Hoppa till innehåll
ola_ericson-the_royal_palace-722.jpg
Foto: Ola Ericson/imagebank.sweden.se

Kort om Kina

Sverige har ett mycket positivt rykte på sociala kanaler av kineser. De ser Sverige som ett land med livskvalitet, välutbildade medborgare och vacker arkitektur där Stockholm är den mest omnämnda staden. Potentialen från Kina är stor, de spenderar mest på turism i världen. [1]. Dock förväntas återhämtningen av gästnätter i Sverige ta tid.
Senast uppdaterad:3 juni 2024

Kina idag

Siffror från Tillväxtverket/SCB visar att det registrerades 108 367 gästnätter (-73% jämfört med 2019) från Kina under 2023. Preliminära siffror från Tillväxtverket/SCB visar en ökning på 89 procent januari-mars 2024 jämfört med samma period 2023. Återhämtningen har försiktigt börjat och enligt prognoser från Oxford Economics beräknas kinesiska gästnätter att vara på 2019 års nivå 2025.

Mer om utvecklingen av gästnätter i Sverige hittar du i Tillväxtverkets statistikportal.

2023 präglades av en stark återhämtning för turismen. Oxford Economics samt World Travel & Tourism Council förutspår att 2024 blir ett “all-time-high” år för turismnäringen globalt [1]. Fritidsresorna samt den inhemska turismen förväntas fortsätta driva tillväxten för resandet globalt under 2024. Även om konsumenterna fortsätter att prioritera reseupplevelser, förväntas samtidigt levnadskostnader och inflationstryck att påverka. European Travel Commission och Tourism Economics prognoser visar att turismkonsumtionen, utifrån olika kategorier, ser särskilt god ut för restaurangerna och för rekreations- och kulturaktörer. Resenärers utgifter för mat och dryck beräknas öka med 30% och utgifterna för rekreation, kultur och sport med 27% jämfört med 2023, drivet av både inflationstryck och efterfrågan [2].

European Travel Commissions senaste undersökning [3] bland kineser visar att den initiala stora reslusten efter Kinas återöppning förra året nu har dämpats något och intresset för utlandsresor har återgått till nivåer som sågs före pandemin. Orsaker är begränsad semester samt finansiella bekymmer. Vidare har flera sydostasiatiska länder nyligen implementerat gynnsamma visumpolicyer för kinesiska resenärer.

Kinas ekonomiska läge

I dagsläget prognostiseras den kinesiska ekonomin att öka med 4,5% procent 2024 och med 4,1% 2025. Regeringens ekonomiska politik definieras av femåriga ekonomiska planer. Den 13:e femårsplanen hade som mål en BNP-tillväxt på minst 6,5% under 2026-2020, samtidigt med en reformering av ekonomin. Den 14:e femårsplanen för 2021-2025 har inte ett BNP-tillväxtmål, men regeringen kommer tillkännage ett mål varje år. Under 2024 är målet att ekonomin ska fortsätta växa med omkring 5%. Planen betonar bl a innovation, utveckling av den inhemska marknaden, ”grön ekologi” samt minskning av koldioxidutsläpp.

Ekonomiska indikatorer

 • BNP per capita prognos 2024: $13 095 [5] = 141 499 SEK. [6]
 • BNP genomsnittlig årlig tillväxt 2020-2025: 5%. [7]
 • Valuta & växelkurs (medelvärde): Kinesiska yuan har stärkts jämfört med 2010. 2010-2023 har valutakursen skiftat mellan 1,06 SEK 2010 och 1,5 SEK 2023. Mellan 2010 och 2023 har kinesiska yuan stärkts med 41% vilket gör det mer prisvärt för kineser att semestra i Sverige (1,44 SEK månads-genomsnitt mars 2024). [8]
 • Konsumentförtroende oktober 2023: 93,3 (+0,36) jfr oktober 2022. [9]
 • Andel medelklasshushåll 2024: 37% (2020: 30%). [10]

När har kineser semester?

Kina är ett svårt land att få grepp om när det gäller betald semester till anställda. Anställda som har arbetat för ett företag under ett sammanhängande år har rätt till fem dagars semester. Antalet dagar efter det, kan variera från 5 upp till 25-30 dagar beroende på vilket företag man arbetar på, vilken kompetens man besitter samt hur länge man arbetat. Utländska företag i Kina har mer flexibla regler och erbjuder normalt mer betald semester till sina anställda. "Golden Week" som infaller under Nationaldagen har blivit högsäsong för resor och turism. [11]

De vanligaste nationella helgdagarna i Kina under 2024 [12]

 • Nyårsdagen: 1/1
 • Vårfestivalen: 9-15/2
 • Qing Ming Jie: 4-5/4
 • Första maj: 29/4-1/5
 • Drakbåtsfestivalen: 10/6
 • Höstfestivalen: 17-18/9
 • Nationaldagen:1-7/10 (Golden Week)

Hur lockar du en kinesisk turist till Sverige?

Tillsammans med våra nordiska grannländer tar vi fram insikter om vad de kinesiska resenärerna vill göra på en semesterresa i Sverige. Vi hoppas att den här kunskapen ska hjälpa er paketera och kommunicera för att nå de kinesiska turisterna (med högre inkomst), som har intresse av att vilja resa och semestra i Sverige.

Hur digitaliserade är kineser och hur bokar de sina resor? [13]

 • 76% av den kinesiska befolkningen (cirka 1 miljard) använder internet.
 • Av de som använder internet är 99% mobila internetanvändare men utifrån daglig ”internettid” utgör mobilens andel 63%.
 • I Kina förväntas andelen som bokar sina resor online uppgå till 79% 2026 från 68% 2022. [14]
 • 24% av kinesiska Internetanvändare mellan 16 och 64 år använder röstgränssnitt varje vecka för att hitta information.
 • 21% av kinesiska Internetanvändare mellan 16 och 64 år säger att de använder en smart enhet i hemmet.

Den ökade digitaliseringen har gjort att den typiska resecykeln är förändrad. Vi är ständigt mer uppkopplade och har mobilen alltid nära och använder sociala nätverk i allt högre grad. Artificiell intelligens [15] ligger till grund för fler rese­relaterade tjänster kommande åren och smarta assistenter kommer sannolikt att forma turismen under det kommande decenniet minst lika mycket som smartphones har gjort under det senaste decenniet.

Källor:

[1] WTTC, april 2024: https://wttc.org/news-article/travel-and-tourism-set-to-break-all-records-in-2024-reveals-wttc

[2] European Tourism: Trends & prospects, quarterly report Q1/2024, European Travel Commission

[3] Long-haul travel barometer 1/2024, European Travel Commission, https://etc-corporate.org/reports/long-haul-travel-barometer-1-2024/

[4] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service (31/3, 2024) & Country Economic Forecast, april 2024.

[5] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service (31/3, 2024)

[6] Riksbanken, växelkurs månadsgenomsnitt april 2024 (1 $ = 10,80559 SEK)

[7] Oxford Economics, GTS – Global Travel Service (31/3, 2024)

[8] Riksbanken, årsgenomsnitt 2010-2023, https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/arsgenomsnitt-valutakurser/

[9] OECD, Konsumentförtroende = indikator för konsumenternas förtroende ger en indikation på den framtida utvecklingen av hushållens konsumtion och sparande, baserat på svar om deras förväntade ekonomiska situation, deras uppfattning om den allmänna ekonomiska situationen, arbetslöshet och sparförmåga. En indikator över 100 signalerar en ökning av konsumenternas förtroende inför den framtida ekonomiska situationen, vilket gör att de är mindre benägna att spara och mer benägna att spendera pengar på större köp under de kommande 12 månaderna. Värden under 100 indikerar en pessimistisk inställning till den framtida utvecklingen i ekonomin, vilket möjligen resulterar i en tendens att spara mer och konsumera mindre. +/-5 punkter indikerar ett förändrat konsumentförtroende. https://data.oecd.org/leadind/consumer-confidence-index-cci.htm (2024-05-20)

[10] Oxford Economics, Global Travel Country Profile - China, april 2024

[11] https://harrisbricken.com/chinalawblog/china-employment-law-eight-tips-for-achieving-bliss/

[12] https://publicholidays.cn/2024-dates/

[13] Wearesocial, Digital 2024: China https://datareportal.com/reports/digital-2024-china?rq=digital%202024%20China (2024-05-20)

[14] Phocuswright Inc, 2024 via Phocal Point, Global market sizing

[15] World Travel & Tourism Council (WTTC) har publicerad 4 rapporter om AI https://researchhub.wttc.org/search?query=artificial