Our other websites:
Nature
Foto: Tierra/imagebank.sweden.se

Resebarometer mars, summering alla marknader

I vår Resebarometer så bevakar vi kontinuerligt resenärernas reslust, resplaner och bokningsbeteende på viktiga marknader. Resultatet från mars summerar resplanerna kommande 6 månader. Undersökningen visar att reslusten är fortsatt stor och det finns positiva signaler om att allt fler planerar en resa.

I denna utblick summeras Resebarometerns mätningar totalt för alla marknader som ingår i vår löpande bevakning. Marknaderna är Danmark, Frankrike, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Tyskland och Sverige.

Summering för mars:

  • Resplaner har ökat sedan februari. 64% planerar eller överväger en resa vilket är en ökning med ca 10 % sedan januari. Av dessa planerar drygt hälften en resa i det egna landet. I flera av de undersökta länderna ser vi en generell ökning av fler som planerar semester i det egna landet.
  • Majoriteten bland svenskarna (som planerar en resa i Sverige) tänker sig att resa i Sverige inom 3 - 4 månader, dvs juni/juli medan den utländska gruppens planera sin Sverigeresa längre fram (dvs. aug/sep)
  • Flera semestertyper efterfrågas fortsatt, mest populärt är kust- och natursemester men storstadssemester har en ökande tendens i jämförelse med februari.
  • Även de som överväger en resa inom sex månader avvaktar i stor utsträckning med att boka boendet, men en lätt ökning bland de som har bokat boende på destinationen, t.ex. Sverige
  • Sverige finns med på topp 5-listan av övervägda resmål i Danmark och Norge. Sverige är topp resmålet för svenskarna
  • I alla länderna är hemlandet den destination som flest överväger de kommande 6 månaderna
  • Fortsatt tvekan kring de flesta destinationers säkerhet men den bedömda säkerheten för resmålet Sverige har ökat totalt. Sverige ses dock som ett mindre säkert resmål än länder som Danmark och Norge.

Läs den fullständiga rapporten som PDF

Vill du lära mera och för fördjupade kunskaper, läs den sammanställda presentationen från Visit Sweden. Presentationen innehåller en summering och presentationer per marknad inom följande områden:

Resplaner de kommande sex månaderna, destinationer som övervägs, vilken tidsperiod inom de kommande 6 månaderna, bokningsbeteende boende, typ av semester; natur, stad, skidor, annat, reslusten till utlandet nu jämfört med samma period föregående år; bedömd säkerhet respektive osäkerhet för olika resedestinationer

Fakta om undersökningen

Visit Denmarks Markedsmonitor bevakat utvecklingen av reslust, resplaner och bokningsbeteende på fem marknader (Tyskland, Norge, Sverige, Nederländerna och London) under 2020. I sex omgångar under 2021 som Visit Sweden & Visit Denmark samfinansierar, ingår även Danmark och Frankrike (Paris & Lyon) och ett bredare urval i Storbritannien (London, Greater Manchester, Greater Birmingham and South East). Denna undersökning är genomförd 10-14 mars 2021. Undersökningen genomförs online via undersökningsföretaget YouGovs paneler.

Respondenter: allmänheten 18+ år

– 1 000 respondenter per marknad och omgång, undantaget Tyskland med 2 000 respondenter

Prenumerera på Visit Swedens nyhetsbrev

I Visit Swedens nyhetsbrev delar vi med oss av det senaste, från aktuella målgruppsanalyser, om researrangörer, till insikter och idéer om hur ni kan utveckla kommunikationen för globala besökare.

Anmäl dig

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.