Hoppa till innehåll
Hotellrum av is, på sängen ligger en renskinnspläd.
Foto: Hans-Olof Utsi/imagebank.sweden.se

Kort om Finland

Drygt 4 av 5 finska resenärer är intresserade av Sverige. 79% har besökt Sverige och vill göra det igen. 2% har aldrig besökt Sverige men är intresserade av att göra det. Finländare uppskattar våra städer, shopping och det kulinariska utbudet samt närheten och enkelheten att resa hit. Enligt våra beräkningar är 1,3 miljoner finländare intresserade av att resa till Sverige på semester.
Senast uppdaterad:30 maj 2024

Finland idag

Efter två år av restriktioner var 2022 och 2023 präglat av hög reslust och positiv utveckling av gästnätterna i Sverige. Siffror från Tillväxtverket/SCB visar att det registrerades 694 778 gästnätter från Finland under 2023, 17% fler än under 2019. Preliminära siffror från Tillväxtverket/SCB visar att det registrerades cirka 12 428 fler gästnätter (+11%) jan-mars 2024 jämfört med samma period 2019.

Mer om utvecklingen av gästnätter i Sverige hittar du i Tillväxtverkets statistikportal.

2023 präglades av en stark återhämtning för turismen. Oxford Economics samt World Travel & Tourism Council förutspår att 2024 blir ett “all-time-high” år för turismnäringen globalt [1]. Fritidsresorna samt den inhemska turismen förväntas fortsätta driva tillväxten för resandet globalt under 2024. Även om konsumenterna fortsätter att prioritera reseupplevelser, förväntas samtidigt levnadskostnader och inflationstryck att påverka.

European Travel Commission och Tourism Economics prognoser visar att turismkonsumtionen, utifrån olika kategorier, ser särskilt god ut för restaurangerna och för rekreations- och kulturaktörer. Resenärers utgifter för mat och dryck beräknas öka med 30% och utgifterna för rekreation, kultur och sport med 27% jämfört med 2023, drivet av både inflationstryck och efterfrågan [2].

Finlands ekonomiska läge

I dagsläget prognostiseras den finska ekonomin att öka med 0,6% 2024 och med 1,9% 2025. Tillväxten väntas ta fart i år. Regeringen siktar på en gradvis finanspolitisk konsolidering för att få underskottet under 3% av BNP i år. Gröna och digitala investeringar, försvar och åldersrelaterade utgifter kräver en samlad ansträngning för att sätta den höga offentliga skulden i förhållande till BNP samtidigt att man når nettonollutsläpp.

Ekonomiska indikatorer

 • BNP per capita prognos 2024: $54 299 [4] = 586 734 SEK. [5]
 • BNP genomsnittlig årlig tillväxt 2020-2025: 1,3%. [6]
 • Valuta & växelkurs (medelvärde): Euron har stärkts jämfört med 2010. 2010-2023 har valutakursen skiftat mellan 9,5 SEK 2010 och 11,5 SEK 2023. Mellan 2010 och 2023 har Euron stärkts med 20% vilket gör det mer prisvärt för finländare att semestra i Sverige (11,31 SEK månads-genomsnitt mars 2024). [7]
 • Konsumentförtroende november 2024: 96,15 (-5) jfr november 2022. [8]

Finlands potential

3,6 miljoner i Finland är mellan 20-70 år och 99% (dvs ca 3,5 miljoner) har använt internet de senaste 3 månaderna (Eurostat). Av dessa är 46% (dvs ca 1,6 miljoner) målgruppen och 81% av dem har visat intresse av att resa i Sverige, dvs ca 1,3 miljoner.

När har finländare semester?

Heltidsanställda i Finland har rätt till minst fem veckors semester och enligt de finska kollektivavtalen skall 24 av dessa dagar ges som semester under sommaren. Därutöver kan vinterledigheten, dvs resterande semesterdagar, ges efter sommarledighetsperioden (maj till september). Det är vanligt att semestern tas ut vid olika tillfällen. Den ordinarie arbetstiden är högst åtta timmar om dygnet och 40 timmar i veckan. [9]

Helgdagar och semester i Finland 2024 [10]

 • Nyårsdagen: 1/1
 • Trettondedag Jul: 6/1
 • Långfredagen: 29/3
 • Annandag påsk: 1/4
 • Första maj: 1/5
 • Kristi Himmelsfärdsdag: 18/5
 • Självständighetsdagen: 6/12
 • Juldagen och annandag jul: 25/12, 26/12

Skollov i Finland 2023/2024 [10]

 • Jullov: v. 51, 52, 1 (två veckor under perioden)*
 • Februarilov: v. 8, 9 eller v.10*
 • Sommarlov: v. 23-32*
 • Höstlov: v. 42, 43 (en vecka under perioden)*

*När man är ledig beror på vilken del av landet man bor i.

Hur digitaliserade är finländarna och hur bokar de sina resor? [11]

 • 98 procent av den finska befolkningen (cirka 5,4 miljoner) använder internet.
 • I Skandinavien förväntas andelen som bokar sina resor online uppgå till 81 procent 2026 från 76% 2022 [13].
 • Hälften vill boka boende direkt på leverantörernas hemsida (t.ex. hotel, pensionat) och 2 av 5 vill helst boka boendet i Sverige via hemsida från stora reseportaler (exempelvis Expedia, Booking, Hotels). [13]
 • 19% av finska internetanvändare mellan 16 och 64 år säger att de äger en smart enhet i hemmet.

Hur lockar du en finsk turist till Sverige?

I våra målgruppsundersökningar följer vi vad de finska resenärerna är intresserade av och vill göra på en semesterresa i Sverige. Vi ser även hur de planerar och bokar sin resa. Därtill sammanställer vi varje år hur de finska turisterna googlar om resor till Sverige. Vi hoppas att den här kunskapen ska hjälpa er paketera och kommunicera för att nå de finska turisterna, för de har ett intresse av att vilja resa och semestra i Sverige.

Hur digitaliserade är finländarna och hur bokar de sina resor? [11]

 • 98% av den finska befolkningen (cirka 5,4 miljoner) använder internet.
 • I Skandinavien förväntas andelen som bokar sina resor online uppgå till 81% 2027 från 78% 2023 [12].
 • Hälften vill boka boende direkt på leverantörernas hemsida (t.ex. hotel, pensionat) och 2 av 5 vill helst boka boendet i Sverige via hemsida från stora reseportaler (exempelvis Expedia, Booking, Hotels). [13]

Den ökade digitaliseringen har gjort att den typiska resecykeln är förändrad. Vi är ständigt mer uppkopplade och har mobilen alltid nära och använder sociala nätverk i allt högre grad. Artificiell intelligens [14] ligger till grund för fler rese­relaterade tjänster kommande åren och smarta assistenter kommer sannolikt att forma turismen under det kommande decenniet minst lika mycket som smartphones har gjort under det senaste decenniet.

Fakta från vår målgruppsundersökning:

 • 80%

  av finländarna i Visit Swedens Målgruppsundersökning använder smarttelefon eller surfplatta för att söka på internet.

  Läs mer
 • 77%

  av finländarna använder sig av sociala medier dagligen. I allt högre grad planerar vi medan vi reser och lämnar plats för mer flexibilitet.

  Läs mer
 • Sociala medier

  Störst inflytande på val av resmål utifrån utvalda sociala medier har Youtube, följd av Facebook och Instagram.

  Läs mer

Källor:

[1] WTTC, april 2024: https://wttc.org/news-article/travel-and-tourism-set-to-break-all-records-in-2024-reveals-wttc

[2] European Tourism: Trends & prospects, quarterly report Q1/2024, European Travel Commission

[3] Oxford Economics, Country Economic Forecast, april 2024.

[4] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service, 31/3 2024

[5] Riksbanken, växelkurs månadsgenomsnitt april 2024 (1 $ = 10,80559 SEK)

[6] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service, 31/3 2024

[7] Riksbanken, årsgenomsnitt 2010-2023, https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/arsgenomsnitt-valutakurser/

[8] OECD, Konsumentförtroende = indikator för konsumenternas förtroende ger en indikation på den framtida utvecklingen av hushållens konsumtion och sparande, baserat på svar om deras förväntade ekonomiska situation, deras uppfattning om den allmänna ekonomiska situationen, arbetslöshet och sparförmåga. En indikator över 100 signalerar en ökning av konsumenternas förtroende inför den framtida ekonomiska situationen, vilket gör att de är mindre benägna att spara och mer benägna att spendera pengar på större köp under de kommande 12 månaderna. Värden under 100 indikerar en pessimistisk inställning till den framtida utvecklingen i ekonomin, vilket möjligen resulterar i en tendens att spara mer och konsumera mindre. +/-5 punkter indikerar ett förändrat konsumentförtroende. https://data.oecd.org/leadind/consumer-confidence-index-cci.htm (2024-05-16)

[9] https://foreningsresursen.fi/sv/sok/article-188645-83219-semester?text_188645=semester&search_188645=S%C3%B6k (2023-08-08)

[10] https://www.feiertagskalender.ch (2023-08-08) Dagar som inte infaller på en lördag eller söndag.

[11] Wearesocial, 2024 Digital: Finland https://datareportal.com/reports/digital-2024-finland (2024-05-20)

[12] Phocuswright Inc, 2024 via Phocal Point, Global market sizing

[13] Målgruppsanalys 2021, Visit Sweden/ Mindshare Läs mer om den finska resenären.

[14] World Travel & Tourism Council (WTTC) har publicerad 4 rapporter om AI https://researchhub.wttc.org/search?query=artificial