Hoppa till innehåll
carl-johan_utsi-hiking-5689.jpg
Foto: Carl-Johan Utsi/imagebank.sweden.se

Kort om Nederländerna

Nästan nio av tio nederländska resenärer är intresserade av Sverige. 37% har besökt Sverige och vill göra det igen. 49% har aldrig besökt Sverige men är intresserade av att göra det. Nederländarna uppskattar våra stora ytor, vår tillgängliga natur, friska luft, svenska livsstil och kultur. Enligt våra beräkningar är 5,1 miljoner nederländare intresserade av att resa till Sverige på semester.

Nederländerna efter pandemin

Efter två år av restriktioner var 2022 präglat av hög reslust och positiv utveckling av gästnätterna i Sverige. Siffror från Tillväxtverket/SCB visar att det registrerades cirka 89 000 fler gästnätter från Nederländerna under 2022 som under 2019. Preliminära siffror från Tillväxtverket/SCB visar att nederländarnas reslust till Sverige är stort även under 2023 då det registrerades drygt 121 000 fler gästnätter (+17%) jan-sep 2023 jämfört med samma period 2019.

Mer om utvecklingen av gästnätter i Sverige hittar du i Tillväxtverkets statistikportal.

Enligt Oxford Economics (oktober 2023) har återhämtningen för utrikesresor fortsatt under hela 2023 och de tror på ytterligare tillväxt under 2024, trots avmattning och betydande osäkerhet kring viktiga ekonomiska faktorer. Konsumenterna prioriterar reseupplevelser framför andra utgifter. [1]

Finansiell press påverkar européernas reseplaner i slutet av 2023 och början av 2024, detta är slutsatsen från European Travel Commission’s (ETC) senaste rapport, ”Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel”. [2]

Nederländernas ekonomiska läge

I dagsläget prognostiseras den nederländska ekonomin att öka med 0,5 procent under 2023 och med 1,3 procent under 2024. Tillväxten kommer därmed vara dämpad. [3]

Ekonomiska indikatorer

 • BNP per capita prognos 2023: $62 016 [4] = 652 661 SEK. [5]
 • BNP genomsnittlig årlig tillväxt 2020-2025: 2,6%. [6]
 • Valuta & växelkurs (medelvärde): Euron har stärkts jämfört med 2010. 2010-2022 har valutakursen skiftat mellan 9,5 SEK 2010 och 10,6 SEK 2022. Mellan 2010 och 2022 har Euron stärkts med 11% vilket gör det mer prisvärt för nederländarna att semestra i Sverige (11,64 SEK månads-genomsnitt okt 2023). [7]
 • Konsumentförtroende september 2023: 98,5 (+2) jfr sep 2022. [8]

Nederländernas potential

11,4 miljoner i Nederländerna är mellan 20-70 år och 94% (dvs ca 11 miljoner) har använt internet de senaste 3 månaderna (Eurostat). Av dessa är 52% (dvs ca 5,9 miljoner) målgruppen och 86% av dem har visat intresse av att resa till Sverige, dvs ca 5,1 miljoner.

När har nederländare semester?

Samtliga EU-medlemsstater och Norge har en årlig lagstadgad minimiperiod av betald semester som varierar mellan 20 och 25 dagar. Antalet dagar utgör endast grundrätten, eftersom dagarna kan öka i takt med tjänstens längd, bransch eller typ av arbete som utförts. Nederländerna följer 20-dagars minimikravet enligt arbetsdirektivet. [9]

Nederländerna är uppdelat i tre regioner för skollov (norra, mellersta och södra). Spridningen av skollov är till för att underlätta i semestertrafiken. [10]

Helgdagar i Nederländerna 2024 [11]

 • Nyårsdagen: 1/1
 • Annandag påsk: 1/4
 • Konungens dag: 27/4
 • Kristi Himmelsfärdsdag: 9/5
 • Annandag pingst: 20/5
 • Juldagen och annandag jul: 25/12, 26/12

Skollov i Nederländerna 2023/2024 [12]

 • Höstlov: Norra 21-29/10, mellersta och södra 14-22/10.
 • Jullov (alla regioner): 23/12-2023-7/1 2024.
 • Sportlov: Södra 10/2-18/2, mellersta och norra 17/2-25/2.
 • Vårlov (alla regioner): 27/4-5/5.
 • Sommarlov: Norra 20/7-1/9, mellersta 13/7-25/8, södra 6/7-18/8.

Skollov i Belgien 2023/2024

 • Höstlov: 30/10-5/11 2023
 • Jullov: 25/12-7/1
 • Sportlov: 12/2-18/2
 • Påsklov: 1/4-14/4
 • Sommarlov: 1/7-31/8
 • Höstlov: 28/10-3/11 2024

Notera att vissa datum är preliminära och att skolor i vissa fall själva reglerar loven på hösten och våren.

Hur digitaliserade är nederländarna och hur bokar de sina resor? [13]

 • 96 procent av den nederländska befolkningen (cirka 16,8 miljoner) använder internet.
 • Av de som använder internet är 89 procent mobila internetanvändare.
 • 44% av nederländarna vill helst boka boendet i Sverige via hemsida från stora reseportaler (exempelvis Expedia, Booking, Hotels). [14]
 • 9,4 % av nederländska internetanvändare mellan 16 och 64 år använder röstgränssnitt varje vecka.
 • 17% av nederländska internetanvändare mellan 16 och 64 år säger att de äger en smart enhet.

Den ökade digitaliseringen har gjort att den typiska resecykeln är förändrad. Vi är ständigt mer uppkopplade och har mobilen alltid nära och använder sociala nätverk i allt högre grad. Artificiell intelligens väntas ligga till grund för fler rese­relaterade tjänster inom några år och smarta assistenter kommer sannolikt att forma turismen under det kommande decenniet minst lika mycket som smartphones har gjort under det senaste decenniet.

 • 80% av nederländare i Visit Swedens Målgruppsundersökning använder smarttelefon eller surfplatta för internet.
 • 71% av nederländare använder sig av sociala medier dagligen. I allt högre grad planerar vi medan vi reser och lämnar plats för mer flexibilitet.
 • Störst inflytande på val av resmål utifrån utvalda sociala medier har Youtube, följd av Facebook och Instagram. [14]

Källor:

[1] Webinar ”Travel growth to continue to defy economic slowdown”, Oxford Economics (2023-10-11)

[2] European Travel Commission’s (ETC) https://etc-corporate.org/uploads/2023/10/2023_ETC_MSIET_Results_Wave_17.pdf (2023-10-26)

[3] Oxford Economics, Country Economic Forecast, oktober 2023.

[4] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service, 30/6 2023

[5] Riksbanken, växelkurs månadsgenomsnitt juli 2023 (1 $ = 10,524 SEK)

[6] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service, 30/6 2023

[7] Riksbanken, årsgenomsnitt 2010-2022, https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/arsgenomsnitt-valutakurser/

[8] OECD, Konsumentförtroende = indikator för konsumenternas förtroende ger en indikation på den framtida utvecklingen av hushållens konsumtion och sparande, baserat på svar om deras förväntade ekonomiska situation, deras uppfattning om den allmänna ekonomiska situationen, arbetslöshet och sparförmåga. En indikator över 100 signalerar en ökning av konsumenternas förtroende inför den framtida ekonomiska situationen, vilket gör att de är mindre benägna att spara och mer benägna att spendera pengar på större köp under de kommande 12 månaderna. Värden under 100 indikerar en pessimistisk inställning till den framtida utvecklingen i ekonomin, vilket möjligen resulterar i en tendens att spara mer och konsumera mindre. +/-5 punkter indikerar ett förändrat konsumentförtroende. https://data.oecd.org/leadind/consumer-confidence-index-cci.htm (2023-11-08)

[9] https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/industrial-relations-law-and-regulation/working-time-developments-in-the-21st-century-work-duration-and-its-regulation-in-the-eu

[10] https://www.government.nl/topics/school-holidays/question-and-answer/into-which-regions-is-the-netherlands-devided-for-the-school-holidays

[11] https://www.officeholidays.com/countries/netherlands/2024 Dagar som inte infaller på en lördag eller söndag.

[12] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/overzicht-schoolvakanties-per-schooljaar/overzicht-schoolvakanties-2023-2024

[13] Wearesocial, 2023 Digital: Netherlands Digital 2023 Netherlands (February 2023) v01 (slideshare.net) (2023-08-08)

[14] Målgruppsanalys 2021, Visit Sweden/ Mindshare Läs mer om den nederländska resenären