Hoppa till innehåll
Outdoor cooking
Foto: Anna Hållams/imagebank.sweden.se

Cirkulär ekonomi – Cirkulär Business Model Canvas.

Lär dig mer om hur ni kan göra för att skapa cirkulära flöden i verksamhetens processer för att öka affärsnytta, lägre kostnader och inget avfall. Genom att ta fram produkter och material i omlopp, designa bort avfall, återskapa, bygga upp och förbättra över tid kan ni anpassa er verksamhet. Detta är en introduktion till cirkulär ekonomi med fokus på cirkulära affärsmodeller och verktyget Cirkulär Business Model Canvas. Modellen är utvecklad på uppdrag av Tillväxtverket, med utgångspunkt från Business Model Canvas av Alex Osterwalder.
Senast uppdaterad:20 mars 2024

Anpassa er verksamhet för framtiden!

Cirkulär Business Model Canvas syftar till att hjälpa både små och stora företag att göra en affärsmodell samt säkerställa att den så långt som möjligt bidrar till en cirkulär affärsverksamhet, dvs där affärsnyttan går hand i hand med miljönyttan.

Lyssna på när Tobias går igenom skillnaden mellan en cirkulär och en linjär affärsmodell och hur Business Model Canvas kan användas. Med ett konkret exempel från Spotify beskriver han ramverket för Cirkulär Business Model Canvas genom tre grundläggande principer för cirkulär ekonomi (från Ellen MacArthur Foundation) och fem sätt att skapa värde i cirkulära affärsmodeller (från Accenture) med förtydligande exempel.

Längd 15.19 minuter.

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi, är en vision om ett samhälle utan avfall, ett samhälle som drivs av en ekonomi designad för att återskapa värde, där affärsnyttan går hand i hand med miljönyttan.

Ramverk för Cirkulär Business Model Canvas


Tre grundläggande principer för cirkulär ekonomi (Ellen MacArthur Foundation):

 • Designa bort avfall och gifter.
 • Håll produkter och material i omlopp.
 • Regenerera (återskapa, bygga upp, förbättra över tid) naturliga system.

Fem sätt att skapa värde i cirkulära affärsmodeller (Accenture):

 • Cirkulär råvara (t ex ett företags avfall blir ett annat företags råvara).
 • Återtagande av material (ta tillbaka sina egna produkter och återanvända detta i nyproduktion)
 • Förlängt produktanvändande (genom möjlighet till reparation, uppgradering etc).
 • Delandeplattformar (privatpersoner hyr produkter från andra privatpersoner).
 • Produkt som tjänst (företag hyr ut produkt istället för att bara sälja).

Symbios

 • Företag som samarbetar, t ex ett företags avfall blir ett annat företags råvara.

Vem är modellen Cirkulär Business Model Canvas tänkt att fungera för?

 • Etablerade företag som vill omskapa sin befintliga affärsmodell i cirkulär riktning.
 • Nystartade företag som vill utveckla en cirkulär affärsmodell.
 • Personer som vill lära sig mer om cirkulär ekonomi och utveckla sitt tänkande inom cirkulär affärsutveckling.

Handledning för Cirkulär Business Model Canvas

På Tillväxtverkets hemsida kan du läsa mer om modellen, ladda ner modellen med tillhörande handledning.