Hoppa till innehåll
alexander_hall-capturing_a_food_experience-6296.jpg
Foto: Alexander Hall/imagebank.sweden.se

Kort om Storbritannien

Nio av tio brittiska resenärer är intresserade av Sverige. 39% har besökt Sverige och vill göra det igen. 50% har aldrig besökt Sverige men är intresserade av att göra det. Britterna uppskattar Sveriges kulturliv, det kulinariska utbudet samt shopping utbudet. Enligt våra beräkningar är 6,6 miljoner britter intresserade av att resa till Sverige på semester.
Senast uppdaterad:31 maj 2024

Storbritannien idag

Efter två år av restriktioner var 2022 och 2023 präglat av hög reslust och positiv utveckling av gästnätterna i Sverige. Siffror från Tillväxtverket/SCB visar att det registrerades drygt 751.000 gästnätter från Storbritannien under 2023, 17% färre än under 2019. Preliminära siffror från Tillväxtverket/SCB visar att det registrerades drygt 28.500 färre gästnätter (-16%) jan-mars 2024 jämfört med samma period 2019. Enligt prognoser från Oxford Economics från mars 2024 beräknas brittiska gästnätter att vara tillbaka på 2019 års nivå först under 2025.

Mer om utvecklingen av gästnätter i Sverige hittar du i Tillväxtverkets statistikportal.

2023 präglades av en stark återhämtning för turismen. Oxford Economics samt World Travel & Tourism Council förutspår att 2024 blir ett “all-time-high” år för turismnäringen globalt [1]. Fritidsresorna samt den inhemska turismen förväntas fortsätta driva tillväxten för resandet globalt under 2024. Även om konsumenterna fortsätter att prioritera reseupplevelser, förväntas samtidigt levnadskostnader och inflationstryck att påverka.

European Travel Commission och Tourism Economics prognoser visar att turismkonsumtionen, utifrån olika kategorier, ser särskilt god ut för restaurangerna och för rekreations- och kulturaktörer. Resenärers utgifter för mat och dryck beräknas öka med 30% och utgifterna för rekreation, kultur och sport med 27% jämfört med 2023, drivet av både inflationstryck och efterfrågan [2].

Storbritanniens ekonomiska läge

I dagsläget prognostiseras den brittiska ekonomin att öka med 0,6% under 2024 men med 2% under 2025. Köpkraften ökar tack vara mycket lägre inflation. Men den fördröjda effekten av tidigare räntehöjningar och stramare finanspolitik förväntas innebära att återhämtningen är stadig snarare än spektakulär. [3]

Ekonomiska indikatorer

 • BNP per capita prognos 2024: $49 475 [4] = 534 609 SEK. [5]
 • BNP genomsnittlig årlig tillväxt 2020-2025: 3,1%. [6]
 • Valuta & växelkurs (medelvärde): Brittiska pundet har stärkts jämfört med 2010. 2010-2023 har valutakursen skiftat mellan 11,1 SEK 2010 och 13,2 SEK 2023. Mellan 2010 och 2023 har brittiska pundet stärkts med 19% vilket gör det mer prisvärt för britterna att semestra i Sverige (13,22 SEK månadsgenomsnitt mars 2024). [7]
 • Konsumentförtroende november 2023: 97,8 (+5,1) jfr nov 2022. [8]

Storbritanniens potential

11,9 miljoner i Visit Swedens marknadsföringsområden London och Southeast i Storbritannien är mellan 20-70 år och 95% (dvs ca 11,2 miljoner) har använt internet de senaste 3 månaderna (ONS). Av dessa är 66% (dvs ca 7,4 miljoner) målgruppen och 89% av dem har visat intresse av att resa till Sverige, dvs ca 6,6 miljoner.

När har britterna semester?

Det lagstadgade antalet semesterdagar är 28 dagar inklusive åtta så kallade Bank Holidays (se lista nedan). Därutöver tillkommer olika regionala helgdagar. Helgdagar i maj och augusti, samt annandag påsk, infaller alltid en måndag, vilket skapar utrymme för britter att åka på ”short” och ”city breaks”. [9]

Helgdagar i Storbritannien 2024 [10]

 • Nyårsdagen: 1/1
 • Långfredagen: 29/3
 • Annandag påsk: 1/4
 • Maj Bank Holiday: 6/5
 • Vår Bank Holiday: 27/5
 • Sommar Bank Holiday: 26/8
 • Juldagen: 25/12
 • Boxing Day: 26/12

Skollov i Storbritannien 2023/2024 [11]

 • Höstlov: v. 42*
 • Jullov: v. 51 - 1*
 • Februarilov: v. 7*
 • Påsklov: v. 13, 14, 15*
 • Majlov: v. 22*
 • Sommarlov: v. 28-34*

Hur lockar du en brittisk turist till Sverige?

I våra målgruppsundersökningar följer vi vad de brittiska resenärerna är intresserade av och vill göra på en semesterresa i Sverige. Vi ser även hur de planerar och bokar sin resa. Därtill sammanställer vi varje år hur de brittiska turisterna googlar om resor till Sverige. Vi hoppas att den här kunskapen ska hjälpa er paketera och kommunicera för att nå de brittiska turisterna, för de utgör en stor potential att vilja resa och semestra i Sverige.

Hur digitaliserade är britterna och hur bokar de sina resor? [12]

 • 98% av den brittiska befolkningen (cirka 66,33 miljoner) använder internet.
 • Av de som använder internet är 95% mobila internetanvändare.
 • I Storbritannien förväntas andelen som bokar sina resor online uppgå till 84% 2027 från 83% 2023 [13].
 • 56% av britterna vill helst boka boendet i Sverige via hemsida från stora reseportaler (exempelvis Expedia, Booking, Hotels). [14]
 • 22% av brittiska Internetanvändare mellan 16 och 64 år använder röstgränssnitt varje vecka.
 • 28% av brittiska Internetanvändare mellan 16 och 64 år säger att de äger en smart enhet.

Den ökade digitaliseringen har gjort att den typiska resecykeln är förändrad. Vi är ständigt mer uppkopplade och har mobilen alltid nära och använder sociala nätverk i allt högre grad. Artificiell intelligens [15] ligger till grund för fler rese­relaterade tjänster kommande åren och smarta assistenter kommer sannolikt att forma turismen under det kommande decenniet minst lika mycket som smartphones har gjort under det senaste decenniet.

Fakta från vår målgruppsundersökning:

 • 73%

  av britterna i Visit Swedens Målgruppsundersökning använder smarttelefon eller surfplatta för internet.

  Läs mer
 • 65%

  av britterna använder sig av sociala medier dagligen. I allt högre grad planerar vi medan vi reser och lämnar plats för mer flexibilitet.

  Läs mer
 • Sociala medier

  Störst inflytande på val av resmål utifrån utvalda sociala medier har Youtube, följd av Instagram och Facebook. [14]

  Läs mer

Källor:

[1] WTTC, april 2024: https://wttc.org/news-article/travel-and-tourism-set-to-break-all-records-in-2024-reveals-wttc

[2] European Tourism: Trends & prospects, quarterly report Q1/2024, European Travel Commission

[3] Oxford Economics, Country Economic Forecast, april 2024.

[4] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service, 31/3 2024

[5] Riksbanken, växelkurs månadsgenomsnitt april 2024 (1 $ = 10,80559 SEK)

[6] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service, 31/3 2024

[7] Riksbanken, årsgenomsnitt 2010-2023, https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/arsgenomsnitt-valutakurser/

[8] OECD, Konsumentförtroende = indikator för konsumenternas förtroende ger en indikation på den framtida utvecklingen av hushållens konsumtion och sparande, baserat på svar om deras förväntade ekonomiska situation, deras uppfattning om den allmänna ekonomiska situationen, arbetslöshet och sparförmåga. En indikator över 100 signalerar en ökning av konsumenternas förtroende inför den framtida ekonomiska situationen, vilket gör att de är mindre benägna att spara och mer benägna att spendera pengar på större köp under de kommande 12 månaderna. Värden under 100 indikerar en pessimistisk inställning till den framtida utvecklingen i ekonomin, vilket möjligen resulterar i en tendens att spara mer och konsumera mindre. +/-5 punkter indikerar ett förändrat konsumentförtroende. https://data.oecd.org/leadind/consumer-confidence-index-cci.htm (2024-05-16)

[9] https://www.gov.uk/holiday-entitlement-rights

[10] https://www.gov.uk/bank-holidays England och Wales som inte infaller på en lördag eller söndag.

[11] https://publicholidays.co.uk/school-holidays/england/london/ Perioden beror på region och skola.

[12] Wearesocial, 2024 Digital: UK https://datareportal.com/reports/digital-2024-united-kingdom?rq=UK (2024-05-16)

[13] Phocuswright Inc, 2024 via Phocal Point, Global market sizing.

[14] Målgruppsanalys 2021, Visit Sweden/ Mindshare Läs mer om den brittiska resenären

[15] World Travel & Tourism Council (WTTC) har publicerad 4 rapporter om AI https://researchhub.wttc.org/search?query=artificial