Hoppa till innehåll
Hydda med glasväggar och två stolar inuti beläget omgivet av skog nära en sjö.
Foto: Martin Edström/imagebank.sweden.se

Omvärldens bild av Sverige

Den internationellt erkända studien Nation Brands Index visar i resultaten för 2022 att Sverige har en fortsatt stark position i omvärlden. Sverige försvarar sin niondeplats bland de 60 länder som ingår i studien. Varumärket Sverige kan ses som stabilt över tid och är dessutom ett av världens främsta nationsvarumärken.

Alla världens länder strävar efter att omvärlden ska ha en positiv bild av landet. En positiv bild av ett land stärker viljan hos omvärlden att köpa landets produkter, besöka landet eller interagera med landets befolkning. Det skapar i sin tur arbetstillfällen, tillväxt och ökad export.

Det genomförs en rad olika undersökningar för att beskriva och följa uppfattningen om olika länder i världen. Den internationellt erkända Nation Brands Index, som har genomförts med nästintill identiska metoder sedan 2008, publicerade under hösten de senaste resultaten för 2022. Sverige försvarar niondeplatsen och placerar sig återigen högre än de andra nordiska grannländerna som rankas i studien. Liksom tidigare år rankas det svenska samhällsstyret högt. Därutöver är Sveriges arbete med miljöfrågor särskilt viktigt för den positiva uppfattningen av landet.

Tillsammans med Sverige på topp-tio-listan återfinns flera av världens största och mäktigaste ekonomier såsom Tyskland, Japan, Frankrike, Storbritannien och USA. Att Sverige under flera års tid konkurrerat i toppen är ett tecken på att vi har ett av världens starkaste nationsvarumärken.

Sverige rankas även högt i Good Country Index, som mäter i vilken utsträckning varje land på jorden bidrar till det gemensamma bästa för mänskligheten och planeten. Här hamnar Sverige på 1: a plats totalt och bidrar i högst utsträckning inom områdena välstånd och jämlikhet, hälsa och välbefinnande samt klimatfrågor. Enligt Simon Anholt, som är upphovsmakare till båda dessa index, finns det tydliga samband mellan hur länder agerar internationellt och hur länder uppfattas utomlands. Det verkar med andra ord sannolikt att människor generellt föredrar ”good countries”.

Som turistnation rankas Sverige på plats 13 och det är vår natur och en vilja att besöka landet som är de starkaste faktorerna. Sverige som turistnation associeras främst med begrepp som avslappnande (33%), fascinerande (33%) och lärorikt (31%).

Utifrån sin storlek är Sverige en relativt välkänd nation. Drygt två tredjedelar (70%) uppger att de känner till Sverige. Det är en något högre andel än den genomsnittliga kännedomen om andra länder som ingår i studien. Vidare svarar 67% att de har en fördelaktig bild av Sverige, vilket motsvarar plats 9 av 60 länder. Resultaten visar också att respondenterna med högre kännedom har en mer fördelaktig bild om landet.

En sammanfattning av resultaten

  • Sverige som varumärke är överlag starkt och stabilt över tid.
  • Sverige bibehåller den placering som är i linje med hur landet har rankats det senaste decenniet.
  • Allra starkast är varumärket Sverige i Tyskland.
  • Det svenska samhällsstyret och uppfattningen om jämlikhet i landets samhälle är starka faktorer till den positiva bilden av Sverige.
  • Sverige är även en attraktiv turistnation och den vackra naturupplevelsen är en viktig faktor.

Svenska Institutet har publicerat en mer utförlig rapport om Sveriges position i Nation Brands Index som finns att läsa i sin helhet här; Omvärldens bild av Sverige 2022

Fakta om Nation Brands Index

Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI) är en årlig undersökning som tillfrågar en allmänhet i 20 länder om deras uppfattning om 60 andra länder. Eftersom studien har genomförts sedan 2008 är det möjligt att följa hur uppfattningen om olika länder förändras över tid. Indexet baseras på sex områden: export, samhällsstyre, kultur, befolkning, turism och förmågan att locka till sig investeringar och talang.

Respondenter: Invånare 18 år eller äldre från USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Sverige, Ryssland, Polen, Turkiet, Japan, Kina, Indien, Sydkorea, Australien, Argentina, Brasilien, Mexiko, Saudiarabien och Sydafrika.

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.