Hoppa till innehåll
ola_ericson-the_royal_palace-722.jpg
Foto: Ola Ericson/imagebank.sweden.se

Kort om Kina

Sverige har ett mycket positivt rykte på sociala kanaler av kineser. De ser Sverige som ett land med livskvalitet, välutbildade medborgare och vacker arkitektur där Stockholm är den mest omnämnda staden. Potentialen från Kina är stor, de spenderar mest på turism i världen. [1]. Dock förväntas återhämtningen av gästnätter i Sverige ta tid.

Kina efter pandemin

Preliminära siffror från Tillväxtverket/SCB visar en ökning på 280 procent januari-september 2023 jämfört med samma period 2022. Återhämtningen har försiktigt börjat och enligt prognoser från Oxford Economics beräknas kinesiska gästnätter att vara på 2019 års nivå 2025.

Mer om utvecklingen av gästnätter i Sverige hittar du i Tillväxtverkets statistikportal.

I Kina är reslusten för att resa till Europa stor. Trots t.ex. högre kostnader finns det en stor uppdämd efterfråga, visar bl a European Travel Commissions undersökning om resplanerna till Europa under september-december 2023. [2]

Kinas ekonomiska läge

I dagsläget prognostiseras den kinesiska ekonomin att öka med 5,1 procent 2023 och med 4,6 procent 2024. Utöver den post-pandemiska återhämtningen kommer strukturella påtryckningar inklusive stigande finanspolitiska restriktioner givet Kinas högre skuldbörda att begränsa i vilken utsträckning en investeringsledd tillväxtmodell kan upprätthållas. Ytterligare risker härrör från fastighetsbranschen och oro för effektiviteten av skatteutgifter. [3]

Ekonomiska indikatorer

 • BNP per capita prognos 2023: $13 152 [4] = 138 411 SEK. [5]
 • BNP genomsnittlig årlig tillväxt 2020-2025: 5,3%. [6]
 • Valuta & växelkurs (medelvärde): Kinesiska yuan har stärkts jämfört med 2010. 2010-2022 har valutakursen skiftat mellan 1,06 SEK 2010 och 1,5 SEK 2022. Mellan 2010 och 2022 har kinesiska yuan stärkts med 41% vilket gör det mer prisvärt för kineser att semestra i Sverige (1,5 SEK månads-genomsnitt oktober 2023). [7]
 • Konsumentförtroende september 2023: 93,3 (+0,9) jfr sept 2022. [8]
 • Andel medelklasshushåll 2023: 35% (2020: 30%). [9]

När har kineser semester?

Kina är ett svårt land att få grepp om när det gäller betald semester till anställda. Anställda som har arbetat för ett företag under ett sammanhängande år har rätt till fem dagars semester. Antalet dagar efter det, kan variera från 5 upp till 25-30 dagar beroende på vilket företag man arbetar på, vilken kompetens man besitter samt hur länge man arbetat. Utländska företag i Kina har mer flexibla regler och erbjuder normalt mer betald semester till sina anställda. "Golden Week" som infaller under Nationaldagen har blivit högsäsong för resor och turism. [10]

De vanligaste nationella helgdagarna i Kina under 2024 [11]

 • Nyårsdagen: 1/1
 • Vårfestivalen: 9-15/2
 • Qing Ming Jie: 4-5/4
 • Första maj: 29/4-1/5
 • Drakbåtsfestivalen: 10/6
 • Höstfestivalen: 17-18/9
 • Nationaldagen:1-7/10 (Golden Week)

Hur digitaliserade är kineser och hur bokar de sina resor? [12]

 • 74 procent av den kinesiska befolkningen (cirka 1 miljard) använder internet.
 • Av de som använder internet är 91 procent mobila internetanvändare.
 • I China förväntas andelen som bokar sina resor online uppgå till 73 procent 2026 från 68% 2022. [13]
 • 27% av kinesiska Internetanvändare mellan 16 och 64 år använder röstgränssnitt varje vecka.
 • 23% av kinesiska Internetanvändare mellan 16 och 64 år säger att de äger en smart enhet.

Den ökade digitaliseringen har gjort att den typiska resecykeln är förändrad. Vi är ständigt mer uppkopplade och har mobilen alltid nära och använder sociala nätverk i allt högre grad. Artificiell intelligens väntas ligga till grund för fler rese­relaterade tjänster inom några år och smarta assistenter kommer sannolikt att forma turismen under det kommande decenniet minst lika mycket som smartphones har gjort under det senaste decenniet.

Källor:

[1] https://www.statista.com/statistics/249702/international-tourism-expenditure-of-chinese-tourists/

[2] Long-haul travel barometer 3/2023, European Travel Commission, https://etc-corporate.org/uploads/2023/10/ETC_Long-Haul-Travel_Barometer3_2023.pdf.pdf

[3] Oxford Economics, Country Economic Forecast, juli 2023.

[4] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service, 30/6 2023

[5] Riksbanken, växelkurs månadsgenomsnitt juli 2023 (1 $ = 10,524 SEK)

[6] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service, 30/6 2023

[7] Riksbanken, årsgenomsnitt 2010-2022, https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/arsgenomsnitt-valutakurser/

[8] OECD, Konsumentförtroende = indikator för konsumenternas förtroende ger en indikation på den framtida utvecklingen av hushållens konsumtion och sparande, baserat på svar om deras förväntade ekonomiska situation, deras uppfattning om den allmänna ekonomiska situationen, arbetslöshet och sparförmåga. En indikator över 100 signalerar en ökning av konsumenternas förtroende inför den framtida ekonomiska situationen, vilket gör att de är mindre benägna att spara och mer benägna att spendera pengar på större köp under de kommande 12 månaderna. Värden under 100 indikerar en pessimistisk inställning till den framtida utvecklingen i ekonomin, vilket möjligen resulterar i en tendens att spara mer och konsumera mindre. +/-5 punkter indikerar ett förändrat konsumentförtroende. https://data.oecd.org/leadind/consumer-confidence-index-cci.htm (2023-11-08)

[9] Oxford Economics, Country Profile China, juli 2023

[10] https://harrisbricken.com/chinalawblog/china-employment-law-eight-tips-for-achieving-bliss/

[11] https://publicholidays.cn/2024-dates/

[12] Wearesocial, 2023 Digital: China Digital 2023 China (February 2023) v01 (slideshare.net) (2023-08-08)

[13] Phocuswright Inc, 2022 via Phocal Point, Global market sizing