Hoppa till innehåll
En man står inomhus bakom en dataskärm och håller en bebis på armen samtidigt som ett barn bakom honom pockar på uppmärksamhet.
Foto: Emma Sekhon/Scandinav/Imagebank.sweden.se

Omvärldens bild av Sverige

Den internationellt erkända studien Nation Brands Index visar i resultaten för 2023 att Sverige har en fortsatt stark position i omvärlden. Sverige hamnar på en 10:e plats bland de 60 länder som ingår i studien. Sveriges position i Nation Brands Index är stabil över tid och i linje med hur Sverige har rankats det senaste decenniet.
Senast uppdaterad:14 november 2023

Alla världens länder strävar efter att omvärlden ska ha en positiv bild av landet. En positiv bild av ett land stärker viljan hos omvärlden att köpa landets produkter, besöka landet eller interagera med landets befolkning. Det skapar i sin tur arbetstillfällen, tillväxt och ökad export.

Varumärket Sverige i Nation Brands Index

Det genomförs en rad olika undersökningar för att beskriva och följa uppfattningen om olika länder i världen. Den internationellt erkända Nation Brands Index, som har genomförts med nästintill identiska metoder sedan 2008, publicerade under hösten de senaste resultaten för 2023. Sverige tappar en placering och landar på en 10:e plats och placerar sig återigen högre än de andra nordiska grannländerna som rankas i studien. Liksom tidigare år rankas det svenska samhällsstyret högt och talang och investeringar.

Tillsammans med Sverige på topp-tio-listan återfinns flera av världens största och mäktigaste ekonomier såsom Tyskland, Japan, Frankrike, Storbritannien och USA. Att Sverige under flera års tid konkurrerat i toppen är ett tecken på att vi har ett av världens starkaste nationsvarumärken.

Miljö och klimat - nya indikatorer visar på Sveriges styrkor

Årets undersökning presenterar också nya indikatorer som understryker att Sverige har ett mycket högt anseende inom miljö- och klimatområdet. Sverige rankas här främst i nästan alla frågor. Landet anses bland annat verka för att bekämpa klimatförändringar, agera för ren energi och för ett ansvarstagande företagande som inte skadar miljön. Sverige rankas också högt inom naturskydd på frågan om landet bidrar till att skydda vilda djur och att återställa livsmiljöer.

Indikator#1#2#3
Landet bekämpar klimatförändringarSverigeNorgeTyskland
Landet verkar för ren energiSverigeTysklandNorge
Landet fokuserar på naturskyddAustralienKanadaNya Zeeland
Landet verkar för tillgång till rent vatten och näringSverigeKanadaSchweiz
Landet uppmuntrar till ansvarstagande industriSverigeSchweizNorge

Tabellen visar topp tre länder per indikator inom miljö- och klimatområdet.

Varumärket Sverige i Good Country Index

Sverige rankas även högt i Good Country Index, som mäter i vilken utsträckning varje land på jorden bidrar till det gemensamma bästa för mänskligheten och planeten. Här hamnar Sverige på 1: a plats totalt och bidrar i högst utsträckning inom områdena välstånd och jämlikhet, hälsa och välbefinnande samt klimatfrågor. Enligt Simon Anholt, som är upphovsmakare till båda dessa index, finns det tydliga samband mellan hur länder agerar internationellt och hur länder uppfattas utomlands. Det verkar med andra ord sannolikt att människor generellt föredrar ”good countries”.

Som turistnation rankas Sverige på plats 13 och det är vår natur och en vilja att besöka landet som är de starkaste faktorerna. Sverige rankas på plats sju (plats åtta 2022) när det kommer till viljan att besöka landet.

Utifrån sin storlek är Sverige en relativt välkänd nation. Drygt två tredjedelar (72%) uppger att de känner till Sverige. Det är en något högre andel än den genomsnittliga kännedomen om andra länder som ingår i studien. Dock är den relativa kännedomen om Sverige låg i vissa länder, jämfört med hur väl man känner till länder som är mer geografiskt och kulturellt nära.

En sammanfattning av resultaten

  • Sverige som varumärke är överlag starkt och stabilt över tid.
  • Sverige bibehåller den placering som är i linje med hur landet har rankats det senaste decenniet.
  • Allra starkast är varumärket Sverige i Tyskland och Kanada.
  • Det svenska samhällsstyret och uppfattningen om jämlikhet i landets samhälle är starka faktorer till den positiva bilden av Sverige.
  • Sverige är även en attraktiv turistnation och den vackra naturupplevelsen är en viktig faktor.

Svenska Institutet har publicerat en mer utförlig rapport om Sveriges position i Nation Brands Index som finns att läsa i sin helhet här; Omvärldens bild av Sverige 2023.

Fakta om Nation Brands Index

Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI) är en årlig undersökning som tillfrågar en allmänhet i 20 länder om deras uppfattning om 60 andra länder. Eftersom studien har genomförts sedan 2008 är det möjligt att följa hur uppfattningen om olika länder förändras över tid. Indexet baseras på sex områden: export, samhällsstyre, kultur, befolkning, turism och förmågan att locka till sig investeringar och talang.

Respondenter är invånare som har tillgång till internet, är 18 år eller äldre från USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Sverige, Ryssland, Polen, Turkiet, Japan, Kina, Indien, Sydkorea, Australien, Argentina, Brasilien, Mexiko, Saudiarabien och Sydafrika.