Hoppa till innehåll
En kvinna sitter framför en dator, skrattar och håller upp ena handen.
Foto: Margareta Bloom Sandebäck/Imagebank.sweden.se

Naturturismrelaterade sökningar om Sverige ökar mer än för andra europeiska länder

Jämfört med innan pandemin har antalet globala natursökningar ökat med 23% i Sverige till 2,4 miljoner sökningar. Under samma period har globala natursökningar i 32 europeiska länder totalt ökat med 19% [1].
Senast uppdaterad:22 mars 2023
Natursokningar_om_Sverige.png

Klicka på bilden för att förstora den eller ladda ner bilden som PDF nedan.

Resenärer som söker om Natur och Sverige söker på nedanstående ord:

Topp-15-sökord

 1. Camping
 2. Ishotell
 3. Norrsken
 4. Skidåkning
 5. Vandring
 6. Tree House hotels
 7. Naturfenomen
 8. Nationalparker
 9. Skidorter
 10. Sjöar
 11. Stugor (cottages)
 12. Stugor (cabins)
 13. Paddla kanot
 14. Naturparker
 15. Vattenfall

Natursökningar utgör 33% av samtliga turismsökningar om Sverige och har även ökat i högre grad jämfört med samtliga turismrelaterade sökningar om Sverige. De ökade i samma takt som natursökningar om Europa, med 19% jämfört med innan pandemin. Detta är en bekräftelse att efterfrågan på svenska naturaktiviteter och naturnära boende är växande och går i linje med det faktiska utfallet hur resenärer bodde under Sverigesemestern.[2]

Andel natursökningar av samtliga turismsökningar (juli 2021-juni 2022)

 1. Norge 52%
 2. Slovenien 40%
 3. Island 36%
 4. Österrike 35%
 5. Sverige 33%
 6. Finland 33%
 7. Schweiz 29%
 8. Slovakien 24%
 9. Frankrike 21%
 10. Luxemburg 21%

Sverige ligger på en 5:e plats i Europa med sin andel av 33% natursökningar av samtliga turismsökningar. Norge leder med en andel på 52%.

Antal natursökningar (juli 2021-juni 2022)

 1. Island: 5.519.959
 2. Norge: 5.471.146
 3. Italien: 5.421.578
 4. Österrike: 4.304.962
 5. Frankrike: 3.700.287
 6. Kroatien: 3.401.522
 7. Spanien: 3.191.881
 8. Schweiz: 2.755.021
 9. Tyskland: 2.479.972
 10. Sverige: 2.421.451

Vårt grannland Norge innehar även det näst högsta antalet natursökningar efter Island och Sverige intar en 10:e plats av totalt 32 europeiska länder.

Hur står sig Sveriges attraktionskraft inom natursökningar jämfört med övriga Europa?

Av de totalt 15 naturrelaterade sökkategorierna ligger Sverige topp 10 i 11 sökkategorier under perioden juli 2021 – juni 2022. Första platsen har vi i kategorierna speciellt boende (sökorden ishotell och tree house hotell) och paddling. På andra platsen ligger Sverige inom jakt samt parker & reservat.

Sveriges position i Europa utifrån 15 sökkategorier (juli 2021-juni 2022)

1:a plats Speciellt boende
1:a plats Paddling
2:a plats Jakt
2:a plats Parker & reservat
6:e plats Fiske
6:e plats Hållbar- och landsbygdsturism
6:e plats Vandring
6:e plats Vintersport
8:e plats Skidboende
9:e plats Lantligt boende
9:e plats Naturfenomen/fenomen
11:e plats Camping
13:e plats Cykling
13:e plats Djurskådning
15:e plats Äventyr och utomhus

Sammanfattningsvis presterar Sverige bra. Vi ligger inom topp-tio i majoriteten av alla naturturismteman, jämfört med 32 europeiska länder. Ur ett längre perspektiv, dvs jämfört med 2016 har Sveriges attraktionskraft förbättrats inom 7 naturturismteman och sökolymen har närmare dubblerats.

Sveriges position har - i europeisk jämförelse - efter pandemin jämfört med innan:

 • Förbättrats inom 5 sökteman: vandring, cykling, paddling, djurskådning, jakt.
 • Bibehållts inom 6 sökteman: camping, vintersport, speciellt boende, skidboende, hållbar- och landsbygdsturism, parker & reservat.
 • Försämrats inom 4 sökteman: naturområden/fenomen, fiske, lantligt boende, äventyr och utomhus.

Vandring är den stora uppstickaren. Här ligger Sverige nu på 6:e plats, dvs en förbättring med 3 positioner sedan 2019/2020. Lantligt boende där sökordet stuga utgör 58% är sökkategorin som utvecklats minst positiv av samtliga sökkategorier. Här har Sverige sjunkit från en 7:e till en 9:e plats. Ur ett längre perspektiv har Sveriges attraktionskraft förbättrats i 7 sökkategorier och sökvolymen har närmare dubblerats (jämfört med 2016).

I rapporten reserelaterade Googlesökningar, fokus Natursökningar finns djupare information om konkurrensbilden över aktiviteter, naturnära boende samt naturområden och fenomen inom naturturism.

I Excelbilagan hittar du även sökordens position av samtliga 67 naturrelaterande sökord.

Fakta om rapporten:

Bloom Consulting har tillgängliggjort reserelaterade Googlesökningar, fokus natursökningar om Sverige och Europa på uppdrag av Visit Sweden. Visit Sweden har analyserad och sammanställt insikterna. Denna rapport är en del av ett projekt som Visit Sweden tillsammans med Tillväxtverket har initierat i syfte att ta fram ett relevant och användbart kunskapsunderlag inom naturturism för att genom kunskap bidrar till det turismpolitiska målet: Sverige ska ha en hållbar turism, med ett hållbart resande och en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring som växer och bidrar till sysselsättning och attraktiva platser för besökare, boende, företag och investeringar i hela landet. Rapporten har finansierats av Tillväxtverket.

Källor:

[1] Bloom Consulting, Digital Demand (D²©), 2022. Rapporten baseras på söksträngar gällande naturturism, 67 sökord strukturerad i 15 olika ämnesområden, exempelvis vandring, cykling och viltskådning, som har med turism att göra utifrån tesen: fler sökningar – större efterfrågan. Sökningar är internationella (alla sökningar i världen utanför det landets gränser). Sökningar kommer främst från Google (Sökningar från Baidu ingår inte i studien.) Totalt används 20+ språk i analysen. I benchmark ingår 32 europeiska länder.

[2] Fakta om svensk turism 2021, Tillväxtverket, Fler efterfrågar naturupplevelser Redan före coronapandemin fanns ett ökat intresse för naturturism och denna trend har förstärkts ytterligare de senaste två åren. Turismen utanför storstadslänen klarade sig bäst under pandemins första år och så var även fallet år 2021. En förändring i efterfrågan märks även när det gäller boendeformer. Boenden med egen dörr så som camping och SoL (kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter) hade ett ökat antal gästnätter under år 2021 samtidigt som boenden där det kan vara svårare att hålla avstånd så som hotell och vandrarhem har haft det fortsatt tufft. Att fler väljer camping och SoL hör även samman med att fler väljer naturnära destinationer. (Källa: fakta om svensk turism 2021)