Our other websites:
carl-johan_utsi-hiking-5689.jpg
Foto: Carl-Johan Utsi/imagebank.sweden.se

Kort om Nederländerna

Nästan nio av tio nederländska resenärer är intresserade av Sverige. 37% har besökt Sverige och vill göra det igen. 49% har aldrig besökt Sverige men är intresserade av att göra det. Nederländarna uppskattar våra stora ytor, vår tillgängliga natur, friska luft, svenska livsstil och kultur. Enligt våra beräkningar är 5,1 miljoner nederländare intresserade av att resa till Sverige på semester.

Nederländerna efter pandemin

Efter två år av restriktioner är 2022 präglat av hög reslust och positiv utveckling av gästnätterna i Sverige. Preliminära siffror från Tillväxtverket/SCB visar att vi närmar oss 2019 års nivå då Nederländerna registrerades drygt 35 000 fler gästnätter (+15%) jan-juni 2022 jämfört med samma period 2019.

Mer om utvecklingen av gästnätter i Sverige hittar du i Tillväxtverkets statistikportal.

Under sommaren 2022 är stigande priser och invasionen av Ukraina de europeiska konsumenternas största oro, långt före Covid-19. Även arbetslöshet och extrema väderhändelser oroar konsumenterna.[1]

Oro för inflation och prisökningar påverkar resenärer och deras önskan att resa. Enligt European Travel Commission kommer hög inflation sannolikt att flytta efterfrågan till inrikes- och kortdistansresor.[2]

Nederländernas ekonomiska läge

I dagsläget prognostiseras den nederländska ekonomin att öka med 3,1 procent 2022, men endast med 1,7 procent 2023. BNP prognoserna har nedjusterats bl a på grund av utsikterna till energibrist i Europa. Livsmedels- och energipriser håller inflationen hög. [3]

Ekonomiska indikatorer

 • BNP per capita prognos 2022: $46 588 [4] = 467 278SEK. [5]
 • BNP genomsnittlig årlig tillväxt 2020-2025: 2,6%. [6]
 • Valuta & växelkurs (medelvärde): Euron har stärkts jämfört med 2010. 2010-2021 har valutakursen skiftat mellan 9,5 SEK 2010 och 10,1 SEK 2021. Mellan 2010 och 2021 har Euron stärkts med 6% vilket gör det mer prisvärt för nederländare att semestra i Sverige (10,6 SEK månads-genomsnitt juni 2022). [7]
 • Konsumentförtroende Juni 2022: 97 (-2) jfr januari 2022. [8]

Nederländernas potential

11,4 miljoner i Nederländerna är mellan 20-70 år och 94% (dvs ca 11 miljoner) har använt internet de senaste 3 månaderna (Eurostat). Av dessa är 52% (dvs ca 5,9 miljoner) målgruppen och 86% av dem har visat intresse av att resa till Sverige, dvs ca 5,1 miljoner.

När har nederländare semester?

Samtliga EU-medlemsstater och Norge har en årlig lagstadgad minimiperiod av betald semester som varierar mellan 20 och 25 dagar. Antalet dagar utgör endast grundrätten, eftersom dagarna kan öka i takt med tjänstens längd, bransch eller typ av arbete som utförts. Nederländerna följer 20-dagars minimikravet enligt arbetsdirektivet. [9]

Nederländerna är uppdelat i tre regioner för skollov (norra, mellersta och södra). Spridningen av skollov är till för att underlätta i semestertrafiken. [10]

Helgdagar i Nederländerna 2023 [11]

 • Långfredagen: 7/4
 • Annandag påsk: 10/4
 • Konungens dag: 27/4
 • Kristi Himmelsfärdsdag: 18/5
 • Annandag Pingst: 29/5
 • Juldagen och annandag jul: 25/12, 26/12

Skollov i Nederländerna 2022/2023 [12]

 • Höstlov: Norra 15-23/10, mellersta och södra 22-30/10.
 • Jullov (alla regioner): 24/12-2022-8/1 2023.
 • Sportlov: Södra 18/2-26/2, mellersta och norra 25/2-5/3.
 • Vårlov (alla regioner): 29/4-7/5.
 • Sommarlov: Norra 22/7-3/9, mellersta 8/7-20/8, södra 15/7-27/8.

Notera att vissa datum är preliminära och att skolor i vissa fall själva reglerar loven på hösten och våren.

Hur digitaliserade är nederländarna och hur bokar de sina resor? [13]

 • 96 procent av den nederländska befolkningen (cirka 16,5 miljoner) använder internet.
 • Av de som använder internet är 90 procent mobila internetanvändare.
 • 44% av nederländarna vill helst boka boendet i Sverige via hemsida från stora reseportaler (exempelvis Expedia, Booking, Hotels). [14]
 • 8% av nederländska internetanvändare mellan 16 och 64 år använder röstgränssnitt varje vecka.
 • 30% av nederländska internetanvändare mellan 16 och 64 år säger att de äger en smart enhet.

Den ökade digitaliseringen har gjort att den typiska resecykeln är förändrad. Vi är ständigt mer uppkopplade och har mobilen alltid nära och använder sociala nätverk i allt högre grad. Artificiell intelligens väntas ligga till grund för fler rese­relaterade tjänster inom några år och smarta assistenter kommer sannolikt att forma turismen under det kommande decenniet minst lika mycket som smartphones har gjort under det senaste decenniet.

 • 80% av nederländare i Visit Swedens Målgruppsundersökning använder smarttelefon eller surfplatta för internet.
 • 71% av nederländare använder sig av sociala medier dagligen. I allt högre grad planerar vi medan vi reser och lämnar plats för mer flexibilitet.
 • Störst inflytande på val av resmål utifrån utvalda sociala medier har Youtube, följd av Facebook och Instagram. [14]

Läs mer om den nederländska resenären

Läs mer om vad nederländare googlar på om Sverige

Vill du veta mer?

Har du frågor kring informationen ovan eller är du intresserad av exempelvis kulturella skillnader? Hör av dig till oss via mail

Källor:

[1] McKinsey Consumer Pulse Survey, https://www.mckinsey.com/business-functions/growth-marketing-and-sales/our-insights/survey-european-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis?cid=eml-web (2022-07-14)

[2] ETC European Tourism 2022 – Trends & Prospects (Q2/2022), https://etc-corporate.org/news/strong-outlook-for-european-tourism-recovery-but-staff-shortages-and-cost-of-living-crisis-loom/ (2022-08-08)

[3] Oxford Economics, Country Economic Forecast, juli 2022.

[4] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service, 30/6 2022

[5] Riksbanken, växelkurs månadsgenomsnitt juni 2022 (1 $ = 10,03 SEK)

[6] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service, 30/6 2022

[7] Riksbanken, årsgenomsnitt 2010-2021, https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/arsgenomsnitt-valutakurser/

[8] OECD, Konsumentförtroende = indikator för konsumenternas förtroende ger en indikation på den framtida utvecklingen av hushållens konsumtion och sparande, baserat på svar om deras förväntade ekonomiska situation, deras uppfattning om den allmänna ekonomiska situationen, arbetslöshet och sparförmåga. En indikator över 100 signalerar en ökning av konsumenternas förtroende inför den framtida ekonomiska situationen, vilket gör att de är mindre benägna att spara och mer benägna att spendera pengar på större köp under de kommande 12 månaderna. Värden under 100 indikerar en pessimistisk inställning till den framtida utvecklingen i ekonomin, vilket möjligen resulterar i en tendens att spara mer och konsumera mindre. +/-5 punkter indikerar ett förändrat konsumentförtroende. https://data.oecd.org/leadind/consumer-confidence-index-cci.htm (2022-08-09)

[9] https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/industrial-relations-law-and-regulation/working-time-developments-in-the-21st-century-work-duration-and-its-regulation-in-the-eu

[10] https://www.government.nl/topics/school-holidays/question-and-answer/into-which-regions-is-the-netherlands-devided-for-the-school-holidays

[11] https://www.officeholidays.com/countries/netherlands/2023 Dagar som inte infaller på en lördag eller söndag, 2023 infaller Nyårsdagen på en söndag.

[12] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/overzicht-schoolvakanties-per-schooljaar/overzicht-schoolvakanties-2022-2023

[13] Wearesocial, 2022 Digital: Netherlands https://datareportal.com/reports/digital-2022-netherlands (2022-08-12)

[14] Målgruppsanalys 2021, Visit Sweden/ Mindshare Läs mer om den nederländska resenären

Prenumerera på Visit Swedens nyhetsbrev

I Visit Swedens nyhetsbrev delar vi med oss av det senaste, från aktuella målgruppsanalyser, om researrangörer, till insikter och idéer om hur ni kan utveckla kommunikationen för globala besökare.

Anmäl dig

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.