Hoppa till innehåll
doris_beling-red_cabin-5355.jpg
Foto: Doris Beling/Imagebank.sweden.se

Kort om Danmark

Dryga sju av tio danska resenärer är intresserade av Sverige. 66% har besökt Sverige och vill göra det igen. 8% har aldrig besökt Sverige men är intresserade av att göra det. Danskarna uppskattar både vårt sommar- och vinterklimat samt närheten och enkelheten att resa hit. Enligt våra beräkningar är 1,5 miljoner danskar intresserade av att resa till Sverige på semester.

Danmark efter pandemin

Efter två år av restriktioner var 2022 präglat av hög reslust och positiv utveckling av gästnätterna i Sverige. Siffror från Tillväxtverket/SCB visar att det nästan registrerades lika många gästnätter från Danmark under 2022 som under 2019. Preliminära siffror från Tillväxtverket/SCB visar att danskarnas reslust till Sverige är stort även under 2023 då det registrerades drygt 180 000 fler gästnätter (+36%) jan-april 2023 jämfört med samma period 2019.

Mer om utvecklingen av gästnätter i Sverige hittar du i Tillväxtverkets statistikportal.

Enligt Oxford/Tourism Economics senaste analyser från juni 2023 har återhämtningen av resandet i Europa fortsatt under 2023. Detta trots den ekonomiska motvinden där BNP-tillväxt och konsumtionstillväxt avtar från andra kvartalet (men ingen nedgång) och en fortsatt hög inflation som ligger över inflationsmålen i hela Europa, vilket i sin tur urholkar köpkraften och ökar oron för höga kostnader. [1]

Samtidigt har många konsumenter från både Europa och USA fortfarande sparade medel och resor prioriteras. Vidare är arbetsmarknaden stark, vilket kan bidra till att öka efterfrågan på turism. [2] I Danmark stärktes den ekonomiska motståndskraften av fallande inflation.

Danmarks ekonomiska läge

I dagsläget prognostiseras den danska ekonomin att öka med 1,3 procent 2023 och 2,1 procent 2024. BNP prognosen för 2024 har nedjusterats något pga att förväntade ränteökningar som kommer att tynga BNP-tillväxten nästa år eftersom företag och hushåll kommer att ställas inför stramare finansiella villkor under längre tid. [3]

Ekonomiska indikatorer

 • BNP per capita prognos 2023: $70 804 [4] = 745 144 SEK. [5]
 • BNP genomsnittlig årlig tillväxt 2020-2025: 2,6%. [6]
 • Valuta & växelkurs (medelvärde): Danska kronan har stärkts jämfört med 2010. 2010-2022 har valutakursen skiftat mellan 128 SEK 2010 och 143 SEK 2022 (avser 100 DDK). Mellan 2010 och 2022 har danska kronan stärkts med 12% vilket gör det mer prisvärt för danskarna att semestra i Sverige (153 SEK månadsgenomsnitt maj 2023). [7]
 • Konsumentförtroende juli 2023: 99 (+3) jfr juli 2022. [8]

Danmarks potential

3,75 miljoner i Danmark är mellan 20-70 år och 98% av dem (dvs ca 3,5 miljoner) har använt internet de senaste 3 månaderna (Eurostat). Av dessa är 56% (dvs ca 2,1 miljoner) målgruppen och 74% av dem har visat intresse av att resa i Sverige, dvs ca 1,5 miljoner.

När har danskar semester?

Heltidsanställda i Danmark har rätt till fem veckors semester. Utöver det kan arbetsgivaren ge ytterligare 5 feriefridagar beroende på vad du har för anställningsavtal. [9] Den vanligaste semesterperioden sammanfaller med skolornas sommarlov under veckorna 26-31. [10]

Fr o m 1 januari 2020, träder en ny semesterlag i kraft. Den ändrar inte på hur många semesterdagar man får, men däremot hur de intjänas. Från att man tidigare har intjänat semester året innan den tas ut, gäller nu ett nytt system med s k samtidighedsferie. Samtidighedsferie betyder att man kan ta ut semester i samma takt som man intjänar den.

Helgdagar och semester i Danmark 2024 [11]

 • Nyårsdagen: 1/1
 • Skärtorsdagen: 28/3
 • Långfredagen: 29/3
 • Annandag påsk: 1/4
 • Första maj*: 1/5
 • Kristi Himmelsfärdsdag: 9/5
 • Annandag pingst: 20/5
 • Grundlovsdagen*: 5/6
 • Juldagen och annandag jul: 25/12, 26/12

Skollov i Danmark 2024

 • Jullov 2023/2024: 22 dec, 2023 – 2 jan, 2024
 • Vinterlov: vecka 7 eller 8
 • Påsklov:, v13-14
 • Sommarlov: vecka 26-31
 • Höstlov: vecka 42
 • Jullov 2023/2024: 20 dec, 2024 – 2 jan, 2025

Hur digitaliserade är danskarna och hur bokar de sina resor? [12]

 • 98 procent av den danska befolkningen (cirka 5,8 miljoner) använder internet.
 • Av de som använder internet är 90 procent mobila internetanvändare men utifrån daglig ”internettid” utgör mobilens andel 45 procent.
 • I Skandinavien förväntas andelen som bokar sina resor online uppgå till 81 procent 2026 från 76% 2022 [13].
 • 45% av danskarna vill helst boka boendet i Sverige via hemsida från stora reseportaler (exempelvis Expedia, Booking, Hotels). [14]
 • 10% av danska Internetanvändare mellan 16 och 64 år använder röstgränssnitt varje vecka.
 • 13% av danska Internetanvändare mellan 16 och 64 år säger att de äger en smart enhet i hemmet.

Den ökade digitaliseringen har gjort att den typiska resecykeln är förändrad. Vi är ständigt mer uppkopplade och har mobilen alltid nära och använder sociala nätverk i allt högre grad. Artificiell intelligens väntas ligga till grund för fler rese­relaterade tjänster inom några år och smarta assistenter kommer sannolikt att forma turismen under det kommande decenniet minst lika mycket som smartphones har gjort under det senaste decenniet.

 • 82% av danskarna i Visit Swedens Målgruppsundersökning använder smarttelefon eller surfplatta för att söka på internet.
 • 75% av danskarna använder sig av sociala medier dagligen. I allt högre grad planerar vi medan vi reser och lämnar plats för mer flexibilitet.
 • Störst inflytande på val av resmål utifrån utvalda sociala medier har Youtube, följd av Facebook och Instagram. [14]

Läs mer om den danska resenären

Läs mer om vad danskar googlar på om Sverige

Vill du veta mer?

Har du frågor kring informationen ovan eller är du intresserad av exempelvis kulturella skillnader? Hör av dig till oss via mail

Källor:

[1] European Travel Trends & prospects Q2, 2023 (Tourism Economics) (2023-06-22)

[2] ETC European Tourism 2023 – Trends & Prospects (Q2/2023), https://etc-corporate.org/uploads/2023/07/ETC-Quarterly-Report-Q2-2023__Public.pdf (2023-08-08)

[3] Oxford Economics, Country Economic Forecast, juli 2023.

[4] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service, 30/6 2023

[5] Riksbanken, växelkurs månadsgenomsnitt juli 2023 (1 $ = 10,524 SEK)

[6] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service, 30/6 2023

[7] Riksbanken, årsgenomsnitt 2010-2022, https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/arsgenomsnitt-valutakurser/

[8] OECD, Konsumentförtroende = indikator för konsumenternas förtroende ger en indikation på den framtida utvecklingen av hushållens konsumtion och sparande, baserat på svar om deras förväntade ekonomiska situation, deras uppfattning om den allmänna ekonomiska situationen, arbetslöshet och sparförmåga. En indikator över 100 signalerar en ökning av konsumenternas förtroende inför den framtida ekonomiska situationen, vilket gör att de är mindre benägna att spara och mer benägna att spendera pengar på större köp under de kommande 12 månaderna. Värden under 100 indikerar en pessimistisk inställning till den framtida utvecklingen i ekonomin, vilket möjligen resulterar i en tendens att spara mer och konsumera mindre. +/-5 punkter indikerar ett förändrat konsumentförtroende. https://data.oecd.org/leadind/consumer-confidence-index-cci.htm (2023-08-08)

[9] HK (med mer än 300,000 medlemmar är HK en av de största fackförbund i Danmark.), semesterlagen https://www.hk.dk/raadogstoette/ferie/ferierettigheder

[10] http://skoleferie-dk.dk/sommerferie-2024/, *exempel Köpenhamn

[11] https://www.norden.org/sv/info-norden/helgdagar-i-danmark Dagar som inte infaller på en lördag eller söndag. *=Första maj och grundlovadagen är inte officiella helgdagar men många arbetsgivare ger de anställda en hel eller halv dag ledigt dessa dagar.

[12] Wearesocial, 2023 Digital: Denmark Digital 2023 Denmark (February 2023) v01 (slideshare.net) (2023-08-08)

[13] Phocuswright Inc, 2023 via Phocal Point, Global market sizing.

[14] Målgruppsanalys 2021, Visit Sweden/ Mindshare Läs mer om den danska resenären

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.