Our other websites:
Två personer åker skidor upp för en skidlift. I bakgrunden ser man en stad.
Foto: Sara de Basly/imagebank.sweden.se

Temperaturmätning av företag inom svensk besöksnäring

I syfte att ge aktuell kunskap till regioner och destinationer om hur besöksnäringen i Sverige ser på sin verksamhet och framtid just nu, har vi genomfört temperaturmätningar två gånger per år 2022 och 2021. Vi har främst valt att intervjua ”att göra”-företagen så som nöjesanläggningar, researrangemang, camping, skidsport, artistisk verksamhet, teatrar och fritidsverksamhet.

I den senaste undersökningen som gjordes i oktober 2022 ser vi att nära hälften (47%) av företagen bedömer att efterfrågan under den gångna sommarsäsongen varit större än sommaren 2021. Lika många (46%) tror på en större efterfrågan under kommande vinter jämfört med föregående vinter.

Förväntningarna inför vintern 2022/23 är höga och så även för helåret 2022. Samtidigt är företagens bedömningar något lägre nu i höst än i vårens undersökning.

Kortfattat visar undersökningen på följande resultat:

Förväntningar på den kommande vintersäsongen 2022/23

  • 46% tror på en större efterfrågan den kommande vintersäsongen (oktober 2022 till april 2023) jämfört med förra årets säsong.
  • 29% anger att efterfrågan kommer troligtvis vara på samma nivå, men 14% tror att den kommer att minska.

Bedömning av efterfrågan för helåret 2022

  • I höstens undersökning bedömer 63% att efterfrågan på deras produkter eller tjänster blir större under helåret 2022 jämfört med 2021.
  • I vårens undersökning gjorde fler (73%) den bedömningen. Något färre är alltså positiva nu i höstens undersökning.
  • 21% anger att efterfrågan troligtvis kommer vara på samma nivå, medan 14% förväntar sig att efterfrågan kommer att vara mindre under helåret 2022.

Bedömning av efterfrågan under sommarsäsongen 2022

  • 47% bedömer en större efterfrågan på sina produkter och tjänster under föregående sommarsäsong (maj 2022 till september 2022) jämfört med föregående års sommarsäsong.
  • 27% anger att efterfrågan har varit på samma nivå, medan 27% anger att den har minskat.

Lite extra intressant är det alltid med fritextsvar.

När vi frågade vad som är avgörande för utvecklingen av turismen och antalet besökare i Sverige vintern 2022/23 svarade några:

  • Vi är ju förhoppningsvis pandemifria men nu är det ekonomi och elkrisen, folk får mindre pengar att röra sig med.
  • Att vi når ut med information, dvs marknadsföring, samt nyhetsbilden som media ger ut. Omvärldsbilden påverkar utvecklingen.
  • Låg kronkurs kan göra att folk vill och kan resa hit. Bränslepriser påverkar också om folk har möjligheten av resa hit. Det är också viktigt att vi marknadsför Sverige på ett bra sätt. Att vi värnar om Sveriges rykte.

Fakta om undersökningen:

Undersökningen genomförs i syfte att ge aktuell kunskap till regioner och destinationer om hur besöksnäringen i Sverige ser på sin verksamhet och framtid just nu - i korthet, att ha en aktuell temperaturmätning. En utmaning i besöksnäringen är att identifiera vilka företag som ska ingå i definitionen. I denna undersökning har fokus varit främst på ”att göra”-företagen så som nöjesanläggningar, researrangemang, camping, skidsport, artistisk verksamhet, teatrar och fritidsverksamhet, medan den inte inkluderar t ex transport och boende. En fullständig definition efter SNI-koder finns i rapporten.

Undersökningen har genomförts av Novus som har intervjuat 250 svenska företag under oktober 2022 senvåren. Det är andra året i rad som vi gjort den här undersökningen och resultatet från tidigare mätningar finns också redovisat i rapporten.

Ladda ner undersökningen (25 sidor):

Prenumerera på Visit Swedens nyhetsbrev

I Visit Swedens nyhetsbrev delar vi med oss av det senaste, från aktuella målgruppsanalyser, om researrangörer, till insikter och idéer om hur ni kan utveckla kommunikationen för globala besökare.

Anmäl dig

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.