Hoppa till innehåll
anna_öhlund-sami_culture-6483.jpg
Foto: Anna Öhlund/imagebank.sweden.se

Kort om Frankrike

Nio av tio franska resenärer är intresserade av Sverige. 31% har besökt Sverige och vill göra det igen. Hela 58% har aldrig besökt Sverige men är intresserade av att göra det. Fransmännen uppskattar i hög grad svensk kultur, tradition och livsstil. Enligt våra beräkningar är 3,9 miljoner fransmän intresserade av att resa till Sverige på semester.
Senast uppdaterad:13 november 2023

Frankrike efter pandemin

Efter två år av restriktioner var 2022 präglat av hög reslust och positiv utveckling av gästnätterna i Sverige. Siffror från Tillväxtverket/SCB visar att det registrerades drygt 340 000 gästnätter från Frankrike under 2022, 6 procent färre än under 2019. Preliminära siffror från Tillväxtverket/SCB visar att det registrerades 24 570 fler gästnätter (+8,4%) jan-sept 2023 jämfört med samma period 2019.

Mer om utvecklingen av gästnätter i Sverige hittar du i Tillväxtverkets statistikportal.

Enligt Oxford Economics (oktober 2023) har återhämtningen för utrikesresor fortsatt under hela 2023 och de tror på ytterligare tillväxt under 2024, trots avmattning och betydande osäkerhet kring viktiga ekonomiska faktorer. Konsumenterna prioriterar reseupplevelser framför andra utgifter. [1]

Finansiell press påverkar européernas resplaner i slutet av 2023 och början av 2024, detta är slutsatsen från European Travel Commission’s (ETC) senaste rapport, ”Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel”. [2]

Frankrikes ekonomiska läge

I dagsläget prognostiseras den franska ekonomin att öka med 0,5 procent 2023 och med 0,8 procent 2024. Tillväxten kommer därmed vara dämpad. Den största ekonomiska risken är en ytterligare försening av konsolideringen av de offentliga finanserna på grund av högre sociala utgifter. [3]

Ekonomiska indikatorer

 • BNP per capita prognos 2023: $44 963 [4] = 473 187 SEK. [5]
 • BNP genomsnittlig årlig tillväxt 2020-2025: 2,6%. [6]
 • Valuta & växelkurs (medelvärde): Euron har stärkts jämfört med 2010. 2010-2022 har valutakursen skiftat mellan 9,5 SEK 2010 och 10,6 SEK 2022. Mellan 2010 och 2022 har Euron stärkts med 11% vilket gör det mer prisvärt för fransmän att semestra i Sverige (11,64 SEK månads-genomsnitt oktober 2023). [7]
 • Konsumentförtroende sept 2023: 98,2 (+1,4) jfr sept 2022. [8]

Frankrikes potential

8,9 miljoner i Visit Swedens marknadsföringsområden Île de France (Paris) och Greater Lyon är mellan 20-70 år och 97% (dvs ca 8 miljoner) använder Internet regelbunden, minst en gång per vecka (Eurostat). Av dessa är 56% (dvs ca 4,4 miljoner) målgruppen och 89% av dem har visat intresse av att resa till Sverige, dvs ca 3,9 miljoner.

När har fransmän semester?

Samtliga EU-medlemsstater och Norge har en årlig lagstadgad minimiperiod av betald semester som varierar mellan 20 och 25 dagar. Antalet dagar utgör endast grundrätten, eftersom dagarna kan öka i takt med anställningens längd, bransch eller typ av arbete som utförts.

För fransmannen uppgår den lagstadgade semesterrätten till minst 25 dagar. Många fransmän har också möjlighet att ta ut s.k. RTT-dagar som kompensation om de arbetar mer än de 35 lagstadgade timmarna per vecka. [9] Utöver semester har man i Frankrike allmänna helgdagar.

Helgdagar Frankrike 2024 [10]

 • Nyårsdagen: 1/1
 • Långfredagen: 29/3
 • Annandag påsk: 1/4
 • Första maj: 1/5
 • Victory 1945 dagen: 8/5
 • Kristi Himmelsfärdsdag: 9/5
 • Annandag pingst: 20/5
 • Frankrikes nationaldag: 14/7
 • Jungfru Marie himmelsfärd: 15/8
 • All helgons dag: 1/11
 • Vapenstilleståndet 1918: 11/11
 • Juldagen och annandag jul: 25/12, 26/12

Skollov i Frankrike 2023/2024 [11]

 • Jullov alla regioner: v 52-1
 • Vinterlov: C v 6-7, A v 7-8, B v 8-9
 • Vårlov: C v 15-16, A v 16-17, B v 17-18
 • Sommarlov alla regioner: v 28-35

Hur digitaliserade är fransmän och hur bokar de sina resor? [12]

 • 93 procent av den franska befolkningen (cirka 60 miljoner) använder internet.
 • Av de som använder internet är 89 procent mobila internetanvändare.
 • I Frankrike förväntas andelen som bokar sina resor online uppgå till 55 procent 2026 från 52% 2022. [13]
 • 43% av fransmän vill helst boka boendet i Sverige via hemsida från stora reseportaler (exempelvis Expedia, Booking, Hotels). [14]
 • 14% av franska Internetanvändare mellan 16 och 64 år använder röstgränssnitt varje vecka.
 • 15% av franska Internetanvändare mellan 16 och 64 år säger att de äger en smart enhet.

Den ökade digitaliseringen har gjort att den typiska resecykeln är förändrad. Vi är ständigt mer uppkopplade och har mobilen alltid nära och använder sociala nätverk i allt högre grad. Artificiell intelligens väntas ligga till grund för fler rese­relaterade tjänster inom några år och smarta assistenter kommer sannolikt att forma turismen under det kommande decenniet minst lika mycket som smartphones har gjort under det senaste decenniet.

 • 78% av fransmän i Visit Swedens Målgruppsundersökning använder smarttelefon eller surfplatta för internet.
 • 66% av fransmännen använder sig av sociala medier dagligen. I allt högre grad planerar vi medan vi reser och lämnar plats för mer flexibilitet.
 • Störst inflytande på val av resmål utifrån utvalda sociala medier har Youtube, följd av Instagram och Facebook.[14]

Källor:

[1] Webinar ”Travel growth to continue to defy economic slowdown”, Oxford Economics (2023-10-11)

[2] European Travel Commission’s (ETC)  https://etc-corporate.org/uploads/2023/10/2023_ETC_MSIET_Results_Wave_17.pdf (2023-10-26)

[3] Oxford Economics, Country Economic Forecast, juli 2023.

[4] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service, 30/6 2023

[5] Riksbanken, växelkurs månadsgenomsnitt juli 2023 (1 $ = 10,524 SEK)

[6] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service, 30/6 2023

[7] Riksbanken, årsgenomsnitt 2010-2022, https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/arsgenomsnitt-valutakurser/

[8] OECD, Konsumentförtroende = indikator för konsumenternas förtroende ger en indikation på den framtida utvecklingen av hushållens konsumtion och sparande, baserat på svar om deras förväntade ekonomiska situation, deras uppfattning om den allmänna ekonomiska situationen, arbetslöshet och sparförmåga. En indikator över 100 signalerar en ökning av konsumenternas förtroende inför den framtida ekonomiska situationen, vilket gör att de är mindre benägna att spara och mer benägna att spendera pengar på större köp under de kommande 12 månaderna. Värden under 100 indikerar en pessimistisk inställning till den framtida utvecklingen i ekonomin, vilket möjligen resulterar i en tendens att spara mer och konsumera mindre. +/-5 punkter indikerar ett förändrat konsumentförtroende. https://data.oecd.org/leadind/consumer-confidence-index-cci.htm (2023-11-13)

[9] https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/industrial-relations-law-and-regulation/working-time-developments-in-the-21st-century-work-duration-and-its-regulation-in-the-eu Eurofond: s.50

[10] https://publicholidays.fr/2024-dates/ Dagar som inte infaller på en lördag eller söndag.

[11] https://www.education.gouv.fr/calendrier-scolaire-100148 A, B, C står för olika geografiska regioner. Se förklaring i länken.

[12] Wearesocial, 2023 Digital: France Digital 2023 France (February 2023) v01 | PPT (slideshare.net) (2023-08-08)

[13] Phocuswright Inc, 2023 via Phocal Point, Global market sizing.

[14] Målgruppsanalys 2021, Visit Sweden/ Mindshare Läs mer om den franska resenären