Our other websites:
doris_beling-red_cabin-5355.jpg
Foto: Doris Beling/Imagebank.sweden.se

Kort om Danmark

Dryga sju av tio danska resenärer är intresserade av Sverige. 66% har besökt Sverige och vill göra det igen. 8% har aldrig besökt Sverige men är intresserade av att göra det. Danskarna uppskattar både vårt sommar- och vinterklimat samt närheten och enkelheten att resa hit. Enligt våra beräkningar är 1,5 miljoner danskar intresserade av att resa till Sverige på semester.

Danmark efter pandemin

Efter två år av restriktioner är 2022 präglat av hög reslust och positiv utveckling av gästnätterna i Sverige. Preliminära siffror från Tillväxtverket/SCB visar att vi närmar oss 2019 års nivå då Danmark registrerades nästan 50 000 fler gästnätter (+7,3%) jan-juni 2022 jämfört med samma period 2019.

Mer om utvecklingen av gästnätter i Sverige hittar du i Tillväxtverkets statistikportal.

Under sommaren 2022 är stigande priser och invasionen av Ukraina de europeiska konsumenternas största oro, långt före Covid-19. Även arbetslöshet och extrema väderhändelser oroar konsumenterna.[1]

Oro för inflation och prisökningar påverkar resenärer och deras önskan att resa. Enligt European Travel Commission kommer hög inflation sannolikt att flytta efterfrågan till inrikes- och kortdistansresor.[2]

Danmarks ekonomiska läge

I dagsläget prognostiseras den danska ekonomin att öka med 3,1 procent 2022, men endast med 1,3 procent 2023. BNP prognoserna har nedjusterats bl a på grund av utsikterna till energibrist i Europa. Livsmedels- och energipriser håller inflationen hög. [3]

Ekonomiska indikatorer

 • BNP per capita prognos 2022: $49 202 [4] = 493 496 SEK. [5]
 • BNP genomsnittlig årlig tillväxt 2020-2025: 2,9%. [6]
 • Valuta & växelkurs (medelvärde): Danska kronan har stärkts jämfört med 2010. 2010-2021 har valutakursen skiftat mellan 128 SEK 2010 och 136 SEK 2021 (avser 100 DDK). Mellan 2010 och 2021 har danska kronan stärkts med 7% vilket gör det mer prisvärt för danskarna att semestra i Sverige (142 SEK månadsgenomsnitt juni 2022). [7]
 • Konsumentförtroende juni 2022: 96 (-4) jfr januari 2022. [8]

Danmarks potential

3,75 miljoner i Danmark är mellan 20-70 år och 98% av dem (dvs ca 3,5 miljoner) har använt internet de senaste 3 månaderna (Eurostat). Av dessa är 56% (dvs ca 2,1 miljoner) målgruppen och 74% av dem har visat intresse av att resa i Sverige, dvs ca 1,5 miljoner.

När har danskar semester?

Heltidsanställda i Danmark har rätt till fem veckors semester. Utöver det kan arbetsgivaren ge ytterligare 5 feriefridagar beroende på vad du har för anställningsavtal. [9] Den vanligaste semesterperioden sammanfaller med skolornas sommarlov under veckorna 26-31. [10]

Fr o m 1 januari 2020, träder en ny semesterlag i kraft. Den ändrar inte på hur många semesterdagar man får, men däremot hur de intjänas. Från att man tidigare har intjänat semester året innan den tas ut, gäller nu ett nytt system med s k samtidighedsferie. Samtidighedsferie betyder att man kan ta ut semester i samma takt som man intjänar den.

Helgdagar och semester i Danmark 2023 [11]

 • Skärtorsdagen: 6/4
 • Långfredagen: 7/4
 • Annandag påsk: 10/4
 • Första maj*: 1/5
 • Store Bededagen: 5/5
 • Kristi Himmelsfärdsdag: 18/5
 • Annandag pingst: 29/5
 • Grundlovsdagen*: 5/6
 • Juldagen och annandag jul: 25/12, 26/12

Skollov i Danmark 2023

 • Jullov 2022/2023: 23 dec, 2022 – 2 jan, 2023
 • Vinterlov: vecka 7 eller 8
 • Påsklov: 1/4-10/4, v13-15
 • Sommarlov: vecka 26-31
 • Höstlov: vecka 42
 • Jullov 2023/2024: 22 dec, 2022 – 2 jan, 2024

Hur digitaliserade är danskarna och hur bokar de sina resor? [12]

 • 99 procent av den danska befolkningen (cirka 5,8 miljoner) använder internet.
 • Av de som använder internet är 85 procent mobila internetanvändare.
 • I Skandinavien förväntas andelen som bokar sina resor vid mobila enheter uppgå till 47 procent 2024 [13].
 • 45% av danskarna vill helst boka boendet i Sverige via hemsida från stora reseportaler (exempelvis Expedia, Booking, Hotels). [14]
 • 12% av danska Internetanvändare mellan 16 och 64 år använder röstgränssnitt varje vecka.
 • 15% av danska Internetanvändare mellan 16 och 64 år säger att de äger en smart enhet i hemmet.

Den ökade digitaliseringen har gjort att den typiska resecykeln är förändrad. Vi är ständigt mer uppkopplade och har mobilen alltid nära och använder sociala nätverk i allt högre grad. Artificiell intelligens väntas ligga till grund för fler rese­relaterade tjänster inom några år och smarta assistenter kommer sannolikt att forma turismen under det kommande decenniet minst lika mycket som smartphones har gjort under det senaste decenniet.

 • 82% av danskarna i Visit Swedens Målgruppsundersökning använder smarttelefon eller surfplatta för att söka på internet.
 • 75% av danskarna använder sig av sociala medier dagligen. I allt högre grad planerar vi medan vi reser och lämnar plats för mer flexibilitet.
 • Störst inflytande på val av resmål utifrån utvalda sociala medier har Youtube, följd av Facebook och Instagram. [14]

Läs mer om den danska resenären

Läs mer om vad danskar googlar på om Sverige

Vill du veta mer?

Har du frågor kring informationen ovan eller är du intresserad av exempelvis kulturella skillnader? Hör av dig till oss via mail

Källor:

[1] McKinsey Consumer Pulse Survey, https://www.mckinsey.com/business-functions/growth-marketing-and-sales/our-insights/survey-european-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis?cid=eml-web (2022-07-14)

[2] ETC European Tourism 2022 – Trends & Prospects (Q2/2022), https://etc-corporate.org/news/strong-outlook-for-european-tourism-recovery-but-staff-shortages-and-cost-of-living-crisis-loom/ (2022-08-08)

[3] Oxford Economics, Country Economic Forecast, augusti 2022.

[4] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service, 30/6 2022

[5] Riksbanken, växelkurs månadsgenomsnitt juni 2022 (1 $ = 10,03 SEK)

[6] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service, 30/6 2022

[7] Riksbanken, årsgenomsnitt 2010-2021, https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/arsgenomsnitt-valutakurser/

[8] OECD, Konsumentförtroende = indikator för konsumenternas förtroende ger en indikation på den framtida utvecklingen av hushållens konsumtion och sparande, baserat på svar om deras förväntade ekonomiska situation, deras uppfattning om den allmänna ekonomiska situationen, arbetslöshet och sparförmåga. En indikator över 100 signalerar en ökning av konsumenternas förtroende inför den framtida ekonomiska situationen, vilket gör att de är mindre benägna att spara och mer benägna att spendera pengar på större köp under de kommande 12 månaderna. Värden under 100 indikerar en pessimistisk inställning till den framtida utvecklingen i ekonomin, vilket möjligen resulterar i en tendens att spara mer och konsumera mindre. +/-5 punkter indikerar ett förändrat konsumentförtroende. https://data.oecd.org/leadind/consumer-confidence-index-cci.htm (2022-08-09)

[9] HK (med mer än 300,000 medlemmar är HK en av de största fackförbund i Danmark.), semesterlagen https://www.hk.dk/raadogstoette/ferie/ferierettigheder

[10] http://skoleferie-dk.dk/sommerferie-2023/, *exempel Köpenhamn

[11] https://www.oresunddirekt.se/en/working-in-denmark/working-in-denmark/public-holidays-2023-in-sweden-and-denmark. Dagar som inte infaller på en lördag eller söndag. Nyårsdagen infaller 2023 på en söndag och listas därmed inte i ovan sammanställning. *=Första maj och grundlovadagen är inte officiella helgdagar men många arbetsgivare ger de anställda en hel eller halv dag ledigt dessa dagar.

[12] Wearesocial, 2022 Digital: Denmark https://datareportal.com/reports/digital-2022-denmark (2022-08-12)

[13] Phocuswright Inc, 2022 via Phocal Point, Global market sizing, Mobila enheter avser smart phones och surpflattor

[14] Målgruppsanalys 2021, Visit Sweden/ Mindshare Läs mer om den danska resenären

Prenumerera på Visit Swedens nyhetsbrev

I Visit Swedens nyhetsbrev delar vi med oss av det senaste, från aktuella målgruppsanalyser, om researrangörer, till insikter och idéer om hur ni kan utveckla kommunikationen för globala besökare.

Anmäl dig

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.