Our other websites:
Hydda med glasväggar och två stolar inuti beläget omgivet av skog nära en sjö.
Foto: Martin Edström/imagebank.sweden.se

Omvärldens bild av Sverige

Den internationellt erkända studien Nation Brands Index visar i resultaten för 2020 att Sverige har en fortsatt stark position i omvärlden. Sverige försvarar sin niondeplats bland de 50 länder som ingår i studien. Varumärket Sverige kan ses som stabilt över tid och är dessutom ett av världens främsta nationsvarumärken.

Alla världens länder strävar efter att omvärlden ska ha en positiv bild av landet. En positiv bild av ett land stärker viljan hos omvärlden att köpa landets produkter, besöka landet eller interagera med landets befolkning. Det skapar i sin tur arbetstillfällen, tillväxt och ökad export.

Det genomförs en rad olika undersökningar för att beskriva och följa uppfattningen om olika länder i världen. Den internationellt erkända Nation Brands Index, som har genomförts med nästintill identiska metoder sedan 2008, publicerade under hösten de senaste resultaten för 2020. Sverige försvarar niondeplatsen och placerar sig återigen högre än de nordiska grannländerna. Liksom tidigare år rankas det svenska samhällsstyret högt. Därutöver är Sveriges arbete med miljöfrågor särskilt viktigt för den positiva uppfattningen av landet.

Tillsammans med Sverige på topp-tio-listan återfinns flera av världens största och mäktigaste ekonomier såsom Tyskland, Frankrike, Japan och USA. Att Sverige under flera års tid konkurrerat i toppen är ett tecken på att vi har ett av världens starkaste nationsvarumärken.

Sverige rankas även högt i Good Country Index, som mäter i vilken utsträckning varje land på jorden bidrar till det gemensamma bästa för mänskligheten och planeten. Här hamnar Sverige på 1:a plats totalt och bidrar i högst utsträckning inom områden hälsa och välbefinnande, klimatfrågor samt kultur. Med 85% samband överensstämmer Nation Brands Index och Good Country Index och enligt Simon Anholt, som är upphovsmakare till båda dessa index, finns det därmed tydliga samband mellan hur länder agerar internationellt och hur länder uppfattas utomlands. Det verkar med andra ord sannolikt att människor generellt föredrar ”good countries”.

Som turistnation rankas Sverige på plats 14 och det är vår natur som är den starkaste faktorn. Sverige som turistnation associeras främst med begrepp som avslappnande (30%), fascinerande (29%), lärorikt (26%) och spännande (24%).

Enligt en analys av besöksintentionen (om pengar inte vore ett problem) visar resultatet att de främsta faktorerna som driver intresset för att besöka Sverige är:

  • Den vackra svenska naturen
  • Önskan att ha en svensk som nära vän
  • Intresset för att bo och arbeta i Sverige
  • Livskvalitet
  • Utbildningsmöjligheter

Tillsammans står de fem faktorerna för 53% av vad som driver intresset för att besöka Sverige. Enligt analysen bör därmed främjandet av Sverige fokusera på att betona landets vackra natur, utbildningsprogram och de vänliga invånarna.

Utifrån sin storlek är Sverige en relativt välkänd nation. Drygt två tredjedelar (67%) uppger att de har god kännedom om landet. Vidare svarar 63% att de har en fördelaktig bild av Sverige, något högre än studiens snitt på 60%. Resultaten visar också att respondenterna med bättre kännedom har en mer fördelaktig bild.

Nation Brands Index för 2020 tittade också på inställningen till de olika länderna i förhållande till hälsokriser. Sverige rankades på femtondeplats gällande hantering av hälsokriser. På frågan om hur trygga respondenterna skulle känna sig att resa till de olika länderna baserat på hanteringen av hälsokriser rankas Sverige som nummer tio. 42% av respondenterna uppger att det skulle kännas säkert att resa till Sverige medan 37% anger att de är neutrala.

En sammanfattning av resultaten

  • Sverige som varumärke är starkt och stabilt över tid
  • För tredje året i rad hamnar Sverige på en nionde plats
  • Allra starkast är varumärket Sverige i Tyskland
  • Det svenska samhällsstyret och uppfattningen om landet som rättvist och jämställt är starka faktorer till den positiva bilden av Sverige
  • Sverige är även en attraktiv turistnation och den vackra naturupplevelsen är den mest intressedrivande faktorn till att besöka Sverige

Svenska Institutet har publicerat en mer utförlig rapport om Sveriges position i Nation Brands Index som finns att läsa i sin helhet här:

Fakta om Nation Brands Index

Studien Nation Brands Index (NBI) genomförs av undersökningsföretaget Anholt-Ipsos och har utförts med nästintill identisk metod sedan 2008 vad gäller urval av länder och frågor. Studien rankar totalt 50 länder efter deras identitet och image. Indexet baseras på sex områden: export, samhällsstyre, kultur, befolkning, turism och förmågan att locka till sig investeringar och talang. Varje år svarar cirka 20 000 respondenter från 20 olika länder på undersökningen, cirka 1 000 respondenter i varje panelland.

Respondenter: Invånare 18 år eller äldre från USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Sverige, Ryssland, Polen, Turkiet, Japan, Kina, Indien, Sydkorea, Australien, Argentina, Brasilien, Mexiko, Egypten och Sydafrika.

Vill du läsa en beskrivning av dimensionerna i Nation Brands Index så gör du det här:

Prenumerera på Visit Swedens nyhetsbrev

I Visit Swedens nyhetsbrev delar vi med oss av det senaste, från aktuella målgruppsanalyser, om researrangörer, till insikter och idéer om hur ni kan utveckla kommunikationen för globala besökare.

Anmäl dig

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.