Hoppa till innehåll

Det tyska medielandskapet och mediekonsumtionen

Att arbeta med Public Relations (PR) som kanal är ett kraftfullt sätt att nå ut till potentiella besökare. Här är en kort bild över det tyska medielandskapet och var tyskar i huvudsak konsumerar media.
Senast uppdaterad:21 maj 2024

Det tyska medielandskapet

Tyskland är den femte största tidningsmarknaden i världen med sina 321 dagstidningar 17 veckotidningar, 568 konsumenttidningar och 850 specialisttitlar.[1]

Hur medier bedriver sin verksamhet har förändrats med digitaliseringen och traditionella medier som dagstidningen Die Welt, veckotidningen Die Zeit och månadsmagasinet Der Spiegel är med sina webbupplagor bland topp 40 tyska webbsidor.

  • Dagstidningen Die Welt är Tysklands 5:e största överregionala tidning med en upplaga på över 88 500, samtidigt som welt.de är Tysklands 22:a största webbsida[2]. Die Welt finns även på de viktigaste sociala kanalerna Facebook, Twitter och Instagram. På Youtube har Welt 1,55 miljoner prenumeranter.[3] Mobilapplikationen welt.de finns även tillgänglig för de vanligaste Smartphone-modellerna.
  • Veckotidningen Die Zeit har en upplaga på över 600 000 samtidigt som zeit.de är på plats 37 bland Tysklands största webbplatser[4] och finns även på de viktigaste sociala kanalerna som Facebook, Twitter och Instagram.

Dagstidningarna når allt fler människor tack vare sina digitala utgåvor, samtidigt som upplagorna av tryckta tidningar stadigt minskar. Medielandskapet präglas av en lång tradition och de första tidningarna kom för ungefär 400 år sedan. Trots att medielandskapet förändrats och framförallt digitaliserats spelar tidningarna fortfarande en viktig roll för att bland annat sprida politisk och lokal information, ge upphov till åsikter, utbilda och vara underhållande.

Vad det gäller TV och radio är de medier som har störst räckvidd i Tyskland organiserade enligt den duala principen om offentligt och privat ägande. Public service-tv omfattar stationerna i ARD-nätverket (Association of Public Service Broadcasters in the Federal Republic of Germany), ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) och Deutschlandradio. Tillsammans erbjuder de cirka 20 TV-kanaler och över 70 radiokanaler. [4]

De tyska resenärernas mediekonsumtion

Medieanvändningsbeteendet förändras också avsevärt:

  • 78 miljoner människor i Tyskland (93%) var regelbundet online under första kvartalet 2022
  • 73 miljoner är aktiva på sociala medier.

Sociala medier som del i kanalmixen i traditionella mediernas verksamhet går hand i hand med målgruppens mediabeteende:

  • 2 av 5 använder sociala medier minst en timme per dag.
  • 3 av 10 bland målgruppen i Tyskland använder internet minst en timme om dagen för att ta del av nyheter, 1 av 5 läser dagstidningen i pappersversion och ytterligare 1 av 5 läser en tidskrift i pappersversion minst 1 timme per dag.
  • Hälften lyssnar på radio och 7 av 10 lägger minst 1 timme per dag och titta på TV. På frågan om filmer eller TV-serier haft någon betydelse svarar 42% bland den tyska målgruppen att det har haft en betydelse för intresse eller val av vilket land man semestrade i.