Hoppa till innehåll
doris_beling-red_cabin-5355.jpg
Foto: Doris Beling/Imagebank.sweden.se

Kort om Danmark

Dryga sju av tio danska resenärer är intresserade av Sverige. 66% har besökt Sverige och vill göra det igen. 8% har aldrig besökt Sverige men är intresserade av att göra det. Danskarna uppskattar både vårt sommar- och vinterklimat samt närheten och enkelheten att resa hit. Enligt våra beräkningar är 1,5 miljoner danskar intresserade av att resa till Sverige på semester.
Senast uppdaterad:29 maj 2024

Danmark idag

Efter två år av restriktioner var 2022 och 2023 präglat av hög reslust och positiv utveckling av gästnätterna i Sverige. Siffror från Tillväxtverket/SCB visar att det registrerades 1,8 miljoner gästnätter från Danmark under 2023, 35% fler än under 2019. Preliminära siffror från Tillväxtverket/SCB visar att danskarnas reslust till Sverige är stort även under 2024 då det registrerades nästan 330 000 fler gästnätter (+77%) jan-mars 2024 jämfört med samma period 2019.

Mer om utvecklingen av gästnätter i Sverige hittar du i Tillväxtverkets statistikportal.

2023 präglades av en stark återhämtning för turismen. Oxford Economics samt World Travel & Tourism Council förutspår att 2024 blir ett “all-time-high” år för turismnäringen globalt [1]. Fritidsresorna samt den inhemska turismen förväntas fortsätta driva tillväxten för resandet globalt under 2024. Även om konsumenterna fortsätter att prioritera reseupplevelser, förväntas samtidigt levnadskostnader och inflationstryck att påverka. European Travel Commission och Tourism Economics prognoser visar att turismkonsumtionen, utifrån olika kategorier, ser särskilt god ut för restaurangerna och för rekreations- och kulturaktörer. Resenärers utgifter för mat och dryck beräknas öka med 30% och utgifterna för rekreation, kultur och sport med 27% jämfört med 2023, drivet av både inflationstryck och efterfrågan [2].

Danmarks ekonomiska läge

I dagsläget prognostiseras den danska ekonomin att öka med 1,5 procent 2024 och 3,1 procent 2025. BNP prognosen för 2024 har nedjusterats något, men den danska ekonomin väntas sakta vända uppåt. Inflationen har sjunkit och arbetsmarknaden är god, vilket kommer stödja konsumtionstillväxt. De finansiella förhållandena är den primära ”motvinden” till privata konsumtionen på grund av hög skuldsättning bland danska hushåll. [3]

Ekonomiska indikatorer

 • BNP per capita prognos 2024: $70 338 [4] = 760 044 SEK. [5]
 • BNP genomsnittlig årlig tillväxt 2020-2025: 3,1%. [6]
 • Valuta & växelkurs (medelvärde): Danska kronan har stärkts jämfört med 2010. 2010-2023 har valutakursen skiftat mellan 128 SEK 2010 och 154 SEK 2023 (avser 100 DDK). Mellan 2010 och 2023 har danska kronan stärkts med 20% vilket gör det mer prisvärt för danskarna att semestra i Sverige (152 SEK månadsgenomsnitt för mars 2024). [7]
 • Konsumentförtroende november 2023: 98,8 (+2,68) jfr november 2022. [8]

Danmarks potential

3,75 miljoner i Danmark är mellan 20-70 år och 98% av dem (dvs ca 3,5 miljoner) har använt internet de senaste 3 månaderna (Eurostat). Av dessa är 56% (dvs ca 2,1 miljoner) målgruppen och 74% av dem har visat intresse av att resa i Sverige, dvs ca 1,5 miljoner.

När har danskar semester?

Heltidsanställda i Danmark har rätt till fem veckors semester. Utöver det kan arbetsgivaren ge ytterligare 5 feriefridagar beroende på vad du har för anställningsavtal. [9] Den vanligaste semesterperioden sammanfaller med skolornas sommarlov under veckorna 26-31. [10]

Fr o m 1 januari 2020, träder en ny semesterlag i kraft. Den ändrar inte på hur många semesterdagar man får, men däremot hur de intjänas. Från att man tidigare har intjänat semester året innan den tas ut, gäller nu ett nytt system med s k samtidighedsferie. Samtidighedsferie betyder att man kan ta ut semester i samma takt som man intjänar den.

Helgdagar och semester i Danmark 2024 [11]

 • Nyårsdagen: 1/1
 • Skärtorsdagen: 28/3
 • Långfredagen: 29/3
 • Annandag påsk: 1/4
 • Första maj*: 1/5
 • Kristi Himmelsfärdsdag: 9/5
 • Annandag pingst: 20/5
 • Grundlovsdagen*: 5/6
 • Juldagen och annandag jul: 25/12, 26/12

Skollov i Danmark 2024

 • Jullov 2023/2024: 22 dec, 2023 – 2 jan, 2024
 • Vinterlov: vecka 7 eller 8
 • Påsklov:, v13-14
 • Sommarlov: vecka 26-31
 • Höstlov: vecka 42
 • Jullov 2023/2024: 20 dec, 2024 – 2 jan, 2025

Hur lockar du en dansk turist till Sverige?

I våra målgruppsundersökningar följer vi vad de danska resenärerna är intresserade av och vill göra på en semesterresa i Sverige. Vi ser även hur de planerar och bokar sin resa. Därtill sammanställer vi varje år hur de danska turisterna googlar om resor till Sverige. Vi hoppas att den här kunskapen ska hjälpa er paketera och kommunicera för att nå de danska turisterna, för de har en stor vilja att resa till och semestra i Sverige.

Hur digitaliserade är danskarna och hur bokar de sina resor? [12]

 • 99% av den danska befolkningen (cirka 5,87 miljoner) använder internet.
 • Av de som använder internet är 98% mobila internetanvändare men utifrån daglig ”internettid” utgör mobilens andel 47%.
 • I Skandinavien förväntas andelen som bokar sina resor online uppgå till 81% 2027 från 78% 2023 [13].
 • 45% av danskarna vill helst boka boendet i Sverige via hemsida från stora reseportaler (exempelvis Expedia, Booking, Hotels). [14]
 • 10% av danska Internetanvändare mellan 16 och 64 år använder röstgränssnitt varje vecka för att hitta information.
 • 14% av danska Internetanvändare mellan 16 och 64 år säger att de använder en smart enhet i hemmet.

Den ökade digitaliseringen har gjort att den typiska resecykeln är förändrad. Vi är ständigt mer uppkopplade och har mobilen alltid nära och använder sociala nätverk i allt högre grad. Artificiell intelligens [15] ligger till grund för fler rese­relaterade tjänster kommande åren och smarta assistenter kommer sannolikt att forma turismen under det kommande decenniet minst lika mycket som smartphones har gjort under det senaste decenniet.

Fakta från vår målgruppsundersökning:

 • 82%

  av danskarna i Visit Swedens Målgruppsundersökning använder smarttelefon eller surfplatta för att söka på internet.

  Läs mer
 • 75%

  av danskarna använder sig av sociala medier dagligen. I allt högre grad planerar vi medan vi reser och lämnar plats för mer flexibilitet.

  Läs mer
 • Sociala medier

  Störst inflytande på val av resmål utifrån utvalda sociala medier har Youtube, följd av Facebook och Instagram. [14]

  Läs mer

Källor:

[1] WTTC, april 2024: https://wttc.org/news-article/travel-and-tourism-set-to-break-all-records-in-2024-reveals-wttc

[2] European Tourism: Trends & prospects, quarterly report Q1/2024, European Travel Commission

[3] Oxford Economics, GTS - Global Travel Service (31/3, 2024) & Country Economic Forecast, april 2024.

[4] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service (31/3, 2024)

[5] Riksbanken, växelkurs månadsgenomsnitt april 2024 (1 $ = 10,80559 SEK)

[6] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service (31/3, 2024)

[7] Riksbanken, årsgenomsnitt 2010-2023, https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/arsgenomsnitt-valutakurser/

[8] OECD, Konsumentförtroende = indikator för konsumenternas förtroende ger en indikation på den framtida utvecklingen av hushållens konsumtion och sparande, baserat på svar om deras förväntade ekonomiska situation, deras uppfattning om den allmänna ekonomiska situationen, arbetslöshet och sparförmåga. En indikator över 100 signalerar en ökning av konsumenternas förtroende inför den framtida ekonomiska situationen, vilket gör att de är mindre benägna att spara och mer benägna att spendera pengar på större köp under de kommande 12 månaderna. Värden under 100 indikerar en pessimistisk inställning till den framtida utvecklingen i ekonomin, vilket möjligen resulterar i en tendens att spara mer och konsumera mindre. +/-5 punkter indikerar ett förändrat konsumentförtroende. https://data.oecd.org/leadind/consumer-confidence-index-cci.htm (2024-05-20)

[9] HK (med mer än 300,000 medlemmar är HK en av de största fackförbund i Danmark.), semesterlagen https://www.hk.dk/raadogstoette/ferie/ferierettigheder

[10] http://skoleferie-dk.dk/sommerferie-2024/, *exempel Köpenhamn

[11] https://www.norden.org/sv/info-norden/helgdagar-i-danmark Dagar som inte infaller på en lördag eller söndag. *=Första maj och grundlovadagen är inte officiella helgdagar men många arbetsgivare ger de anställda en hel eller halv dag ledigt dessa dagar.

[12] Wearesocial, 2024 Digital: Denmark https://datareportal.com/reports/digital-2024-denmark) (2024-05-20)

[13] Phocuswright Inc, 2024 via Phocal Point, Global market sizing.

[14] Målgruppsanalys 2021, Visit Sweden/Mindshare Läs mer om den danska resenären

[15] World Travel & Tourism Council (WTTC) har publicerad 4 rapporter om AI https://researchhub.wttc.org/search?query=artificial