economic slowdown”, Oxford Economics (2023-10-11)

[2] European Travel Commission’s (ETC)  https://etc-corporate.org/uploads/2023/10/2023_ETC_MSIET_Results_Wave_17.pdf (2023-10-26)

[3] Oxford Economics, Country Economic Forecast, juli 2023.

[4] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service, 30/6 2023

[5] Riksbanken, växelkurs månadsgenomsnitt juli 2023 (1 $ = 10,524 SEK)

[6] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service, 30/6 2023

[7] Riksbanken, årsgenomsnitt 2010-2022, https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/arsgenomsnitt-valutakurser/

[8] Opinion, Konsumentförtroende = indikator för konsumenternas förtroende ger en indikation på den framtida utvecklingen av hushållens konsumtion och sparande, baserat på svar om deras förväntade ekonomiska situation, deras uppfattning om den allmänna ekonomiska situationen, arbetslöshet och sparförmåga. . https://opinion.no/2023/10/forbrukertilliten-faller/ (2023-10-27)

[9] Arbeidstilsynet, www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78188 samt https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/ferie/feriepenger/ (2023-08-08).

[10] https://www.visitoslo.com/en/oslo/practical-information/public-holidays. Dagar som inte infaller på en lördag eller söndag.

[11] https://www.timeanddate.no/kalender/skolerute2023-2024

[12] Wearesocial, 2023 Digital: Norway, Digital 2023 Norway (February 2023) v01 (slideshare.net) (2023-08-08)

[13] Phocuswright Inc, 2023 via Phocal Point, Global market sizing.

[14] Målgruppsanalys 2021, Visit Sweden/ Mindshare Läs mer om den norska resenären.