Our other websites:
Kungsträdgården
Foto: Cecilia Larsson Lantz/Imagebank.sweden.se

Resebarometer april, summering alla marknader

I vår Resebarometer så bevakar vi kontinuerligt resenärernas reslust, resplaner och bokningsbeteende på viktiga marknader. Resultatet från april summerar resplanerna kommande 6 månader. Undersökningen visar att reslusten är fortsatt stor och det finns positiva signaler om att allt fler planerar en resa.

I denna utblick summeras insikterna från Resebarometerns totalt för alla marknader som ingår i vår löpande bevakning. Marknaderna är Danmark, Frankrike, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Tyskland och Sverige.

Insikter om april:

  • Andelen som har resplaner för semester de närmaste 6 månaderna, inrikes eller utomlands, har ökat i april jämfört med januari 2021. 65% planerar nu en resa (inrikes eller utrikes) vilket betyder + 11%-enheter sedan i januari. Samtidigt är ökningen mindre från mars till april än tidigare under året, vilket sannolikt har att göra med att en våg 3 av smittan har drabbat flera länder och att reserestriktionerna i stor utsträckning finns kvar
  • I alla länderna är hemlandet fortsatt den destination som flest överväger att semestra i de kommande 6 månaderna
  • Sverige finns även med på topp 5-listan av övervägda resmål i Danmark och Norge, trots att det är just dessa två länder som mer än de andra bedömer Sverige som ett osäkert resmål just nu. Sannolikt ser de att detta kan komma att förändras till sommaren.
  • Flera olika semestertyper efterfrågas, mest populärt är fortsatt kust- och natursemester, men även stadssemestern finns med som viktig för många, framförallt norrmännen
  • Resenärerna ser fortsatt de flesta länderna i undersökningen som mer osäkra än säkra just nu, men jämfört med tidigare under året har den bedömda säkerheten överlag ökat och som resmål ses de helt enkelt som lite säkrare nu än tidigare.
  • Sverige ses fortsatt som ett mindre säkert resmål än Danmark och Norge. Danmark och Norge är också fortsatt de länder som i störst utsträckning bedömer Sverige som osäkert, även om bilden långsamt ändrats mot att Sverige ses som ett säkert resmål.
  • I alla marknader utom Storbritannien ses Sverige som ett mer säkert resmål än i mars
  • Storbritannien utmärker sig med att nu bedömas som avsevärt mer säkert än tidigare, av britterna såväl som av andra länder. Något som sannolikt hänger samman med den mycket snabba vaccinationstakten de klarat av (Över hälften har nu fått minst en första dos.)
  • Tyskland utmärker sig i att tyskarna själva nu ser sitt eget land som ett mindre säkert resmål än i mars, vilket sannolikt har att göra med den våg 3 som drabbat landet
  • Även de som överväger en resa inom sex månader avvaktar i stor utsträckning med att boka boendet och vill vänta och se hur pandemin utvecklas

Läs den fullständiga rapporten som PDF

Vill du lära mera och för fördjupade kunskaper, läs den sammanställda presentationen från Visit Sweden. Presentationen innehåller en summering och presentationer per marknad inom följande områden: Resplaner de kommande sex månaderna, destinationer som övervägs, vilken tidsperiod inom de kommande 6 månaderna, bokningsbeteende boende, typ av semester; natur, stad, skidor, annat, reslusten till utlandet nu jämfört med samma period föregående år; bedömd säkerhet respektive osäkerhet för olika resedestinationer.

Fakta om undersökningen

Denna omgång genomfördes 14-19 april 2021.

Resebarometern bevakar utvecklingen av reslust, resplaner och bokningsbeteende på sju marknader (Tyskland, Norge, Danmark, Sverige, Frankrike (Paris & Lyon), Nederländerna och Storbritannien (London, Greater Manchester, Greater Birmingham and South East)) under första halvåret 2021. Undersökningen samfinansieras av Visit Sweden & Visit Denmark och genomförs online via undersökningsföretaget YouGovs paneler. Under 2020 genomförde Visit Denmark även några omgångar i fem marknader (Tyskland, Norge, Sverige, Nederländerna och London).

Respondenter: allmänheten 18+ år. 1 000 respondenter per marknad och omgång, undantaget Tyskland med 2 000 respondenter.

Prenumerera på Visit Swedens nyhetsbrev

I Visit Swedens nyhetsbrev delar vi med oss av det senaste, från aktuella målgruppsanalyser, om researrangörer, till insikter och idéer om hur ni kan utveckla kommunikationen för globala besökare.

Anmäl dig

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.