Hoppa till innehåll
jesper_berg-dalhalla_outdoor_arena-5703.jpg
Foto: Jesper Berg/Rockfoto/imagebank.sweden.se

Kort om USA

Över nio av tio amerikanska resenärer är intresserade av att semestra i Sverige. 54% har besökt Sverige och vill göra det igen. 37% har aldrig besökt Sverige men är intresserade av att göra det. Amerikanerna vill uppleva svensk kultur, tradition och livsstil, gärna genom att utforska den svenska måltidskulturen. Enligt våra beräkningar är 13,4 miljoner amerikaner intresserade av att resa till Sverige på semester.

USA efter pandemin

Efter två år av restriktioner var 2022 präglat av hög reslust och positiv utveckling av gästnätterna i Sverige. Siffror från Tillväxtverket/SCB visar att det registrerades fler gästnätter från USA under 2022 än under 2019. Preliminära siffror från Tillväxtverket/SCB visar att amerikanernas reslust till Sverige är stor även under 2023 då det registrerades drygt 282 000 fler gästnätter (+33%) jan-sept 2023 jämfört med samma period 2019.

Mer om utvecklingen av gästnätter i Sverige hittar du i Tillväxtverkets statistikportal.

I USA är reslusten stor för att resa till Europa, trots minskat konsumentförtroende den senaste tiden och hög inflation. Extra stark är reslusten bland förmögna amerikanska resenärer samt åldersgrupperna 18-34 år och 35-49 år jämfört med äldre resenärer visar European Travel Commissions undersökning om resplanerna under september-december 2023. [1]

USAs ekonomiska läge

I dagsläget prognostiseras den amerikanska ekonomin att öka med 1,8 procent 2023, men endast med 0,1 procent 2024. Den amerikanska ekonomin förblir motståndskraftig inför tilltagande motvind. Katalysatorerna för lågkonjunkturen – de kumulativa effekterna av tidigare räntehöjningar förblir desamma, men deras effekt kommer att försenas. Inflationen avtar men förblir hög. Arbetsmarknaden är motståndskraftig. [2]

Ekonomiska indikatorer

 • BNP per capita prognos 2023: $79 124 [3] = 832 699 SEK. [4]
 • BNP genomsnittlig årlig tillväxt 2020-2025: 2,3%. [5]
 • Valuta & växelkurs (medelvärde): US dollarn har stärkts jämfört med 2010. 2010-2022 har valutakursen skiftat mellan 7,2 SEK 2010 och 10,1 SEK 2022. Mellan 2010 och 2022 har dollarn stärkts med 41% vilket gör det mer prisvärt för amerikanerna att semestra i Sverige (11 SEK månads-genomsnitt oktober 2023). [6]
 • Konsumentförtroende september 2023: 98 (+1,4) jfr sept 2022. [7]

USAs potential

35,2 miljoner i Visit Swedens marknadsföringsområden New York State, Greater Chicago Metro area, Greater Los Angeles Area och Greater San Francisco Area i USA är mellan 18- 64 år och 87% (dvs ca 30,7 miljoner bor i ett hushåll med bredband (US Census Bureau)). Av dessa är 48% (dvs ca 14,7 miljoner) målgruppen och 91% av dem har visat intresse av att resa till Sverige, dvs ca 13,4 miljoner.

När har amerikaner semester?

Det finns ingen lag som säger att man som arbetsgivare måste ge en anställd betald semester. Generellt sett så får den anställde 10 betalda semesterdagar efter 1 års anställning. Efter 5 års anställning utökas det till 14 dagar, efter 10 år till 17 och efter 20 år till 20 semesterdagar. I genomsnitt finns därutöver åtta betalda lediga dagar i samband med nationella/regionala helgdagar. Augusti och september är de vanligaste semestermånaderna i USA. En viktig poäng är att amerikaner i regel reser flera gånger per år men kortare perioder, och då ofta i samband med en nationell helgdag så att de slipper ta mer än nödvändigt av sina värdefulla semesterdagar. [8]

Helgdagar i USA 2024 [9]

 • Nyårsdagen: 1/1
 • Martin Luther King Day: 15/1
 • Presidentens dag/Washington Day:19/2
 • Memorial Day: 27/5
 • Independence Day: 4/7
 • Labor Day: 2/9
 • Columbusdagen/Ursprungs-befolkningens dag: 14/10
 • Krigsveteranernas dag (ersättningsdag): 11/11
 • Thanksgiving: 28/11
 • Juldagen: 25/12

Utöver helgdagarna har de flesta skolor sommarlov, höstlov (infaller vid Thanksgiving), jullov, vinterlov och ett vårlov. Dessa kan dock infalla olika datum beroende på skola och delstat.

Exempel på Skollov i NYC 2024 [10]

 • Winter recess: 25/12 2023-1/1 2024
 • Midwinter recess: 19-23/2
 • Spring recess: 22/4-30/4
 • Vårterminen slutar: 26/6

Hur digitaliserade är amerikanerna och hur bokar de sina resor? [11]

 • 92 procent av den amerikaner befolkningen (cirka 311 miljoner) använder internet.
 • Av de som använder internet är 91 procent mobila internetanvändare.
 • I USA ligger andelen som bokar sina resor online stabilt på cirka 62% 2023 och förväntas att ligga stabilt även framåt till 2026. [12].
 • Häften av amerikaner i Visit Swedens Målgruppsundersökning vill helst boka boendet i Sverige via hemsida från stora reseportaler (exempelvis Expedia, Booking, Hotels). [13]
 • 25% av amerikaner Internetanvändare mellan 16 och 64 år använder röstgränssnitt varje vecka.
 • 24% av amerikaner Internetanvändare mellan 16 och 64 år säger att de äger en smart enhet.

Den ökade digitaliseringen har gjort att den typiska resecykeln är förändrad. Vi är ständigt mer uppkopplade och har mobilen alltid nära och använder sociala nätverk i allt högre grad. Artificiell intelligens väntas ligga till grund för fler rese­relaterade tjänster inom några år och smarta assistenter kommer sannolikt att forma turismen under det kommande decenniet minst lika mycket som smartphones har gjort under det senaste decenniet.

 • 69% av amerikaner i Visit Swedens Målgruppsundersökning använder smarttelefon eller surfplatta för internet.
 • 66% av amerikaner använder sig av dem dagligen. I allt högre grad planerar vi medan vi reser och lämnar plats för mer flexibilitet.
 • Störst inflytande på val av resmål utifrån utvalda sociala medier har Youtube, följd av Facebook, Instagram och Twitter. [13]

Källor:

[1] Long-haul travel barometer 3/2023, European Travel Commission, https://etc-corporate.org/uploads/2023/10/ETC_Long-Haul-Travel_Barometer3_2023.pdf.pdf

[2] Oxford Economics, Country Economic Forecast, juli 2023.

[3] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service, 30/6 2023

[4] Riksbanken, växelkurs månadsgenomsnitt juli 2023 (1 $ = 10,524 SEK)

[5] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service, 30/6 2023

[6] Riksbanken, årsgenomsnitt 2010-2022, https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/arsgenomsnitt-valutakurser/

[7] OECD, Konsumentförtroende = indikator för konsumenternas förtroende ger en indikation på den framtida utvecklingen av hushållens konsumtion och sparande, baserat på svar om deras förväntade ekonomiska situation, deras uppfattning om den allmänna ekonomiska situationen, arbetslöshet och sparförmåga. En indikator över 100 signalerar en ökning av konsumenternas förtroende inför den framtida ekonomiska situationen, vilket gör att de är mindre benägna att spara och mer benägna att spendera pengar på större köp under de kommande 12 månaderna. Värden under 100 indikerar en pessimistisk inställning till den framtida utvecklingen i ekonomin, vilket möjligen resulterar i en tendens att spara mer och konsumera mindre. +/-5 punkter indikerar ett förändrat konsumentförtroende. https://data.oecd.org/leadind/consumer-confidence-index-cci.htm (2023-11-08)

[8] https://www.thebalance.com/paid-holiday-schedule-1917985

[9] https://www.timeanddate.com/holidays/us/2024?hol=1 Dagen efter Thanksgiving är en regional dag, men detta är en helg som är lika viktig och stor som jul i USA, de flesta tar ledigt.

[10] https://www.schools.nyc.gov/about-us/news/2023-2024-school-year-calendar

[11] Wearesocial, 2023 Digital: USA Digital 2023 United States of America (February 2023) v01 (slideshare.net) (2023-08-08)

[12] Phocuswright Inc, 2023 via Phocal Point, Global market sizing.

[13] Målgruppsanalys 2021, Visit Sweden/ Mindshare Läs mer om den amerikaner resenären