Hoppa till innehåll
alexander_hall-capturing_a_food_experience-6296.jpg
Foto: Alexander Hall/imagebank.sweden.se

Kort om Storbritannien

Nio av tio brittiska resenärer är intresserade av Sverige. 39% har besökt Sverige och vill göra det igen. 50% har aldrig besökt Sverige men är intresserade av att göra det. Britterna uppskattar Sveriges kulturliv, det kulinariska utbudet samt shopping utbudet. Enligt våra beräkningar är 6,6 miljoner britter intresserade av att resa till Sverige på semester.

Storbritannien efter pandemin

Efter två år av restriktioner var 2022 präglat av hög reslust och positiv utveckling av gästnätterna i Sverige. Siffror från Tillväxtverket/SCB visar att det registrerades drygt 660 000 gästnätter från Storbritannien under 2022, 26 procent färre än under 2019. Preliminära siffror från Tillväxtverket/SCB visar att det registrerades drygt 146 500 färre gästnätter (-20%) jan-sep 2023 jämfört med samma period 2019. Enligt prognoser från Oxford Economics från oktober 2023 beräknas brittiska gästnätter att vara på 2019 års nivå 2025.

Mer om utvecklingen av gästnätter i Sverige hittar du i Tillväxtverkets statistikportal.

Enligt Oxford Economics (oktober 2023) har återhämtningen för utrikesresor fortsatt under hela 2023 och de tror på ytterligare tillväxt under 2024, trots avmattning och betydande osäkerhet kring viktiga ekonomiska faktorer. Konsumenterna prioriterar reseupplevelser framför andra utgifter. [1]

Finansiell press påverkar européernas reseplaner i slutet av 2023 och början av 2024, detta är slutsatsen från European Travel Commission’s (ETC) senaste rapport, ”Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel”. [2]

Storbritanniens ekonomiska läge

Hög inflation och räntor tynger återhämtningen. I dagsläget prognostiseras den brittiska ekonomin att öka med 0,4 procent både under 2023 och 2024. Tillväxten kommer därmed vara dämpad. [3]

Ekonomiska indikatorer

 • BNP per capita prognos 2023: $47 681[4] = 501 797 SEK. [5]
 • BNP genomsnittlig årlig tillväxt 2020-2025: 3,1%. [6]
 • Valuta & växelkurs (medelvärde): Brittiska pundet har stärkts jämfört med 2010. 2010-2022 har valutakursen skiftat mellan 11,1 SEK 2010 och 12,5 SEK 2022. Mellan 2010 och 2022 har brittiska pundet stärkts med12% vilket gör det mer prisvärt för britterna att semestra i Sverige (13,41 SEK månadsgenomsnitt okt 2023). [7]
 • Konsumentförtroende september 2023: 98,6 (+6) jfr sep 2022. [8]

Storbritanniens potential

11,9 miljoner i Visit Swedens marknadsföringsområden London och Southeast i Storbritannien är mellan 20-70 år och 95% (dvs ca 11,2 miljoner) har använt internet de senaste 3 månaderna (ONS). Av dessa är 66% (dvs ca 7,4 miljoner) målgruppen och 89% av dem har visat intresse av att resa till Sverige, dvs ca 6,6 miljoner.

När har britterna semester?

Det lagstadgade antalet semesterdagar är 28 dagar inklusive åtta så kallade Bank Holidays (se lista nedan). Därutöver tillkommer olika regionala helgdagar. Helgdagar i maj och augusti, samt annandag påsk, infaller alltid en måndag, vilket skapar utrymme för britter att åka på ”short” och ”city breaks”. [9]

Helgdagar i Storbritannien 2024 [10]

 • Nyårsdagen: 1/1
 • Långfredagen: 29/3
 • Annandag påsk: 1/4
 • Maj Bank Holiday: 6/5
 • Vår Bank Holiday: 27/5
 • Sommar Bank Holiday: 26/8
 • Juldagen: 25/12
 • Boxing Day: 26/12

Skollov i Storbritannien 2023/2024 [11]

 • Höstlov: v. 42*
 • Jullov: v. 51 - 1*
 • Februarilov: v. 7*
 • Påsklov: v. 13, 14, 15*
 • Majlov: v. 22*
 • Sommarlov: v. 28-34*

Hur digitaliserade är britterna och hur bokar de sina resor? [12]

 • 98 procent av den brittiska befolkningen (cirka 66,11 miljoner) använder internet.
 • Av de som använder internet är 89 procent mobila internetanvändare.
 • I Storbritannien förväntas andelen som bokar sina resor online uppgå till 83 procent 2026 från 80 procent 2022 [13].
 • 56% av britterna vill helst boka boendet i Sverige via hemsida från stora reseportaler (exempelvis Expedia, Booking, Hotels). [14]
 • 22% av brittiska Internetanvändare mellan 16 och 64 år använder röstgränssnitt varje vecka.
 • 25% av brittiska Internetanvändare mellan 16 och 64 år säger att de äger en smart enhet.

Den ökade digitaliseringen har gjort att den typiska resecykeln är förändrad. Vi är ständigt mer uppkopplade och har mobilen alltid nära och använder sociala nätverk i allt högre grad. Artificiell intelligens väntas ligga till grund för fler rese­relaterade tjänster inom några år och smarta assistenter kommer sannolikt att forma turismen under det kommande decenniet minst lika mycket som smartphones har gjort under det senaste decenniet.

 • 73% av britterna i Visit Swedens Målgruppsundersökning använder smarttelefon eller surfplatta för internet.
 • 65% av britterna använder sig av sociala medier dagligen. I allt högre grad planerar vi medan vi reser och lämnar plats för mer flexibilitet.
 • Störst inflytande på val av resmål utifrån utvalda sociala medier har Youtube, följd av Instagram och Facebook. [14]

Källor:

[1] Webinar ”Travel growth to continue to defy economic slowdown”, Oxford Economics (2023-10-11)

[2] European Travel Commission’s (ETC) https://etc-corporate.org/uploads/2023/10/2023_ETC_MSIET_Results_Wave_17.pdf (2023-10-26)

[3] Oxford Economics, Country Economic Forecast, juli 2023.

[4] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service, 30/6 2023

[5] Riksbanken, växelkurs månadsgenomsnitt juli 2023 (1 $ = 10,524 SEK)

[6] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service, 30/6 2023

[7] Riksbanken, årsgenomsnitt 2010-2022, https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/arsgenomsnitt-valutakurser/

[8] OECD, Konsumentförtroende = indikator för konsumenternas förtroende ger en indikation på den framtida utvecklingen av hushållens konsumtion och sparande, baserat på svar om deras förväntade ekonomiska situation, deras uppfattning om den allmänna ekonomiska situationen, arbetslöshet och sparförmåga. En indikator över 100 signalerar en ökning av konsumenternas förtroende inför den framtida ekonomiska situationen, vilket gör att de är mindre benägna att spara och mer benägna att spendera pengar på större köp under de kommande 12 månaderna. Värden under 100 indikerar en pessimistisk inställning till den framtida utvecklingen i ekonomin, vilket möjligen resulterar i en tendens att spara mer och konsumera mindre. +/-5 punkter indikerar ett förändrat konsumentförtroende. https://data.oecd.org/leadind/consumer-confidence-index-cci.htm (2023-11-08)

[9] https://www.gov.uk/holiday-entitlement-rights

[10] https://www.gov.uk/bank-holidays England och Wales som inte infaller på en lördag eller söndag.

[11] https://publicholidays.co.uk/school-holidays/england/london/ Perioden beror på region och skola.

[12] Wearesocial, 2023 Digital: UK Digital 2023 United Kingdom (February 2023) v01 (slideshare.net) (2023-08-08)

[13] Phocuswright Inc, 2023 via Phocal Point, Global market sizing.

[14] Målgruppsanalys 2021, Visit Sweden/ Mindshare Läs mer om den brittiska resenären