Hoppa till innehåll
Midsummer celebration
Foto: Stefan Berg/Folio/imagebank.sweden.se

Det hållbara resmålet Sverige ur ett internationellt perspektiv

"En hållbar besöksnäring tar ansvar för turismens nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan genom att utgå från besökarens, företagens, miljöns och lokalsamhällets behov."
Senast uppdaterad:24 mars 2023

Så lyder Visit Swedens och Tillväxtverkets gemensamma definition av hållbar besöksnäring och den grundar sig i FN:s globala mål för hållbar utveckling. Utifrån Agenda 2030 har Visit Sweden i samverkan med aktörer i besöksnäringen behov av att utveckla planer för att vara klimatneutrala i linje med det svenska klimatmålet.

Visit Sweden arbetar med målet att Sverige 2024 ska ligga på tio i topp-lista bland Europas mest hållbara länder att besöka. I den här rapporten beskrivs olika slutsatser om det hållbara resmålet Sverige ur ett internationellt perspektiv. Slutsatserna visar en god grund för Visit Sweden och andra aktörer inom besöksnäringen att stå på, inför det fortsatta arbetet:

  • Sveriges varumärke kopplat till hållbarhet står sig starkt internationellt. Detta är en stor fördel för Sverige när många länder allt mer prioriterar hållbarhet i sin marknadsföring.
  • Resmålet Sverige kan och bör dra nytta av den starka bilden av det hållbara Sverige som finns och förstärka den ytterligare i syfte att öka attraktiviteten och medvetandegöra hållbara val hos resenärer.
  • Hållbart resande är en förutsättning och ett mervärde, men för majoriteten är det inte en drivkraft vid val av resmål. Därför är det intressant och viktigt för aktörer inom besöksnäringen att vara med och möta och motivera målgruppen att göra medvetna val.
  • Flera konsumenttrender driver på utvecklingen inom hållbarhet och naturturism. Här har Sverige stora möjligheter och en tydlig profil ska fortsätta kommuniceras, lättillgängliga upplevelser behöver finnas.
  • Nyfikna upptäckare är en målgrupp som är väl matchad mot ett erbjudande om ett hållbart resmål.

I sista avsnittet beskriver vi på vilka olika sätt vi tillsammans kan berätta om vårt hållbara resmål och det vi erbjuder.

Den här rapporten visar att om vi tillsammans aktivt arbetar mot de globala målen, så att potentiella besökare känner sig trygga med att destinationsmarknadsföringen av det hållbara resmålet Sverige håller vad den lovar, så är potentialen stor. Gör vi det här nu så står vi rustade inför framtiden.