Hoppa till innehåll
Hotellrum av is, på sängen ligger en renskinnspläd.
Foto: Hans-Olof Utsi/imagebank.sweden.se

Kort om Finland

Drygt 4 av 5 finska resenärer är intresserade av Sverige. 79% har besökt Sverige och vill göra det igen. 2% har aldrig besökt Sverige men är intresserade av att göra det. Finländare uppskattar våra städer, shopping och det kulinariska utbudet samt närheten och enkelheten att resa hit. Enligt våra beräkningar är 1,3 miljoner finländare intresserade av att resa till Sverige på semester.

Finland efter pandemin

Efter två år av restriktioner var 2022 präglat av hög reslust och positiv utveckling av gästnätterna i Sverige. Siffror från Tillväxtverket/SCB visar att det registrerades drygt 550 000 gästnätter från Finland under 2022, 6 procent färre än under 2019. Preliminära siffror från Tillväxtverket/SCB visar att det registrerades 12 645 fler gästnätter (+8%) jan-april 2023 jämfört med samma period 2019. Enligt prognoser från Oxford Economics från juni 2023 beräknas finska gästnätter att vara på 2019 års nivå 2023.

Mer om utvecklingen av gästnätter i Sverige hittar du i Tillväxtverkets statistikportal.

Enligt Oxford/Tourism Economics senaste analyser från juni 2023 har återhämtningen av resandet i Europa fortsatt under 2023. Detta trots den ekonomiska motvinden där BNP-tillväxt och konsumtionstillväxt avtar från andra kvartalet (men ingen nedgång) och en fortsatt hög inflation som ligger över inflationsmålen i hela Europa, vilket i sin tur urholkar köpkraften och ökar oron för höga kostnader. [1]

Samtidigt har många konsumenter från både Europa och USA fortfarande sparade medel och resor prioriteras. Vidare är arbetsmarknaden stark, vilket kan bidra till att öka efterfrågan på turism. [2]

Finlands ekonomiska läge

I dagsläget prognostiseras den finska ekonomin att öka med 0,3 procent 2023 och med 1 procent 2024. BNP prognoserna är låga bl a pga hög inflation.

Ekonomiska indikatorer

 • BNP per capita prognos 2023: $54 174 [4] = 570 124 SEK. [5]
 • BNP genomsnittlig årlig tillväxt 2020-2025 1,5%. [6]
 • Valuta & växelkurs (medelvärde): Euron har stärkts jämfört med 2010. 2010-2022 har valutakursen skiftat mellan 9,5 SEK 2010 och 10,6 SEK 2022. Mellan 2010 och 2022 har Euron stärkts med 11% vilket gör det mer prisvärt för finländare att semestra i Sverige (11,4 SEK månads-genomsnitt maj 2023). [7]
 • Konsumentförtroende juni 2023: 97,5 (+2) jfr juni 2022. [8]

Finlands potential

3,6 miljoner i Finland är mellan 20-70 år och 99% (dvs ca 3,5 miljoner) har använt internet de senaste 3 månaderna (Eurostat). Av dessa är 46% (dvs ca 1,6 miljoner) målgruppen och 81% av dem har visat intresse av att resa i Sverige, dvs ca 1,3 miljoner.

När har finländare semester?

Heltidsanställda i Finland har rätt till minst fem veckors semester och enligt de finska kollektivavtalen skall 24 av dessa dagar ges som semester under sommaren. Därutöver kan vinterledigheten, dvs resterande semesterdagar, ges efter sommarledighetsperioden (maj till september). Det är vanligt att semestern tas ut vid olika tillfällen. Den ordinarie arbetstiden är högst åtta timmar om dygnet och 40 timmar i veckan. [9]

Helgdagar och semester i Finland 2024 [10]

 • Nyårsdagen: 1/1
 • Trettondedag Jul: 6/1
 • Långfredagen: 29/3
 • Annandag påsk: 1/4
 • Första maj: 1/5
 • Kristi Himmelsfärdsdag: 18/5
 • Självständighetsdagen: 6/12
 • Juldagen och annandag jul: 25/12, 26/12

Skollov i Finland 2023/2024 [10]

 • Jullov: v. 51, 52, 1 (två veckor under perioden)*
 • Februarilov: v. 8, 9 eller v.10*
 • Sommarlov: v. 23-32*
 • Höstlov: v. 42, 43 (en vecka under perioden)*

*När man är ledig beror på vilken del av landet man bor i.

Hur digitaliserade är finländarna och hur bokar de sina resor? [11]

 • 98 procent av den finska befolkningen (cirka 5,4 miljoner) använder internet.
 • I Skandinavien förväntas andelen som bokar sina resor online uppgå till 81 procent 2026 från 76% 2022 [13].
 • Hälften vill boka boende direkt på leverantörernas hemsida (t.ex. hotel, pensionat) och 2 av 5 vill helst boka boendet i Sverige via hemsida från stora reseportaler (exempelvis Expedia, Booking, Hotels). [13]
 • 19% av finska internetanvändare mellan 16 och 64 år säger att de äger en smart enhet i hemmet.

Den ökade digitaliseringen har gjort att den typiska resecykeln är förändrad. Vi är ständigt mer uppkopplade och har mobilen alltid nära och använder sociala nätverk i allt högre grad. Artificiell intelligens väntas ligga till grund för fler rese­relaterade tjänster inom några år och smarta assistenter kommer sannolikt att forma turismen under det kommande decenniet minst lika mycket som smartphones har gjort under det senaste decenniet.

 • 80% av finländarna i Visit Swedens Målgruppsundersökning använder smarttelefon eller surfplatta för att söka på internet.
 • 77% av finländarna använder sig av sociala medier dagligen. I allt högre grad planerar vi medan vi reser och lämnar plats för mer flexibilitet.
 • Störst inflytande på val av resmål utifrån utvalda sociala medier har Youtube, följd av Facebook och Instagram.

Källor:

[1] European Travel Trends & prospects Q2, 2023 (Tourism Economics) (2023-06-22)

[2] ETC European Tourism 2023 – Trends & Prospects (Q2/2023), https://etc-corporate.org/uploads/2023/07/ETC-Quarterly-Report-Q2-2023__Public.pdf (2023-08-08)

[3] Oxford Economics, Country Economic Forecast, juli 2023.

[4] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service, 30/6 2023

[5] Riksbanken, växelkurs månadsgenomsnitt juli 2023 (1 $ = 10,524 SEK)

[6] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service, 30/6 2023

[7] Riksbanken, årsgenomsnitt 2010-2022, https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/arsgenomsnitt-valutakurser/

[8] OECD, Konsumentförtroende = indikator för konsumenternas förtroende ger en indikation på den framtida utvecklingen av hushållens konsumtion och sparande, baserat på svar om deras förväntade ekonomiska situation, deras uppfattning om den allmänna ekonomiska situationen, arbetslöshet och sparförmåga. En indikator över 100 signalerar en ökning av konsumenternas förtroende inför den framtida ekonomiska situationen, vilket gör att de är mindre benägna att spara och mer benägna att spendera pengar på större köp under de kommande 12 månaderna. Värden under 100 indikerar en pessimistisk inställning till den framtida utvecklingen i ekonomin, vilket möjligen resulterar i en tendens att spara mer och konsumera mindre. +/-5 punkter indikerar ett förändrat konsumentförtroende. https://data.oecd.org/leadind/consumer-confidence-index-cci.htm (2023-08-08)

[9] https://foreningsresursen.fi/sv/sok/article-188645-83219-semester?text_188645=semester&search_188645=S%C3%B6k (2023-08-08)

[10] https://www.feiertagskalender.ch (2023-08-08) Dagar som inte infaller på en lördag eller söndag.

[11] Wearesocial, 2023 Digital: Finland Digital 2023 Finland (February 2023) v01 | PPT (slideshare.net) (2023-08-08)

[12] Phocuswright Inc, 2023 via Phocal Point, Global market sizing

[13] Målgruppsanalys 2021, Visit Sweden/ Mindshare Läs mer om den finska resenären.