Hoppa till innehåll
anna_hållams-picking_mushroom-8052.jpg
Foto: Anna Hållams/imagebank.sweden.se

Aktivitetsföretagen ser positivt på framtiden

En undersökning som Visit Sweden gjort bland svenska besöksnäringsföretag som fokuserar på aktiviteter, visar att en dryg tredjedel bedömer att sommaren 2021 var bättre än 2020 för efterfrågan på deras produkter och tjänster, medan en annan tredjedel tycker att den var sämre än 2020.
Senast uppdaterad:3 december 2021

Före sommaren hoppades hälften på att sommarsäsongen 2021 skulle bli bättre än 2020, så totalt sett levde den inte riktigt upp till förväntningarna. Framför allt var det företagen som själva nämnt att de har turister som kunder samt företag i storstäder, som tyckte att efterfrågan under sommaren inte riktigt blev som de hoppats.

För turistföretagen avspeglar sig detta i deras bedömning av helåret 2021, där vi kan se att de skrivit ner sin förhoppning sedan i våras – medan 72% i juni bedömde att helåret 2021 skulle bli bättre än 2020 vad gäller efterfrågan på deras tjänster och produkter, så är den andelen i september 62%. Samtidigt har företagen i storstäderna inte gjort samma lägre bedömning i september: Lika många som i juni bedömer att 2021 kommer att bli bättre än 2020 (61% respektive 63%).

Men totalt sett kan vi konstatera att man ändå ser positivt på framtiden, i september bedömer 6 av 10 att 2021 ska bli bättre än 2020, och att 8 av 10 tror att 2022 blir bättre än 2021!

Undersökningen genomförs i syfte att ge aktuell kunskap till regioner och destinationer om hur besöksnäringen i Sverige ser på sin verksamhet och framtid just nu - i korthet, att ha en aktuell temperaturmätning. En utmaning i besöksnäringen är att identifiera vilka företag som ska ingå i definitionen. I denna undersökning har fokus varit främst på ”att göra”-företagen så som nöjesanläggningar, researrangemang, camping, skidsport, artistisk verksamhet, teatrar och fritidsverksamhet, medan den inte inkluderar t ex transport och boende. En fullständig definition efter SNI-koder finns i rapporten.

Undersökningen har genomförts av Novus som har intervjuat 253 företag under senvåren och 252 företag i sept/okt och hela rapporten finns att läsa här: