Hoppa till innehåll

Tyska resenärers Googlesökningar om Sverige 2023

Internationella rese- och semesterrelaterade Googlesökningar om Sverige har ökat. I de länder som Visit Sweden aktivt marknadsför Sverige som resmål (inklusive Sverige), har antalet reserelaterade Googlesökningar om Sverige ökat med 8% under 2023 jämfört med 2022. Jämför vi med 2019 är ökningen +39%.
Senast uppdaterad:16 april 2024

Under 2023 står Danmark för den största ökningen i jämförelse med 2022 (+36%), följt av Finland (+13%), Frankrike (+9%), Sverige (+8,5%), Norge (+8%), Tyskland (+8%), Storbritannien (+4,5%) och USA (+1%). De marknader som minskat i intresse är Kina (-15%), Indien (-13%) och Nederländerna (-0,3%).

Tittar vi enbart på Tyskland så har tyska reserelaterade sökningar på Google om Sverige ökat med +27,5% 2023 jämfört med 2019 före pandemin. Tyskland står 2023 igen för den största volymen av sökningar på Sverige totalt sett.

Ett linjediagram som visar tyskars Googlesökningar på Sverige innehåll på tyska i Tyskland.

Totalt antal reserelaterade Googlesökningar på Sverige, på tyska i Tyskland, mellan 2019-2023.
Källa: Bloom Consulting, Digital Demand.

Vad googlade tyskarna på när de ville till Sverige 2023?

Kategorierna är listade efter volym, dvs högst volym längst upp i listan. Siffrorna inom parentesen visar ökningen/minskningen från 2022. I varje kategori visas de tre viktigaste underkategorierna, de innehåller i sin tur unika sökord och söktermer som vi inte redovisar här. De kategorier som ligger i fet stil sticker ut, antingen för att de ökat mest, eller för att de har en viktigare betydelse för just den tyska marknaden.

 • Holiday Accommodation (+15%) -> holiday apartments, holiday rentals.
 • Camping (-13%) -> camping, cabins.
 • Tourism Packages & Products (+12%) -> vacation packages, holiday packages.
 • Destinations (+14%) -> cities, islands, regions.
 • Natural wonders (+6%) -> northern lights, waterfalls, lakes.
 • Tourism Attractions (+14%) -> tourism attractions, places to visit.
 • Boating, (-0,5%) -> ferry connections.
 • Fishing (+14%) -> fishing, angling.
 • Winter Sports, (+26%) -> skiing, winter sports.
 • Parks & Reserves (+30%) -> national parks, nature reserves, natural parks.
 • Special Accommodation, (-5%) -> ice hotels, tree house hotels.
 • Adventure & outdoor (+7%) -> cycling, canoeing, kayaking, motorbiking, adventure sports.
 • Hiking (+8%) -> hiking, trekking.
 • Family, (+30%) -> family.
 • Hotels, (+25%) -> hotels.
 • Rural Accommodation, (+9%) -> cottages, wood houses, farm houses.
 • Tours (+14%) -> road trips, tours, bus trips.
 • Cruises (+24%) -> cruises.
 • Beaches (+8%) -> beaches.

När vi sammanställt datan för Tyskland som marknad så ser vi att ex familjeresor, fiske och kryssning är bland topp 20 kategorierna vilket inte är fallet för de övriga marknaderna. Vintersport, familjeresor, hotell och kryssning har ökat mest under året. De underkategorier som ökat mest är holiday apartments, vacation packages och skiing. Tyskarna är väl pålästa om Sverige som resmål och därmed kommer de generella, breda kategorierna som Destinationer, Travel och Tourism på en lägre plats jämfört med övriga marknader. Tyskarna gör helt enkelt oftare mer specifika sökningar om Sverige.

Källa: Bloom Consulting, Digital Demand.

För att en sökning ska kategoriseras som reserelaterad behöver utvalda sökord på tyska vara med samt sökordet "Schweden", inom Tyskland.