Hoppa till innehåll

I fokus

Senast uppdaterad:10 juni 2024

Turismstatistik

Tillväxtverket är de som sammanställer Sveriges officiella statistik för turism.

Värt att känna till: Då Sverige inte registrerar ursprungsland vid gränspassering, saknas antal besökare till Sverige från världens olika länder i den löpande statistiken.

Tillväxtverkets statistikportal

Gästnätter
Logiintäkter
Beläggning
Ankomster

Tillväxtverkets årsbokslut för turism

Rapporten Fakta om svensk turism, är en årlig rapport om turismen i Sverige, där resultaten från några av Tillväxtverkets undersökningar inom turism och besöksnäring presenteras.

2021
2020
2019 Saknas. Kontakta Tillväxtverket.
2018
2017
2016
2015
2014