Hoppa till innehåll
Två vuxna och tre barn står i vattenbrynet och två av barnen provar att surfa på varsin surfbräda.
Foto: Anna Hålllams/imagebank.sweden.se

Kort om Sverige

Det finns ett stort intresse bland svenskar att utforska och semestra i Sverige och intresset håller i sig efter pandemin. Över 4 miljoner svenskar vill utforska Sverige visar våra beräkningar, det är en stor målgrupp med en stor potential. Svenskarna uppskattar mycket med Sverige, t.ex. utbudet av utomhusupplevelser vår, sommar och höst, att det finns mycket att se och göra runt om i landet, att Sverige är vackert och att det finns ett spännande mat- och dryckesutbud här.
Senast uppdaterad:29 maj 2024

2023 präglades av en stark återhämtning för turismen. Oxford Economics samt World Travel & Tourism Council förutspår att 2024 blir ett “all-time-high” år för turismnäringen globalt [1]. Fritidsresorna samt den inhemska turismen förväntas fortsätta driva tillväxten för resandet globalt under 2024. Även om konsumenterna fortsätter att prioritera reseupplevelser, förväntas samtidigt levnadskostnader och inflationstryck att påverka.

European Travel Commission och Tourism Economics prognoser visar att turismkonsumtionen, utifrån olika kategorier, ser särskilt god ut för restaurangerna och för rekreations- och kulturaktörer. Resenärers utgifter för mat och dryck beräknas öka med 30% och utgifterna för rekreation, kultur och sport med 27% jämfört med 2023, drivet av både inflationstryck och efterfrågan [2].

Sveriges ekonomiska läge

I dagsläget prognostiseras den svenska ekonomin en långsam ökning under 2024 och 1,6 procent 2025. Sveriges ekonomi fick en bra start på året och cykliska medvindar förväntas i och med att hushållen får reala inkomstökningar, låneräntorna har nått sin topp och inflationen fortsätter att sjunka. [3]

Ekonomiska indikatorer

 • BNP per capita prognos 2024: $59 113 [4] = 638 751 SEK. [5]
 • BNP genomsnittlig årlig tillväxt 2020-2025: 2,1%. [6]
 • Konsumentförtroende november 2023: 95,8 (+2,32) jfr november 2022. [7]

Sverige idag

Efter två år av restriktioner var 2022 och 2023 präglat av hög reslust och positiv utveckling av gästnätterna i Sverige. Siffror från Tillväxtverket/SCB visar att det registrerades 51 miljoner gästnätter från Sverige under 2023, 3% fler än under 2019. Preliminära siffror från Tillväxtverket/SCB visar att svenskarnas reslust i Sverige är stort även under 2024 då det registrerades nästan 280 000 fler gästnätter (+2,8%) jan-mars 2024 jämfört med samma period 2019.

Mer om utvecklingen av gästnätter i Sverige hittar du i Tillväxtverkets statistikportal.

Sveriges potential

6,5 miljoner i Sverige är mellan 20-70 år och 99% av dem (dvs ca 6,4 miljoner) har använt internet de senaste 3 månaderna (Eurostat). Av dessa är 71% (dvs ca 4,6 miljoner) målgruppen och 90% av dem har visat intresse av att resa i Sverige, dvs ca 4 miljoner.

När har svenskar semester?

Anställda i Sverige har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Om anställningen påbörjats efter den 31 augusti under semesteråret, har arbetstagaren rätt till endast fem semesterdagar. Utöver det kan arbetsgivaren ge ytterligare semesterdagar beroende på anställningsavtal. [9] Avtal kan även träffas om förskottssemester. Den vanligaste semesterperioden sammanfaller med skolornas sommarlov under juni-augusti. [10]

Helgdagar och lediga dagar i Sverige 2024 [11]

I Sverige skiljer vi på helgdagar, som ofta kallas röda dagar, och lediga dagar. Det finns 13 helgdagar i Sverige på ett år. Medarbetarna på de flesta arbetsplatser är i regel lediga på helgdagar. Men många har fler lediga dagar än dessa. Räknar man in påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton, som i många fall är lediga dagar, får de anställda ledigt i ytterligare några dagar.

 • Nyårsdagen: 1/1
 • Trettondedag jul: 6/1 (lördag)
 • Långfredagen: 29/3
 • Påskafton: 30/3 (lördag)*
 • Påskdagen: 31/3 (söndag)
 • Annandag påsk: 1/4
 • Första maj: 1/5
 • Kristi Himmelsfärds dag: 9/5
 • Pingstafton: 18/5 (lördag)*
 • Pingstdagen: 19/5 (söndag)
 • Svenska flaggans dag/ Sveriges nationaldag: 6/6
 • Midsommarafton: 21/6*
 • Midsommardagen: 22/6 (lördag)
 • Alla helgons dag: 2/11 (lördag)
 • Julafton: 24/12*
 • Juldagen: 25/12
 • Annandag jul: 26/12
 • Nyårsafton: 31/12*

*Ej röd dag men ledig för de flesta.

Skollov i Sverige 2024

 • Sportlov: vecka 7-10, beroende på län
 • Påsklov: vecka 13-14, beroende på län
 • Sommarlov: vecka 26-31
 • Höstlov: vecka 44
 • Jullov 2024/2025: 19 dec/21 dec, 2024 – 6/7/8 jan, 2025, beroende på län

Hur lockar du en svensk att turista i Sverige?

I våra målgruppsundersökningar följer vi vad de svenska turisterna är intresserade av och vill göra på en semesterresa i Sverige. Därtill sammanställer vi varje år hur de svenska turisterna googlar om resor till Sverige. Vi hoppas att den här kunskapen ska hjälpa er paketera och kommunicera för att nå svenskarna, för de har ett stort intresse av att stanna i Sverige på semester i sommar.

Hur digitaliserade är svenskarna och hur bokar de sina resor? [12]

 • 98% av den svenska befolkningen (cirka 10,44 miljoner) använder internet.
 • Av de som använder internet är 99% mobila internetanvändare men utifrån daglig ”internettid” utgör mobilens andel 52%.
 • I Skandinavien förväntas andelen som bokar sina resor online uppgå till 81% 2027 från 78% 2023 [13].
 • 46% av svenskarna vill helst boka boendet i Sverige via hemsida från stora reseportaler (exempelvis Trivago, Booking, Hotels). Lika många (45%) vill boka boendet direkt via en leverantörs hemsida. [14]
 • 10% av svenska Internetanvändare mellan 16 och 64 år använder röstgränssnitt varje vecka för att hitta information.
 • 18% av svenska Internetanvändare mellan 16 och 64 år säger att de använder en smart enhet i hemmet.

Den ökade digitaliseringen har gjort att den typiska resecykeln är förändrad. Vi är ständigt mer uppkopplade och har mobilen alltid nära och använder sociala nätverk i allt högre grad. Artificiell intelligens [15] ligger till grund för fler reserelaterade tjänster kommande åren och smarta assistenter kommer sannolikt att forma turismen under det kommande decenniet minst lika mycket som smartphones har gjort under det senaste decenniet.

Fakta från vår målgruppsundersökning:

 • 86%

  av svenskarna i Visit Swedens Målgruppsundersökning använder smarttelefon eller surfplatta för att söka på internet.

  Läs mer
 • 80%

  av svenskarna använder sig av sociala medier dagligen. I allt högre grad planerar vi medan vi reser och lämnar plats för mer flexibilitet.

  Läs mer
 • Sociala medier

  Störst inflytande på val av resmål utifrån utvalda sociala medier har Youtube, följd av Instagram och Facebook. [14]

  Läs mer

Källor:

[1] WTTC, april 2024: https://wttc.org/news-article/travel-and-tourism-set-to-break-all-records-in-2024-reveals-wttc

[2] European Tourism: Trends & prospects, quarterly report Q1/2024, European Travel Commission

[3] Oxford Economics, GTS - Global Travel Service (31/3, 2024) & Country Economic Forecast, april 2024.

[4] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service (31/3, 2024)

[5] Riksbanken, växelkurs månadsgenomsnitt april 2024 (1 $ = 10,80559 SEK)

[6] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service (31/3, 2024)

[7] OECD, Konsumentförtroende = indikator för konsumenternas förtroende ger en indikation på den framtida utvecklingen av hushållens konsumtion och sparande, baserat på svar om deras förväntade ekonomiska situation, deras uppfattning om den allmänna ekonomiska situationen, arbetslöshet och sparförmåga. En indikator över 100 signalerar en ökning av konsumenternas förtroende inför den framtida ekonomiska situationen, vilket gör att de är mindre benägna att spara och mer benägna att spendera pengar på större köp under de kommande 12 månaderna. Värden under 100 indikerar en pessimistisk inställning till den framtida utvecklingen i ekonomin, vilket möjligen resulterar i en tendens att spara mer och konsumera mindre. +/-5 punkter indikerar ett förändrat konsumentförtroende. https://data.oecd.org/leadind/consumer-confidence-index-cci.htm (2024-05-20)

[9] Semesterlag (1977:480) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/semesterlag-1977480_sfs-1977-480/

[10] Tillväxtverket https://verksamt.se/personal-rekrytering/ledighet/semester-semesterdagar

[11] Helgdagar 2024: https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/kalender/helgdagar-2024/ , https://www.norden.org/sv/info-norden/helgdagar-i-sverige & skollov 2024: https://www.skollov.se/

[12] Wearesocial, Digital 2024: Sweden https://datareportal.com/reports/digital-2024-sweden?rq=Digital%202024%3A%20Sweden (2024-05-20)

[13] Phocuswright Inc, 2024 via Phocal Point, Global market sizing.

[14] Målgruppsanalys 2021, Visit Sweden/Mindshare Läs mer om den svenska resenären

[15] World Travel & Tourism Council (WTTC) har publicerad 4 rapporter om AI https://researchhub.wttc.org/search?query=artificial