Our other websites:
Bilden visar Gamla stans taknockar i ett vintrigt Stockholm, isen ligger på Riddarfjärden.
Foto: Ulf Grünbaum/Imagebank.sweden.se

Så tänker svenska resenärer om sitt resande 2023

Januari, 2023: Trots en fortsatt hög inflation, höjda räntor och flera andra orosmoment i omvärlden är det tydligt att svenskarna fortsätter planera att resa på semester, både i Sverige och utomlands.

Under januari 2023 har Visit Sweden, tillsammans med YouGov frågat svenskar om hur de tänker sitt resande 2023.

Ungefär lika många har varit på semester i Sverige de senaste 6 månaderna, som de som har varit utomlands – 44% respektive 46%. Framåt ser vi att en högre andel planerar att resa utomlands (57%) på semester, än i Sverige (34%). Skillnaden i andel kan även bero på att en Sverigesemester eventuellt behöver planeras i mindre utsträckning än en utomlandssemester, och därför inte nämns i frågan. Men faktum kvarstår att utlandssemester utgör en stor konkurrent till Sverigesemestern och att svenskarna fortsätter planera resor ungefär i samma utsträckning i januari 2023. Andelen som planerar en utlandssemester har till och med ökat jämfört med januari 2022 – 57% i jan 2023 mot 49% i jan 2022.

Inflation och ränteläge påverkar

Inflationen har dock ändå påverkat reseplaneringen för fyra av tio. De vanligaste svaren bland dem är att man på olika sätt väljer billigare alternativ eller väntar med att boka.

Vad gäller förväntningar om att livet ska återgå till som det var före pandemin, är det nu bara 2 av tio som tror att detta kommer att inträffa inom ett år. Denna andel har minskat gradvis sedan 2021. Även om de akuta effekterna av pandemin har avtagit kraftigt så har de allra flesta (6 av 10) alltså landat i att pandemin kommer att ha långvariga effekter.

De åtgärder som man vidtagit pga av pandemin, som t ex att resa dit där det är lätt att ta sig hem eller att undvika delade färdmedel, har minskat, men många vill fortfarande att andra bär munskydd (12%) och var femte (21%) är orolig för att smittas av covid-19. Något som kan vara bra att ha i åtanke även om det mesta fungerar som vanligt.

Svenskars resefunderande jan23.png

Klicka på bilden för att förstora den.

En kort sammanfattning:

Uppfattningen om säkerhet har förändrats under mätningens gång:

  • Andelen som tycker att Sverige är ett säkert resmål ligger nu på 80% och ungefär så har det sett ut sedan i mars 2022.
  • Samma utveckling ser vi för många andra länder, både nordiska och europeiska, där alla de undersökta länderna nu ses som säkra av majoriteten, även om nivåerna är lite lägre än för Sverige.

Andelen som planerar en resa utomlands har ökat, det har även andelen som planerar en resa i Sverige:

  • 3 av 10 planerar i januari att resa inom Sverige. Sedan mätningen startade i april 2021 har den här siffran varit relativt stabil med c:a 3 av 10 som planerar en Sverigeresa närmaste 6 månaderna. Andelen är oförändrad nu i januari 2023 (34%) jämfört med januari 2022 (33%).
  • Andelen som planerar en utlandsresa är något högre nu än 2022. I januari 2023 ligger den på 57%, mot 49% i januari 2022. Några fler har varit på en utlandsresa de senaste 6 månaderna när vi frågade i januari 2023 (46%) jämfört med januari 2022 (33%).
  • Framför allt är det Spanien (14%), Danmark (10%), Storbritannien, Grekland (vardera 8%), Italien, Tyskland & Norge (vardera 7%), som svenskarna planerar en resa till nu, förutom Sverige (34%).
  • De allra flesta tycker nu att reklam för resor inom Sverige är okej (8 av 10), och detsamma gäller utlandsresor även om det fortsatt ligger lite lägre (7 av 10)
  • Andelen som vill ha anpassningar av olika slag fortsatte att ligga lägre än 2021 men några anpassningar är ändå fortsatt populära: Ca 4 av 10 instämmer i att de vill resa på semester till platser från vilka det är lätt att ta sig hem från, och ca 3 av 10 vill undvika trängsel och folksamlingar och resa i egen bil för att undvika smitta, ca 1 av 5 oroar sig för att bli smittad av covid-19
  • Trots lättnaderna i regler och restriktioner som gör 2023 till ett mer ”normalt” år, tror över hälften att det antingen kommer att ta mer än 1 år innan pandemin är över och livet har återgått till det normala, eller att livet aldrig kommer att återgå till som det var tidigare. Överlag sedan början av mätperioden (april 2021), kan vi se att andelen osäkra ökat och även andelen som tror att det aldrig går tillbaka till ett normalläge. Det tyder på att man gjort bedömningen att pandemin lämnat ett bestående avtryck
  • Fortsatt är det många som svarar att man i större utsträckning kommer att köpa lokala produkter, resa utanför högsäsong, välja arrangörer med fokus på säkerhet och att spendera mer tid i naturen på sin semester, jämfört med före pandemin
  • Bra av- och ombokningsmöjligheter samt att försäkringen gäller, är fortsatt oerhört viktigt för att man ska våga ta steget och göra en bokning! Drygt 80% svarar att detta är viktigt och i princip ingen svarar att det inte är viktigt, vilket kan påverka konkurrenskraften för företag beroende på hur t ex avbokningsmöjligheterna ser ut

Nästa temperaturmätningen bland svenskar görs under våren 2023 och kommer publiceras i maj.

Läs den fullständiga rapporten här (33 sidor).

Rapporten ovan är inte tillgänglighetsanpassad. Hör av dig till oss via mail om du behöver hjälp med att tyda någon graf.

KORT FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN

Målgrupp: Allmänheten i Sverige, 18+ år. Den äldsta är 99 år.

Metod: Genomförs online via undersökningsföretaget YouGovs paneler.

Data vägs utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från Statistiska centralbyrån, så att resultatet är representativt för befolkningen i förhållande till det totala antalet personer som har deltagit i undersökningen.

Prenumerera på Visit Swedens nyhetsbrev

I Visit Swedens nyhetsbrev delar vi med oss av det senaste, från aktuella målgruppsanalyser, om researrangörer, till insikter och idéer om hur ni kan utveckla kommunikationen för globala besökare.

Anmäl dig

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.