Hoppa till innehåll

Amerikanska resenärers Googlesökningar om Sverige 2023

Internationella rese- och semesterrelaterade Googlesökningar om Sverige har ökat. I de länder som Visit Sweden aktivt marknadsför Sverige som resmål (inklusive Sverige), har antalet reserelaterade Googlesökningar om Sverige ökat med 8% under 2023 jämfört med 2022. Jämför vi med 2019 är ökningen +39%.
Senast uppdaterad:4 mars 2024

Under 2023 står Danmark för den största ökningen i jämförelse med 2022 (+36%), följt av Finland (+13%), Frankrike (+9%), Sverige (+8,5%), Norge (+8%), Tyskland (+8%), Storbritannien (+4,5%) och USA (+1%). De marknader som minskat i intresse är Kina (-15%), Indien (-13%) och Nederländerna (-0,3%).

Tittar vi enbart på USA så har amerikanska reserelaterade sökningar på Google om Sverige ökat med +31,4% 2023 jämfört med 2019 före pandemin. USA står för den tredje största marknaden sett till volym av sökningar på Sverige totalt sett.

Ett linjediagram som visar amerikanska Googlesökningar på Sverige innehåll på engelska i USA.

Totalt antal reserelaterade googlesökningar på Sverige, på engelska i USA, mellan 2019-2023.
Källa: Bloom Consulting, Digital Demand.

Vad googlade amerikanarna på när de ville till Sverige 2023?

Kategorierna är listade efter volym, dvs högst volym längst upp i listan. Siffrorna inom parentesen visar ökningen/minskningen från 2022. Under varje kategori visas de tre viktigaste underkategorierna, de innehåller i sin tur unika sökord och söktermer som vi inte redovisar här. De kategorier som ligger i fet stil sticker ut, antingen för att de ökat mest, eller för att de har en viktigare betydelse för just den amerikanska marknaden.

 • Special Accommodation (-9%) -> ice hotel /treehouse hotel.
 • Tourism Attraction (+15%) -> things to do, places to visit.
 • Destinations (+5%) -> cities, islands, towns.
 • Natural wonders (+3%) -> natural wonders, northern lights, lakes.
 • Business (+9%) -> fairs.
 • Tourism, (+14%).
 • Winter Sports (+22%) -> skiing, ski resorts, snowboarding, dog sledding.
 • Tourism Packages and Products (+8%) -> holiday/vacation packages.
 • Travel (-43%).
 • Historical sites (+1%) -> castle and fortresses, palaces, lighthouses.
 • Hotels (+16%) -> hotels.
 • Sami (+29%).
 • Wellbeing (+2%) -> saunas, spa & treatments, springs.
 • Restaurants (+19%) -> restaurants, cafes.
 • Golf (+41%)
 • Hiking (+12%) -> hiking, climbing.
 • Cruises (+42%) -> cruises.
 • Tours (+15%) -> tours, bike tours, road trips.
 • Camping (+7%) -> cabins, camping, carvan, glamping.
 • Parks and Reserves (-3%) -> natural parks, national parks.

När vi sammanställt datan för USA som marknad så ser vi att ex business, sami, golf och cruises är bland topp 20 kategorierna vilket inte är fallet för de övriga marknaderna. De underkategorier som ökat mest är places to visit, skiing, fairs och sami. USA har en stor andel sökningar på få kategorier, dvs ett specifikt intresse så som ishotellet, storstäder och platser att besöka.

Källa: Bloom Consulting, Digital Demand.

För att en sökning ska kategoriseras som reserelaterad behöver utvalda sökord på engelska vara med samt sökordet "Sweden", inom USA.