Hoppa till innehåll
Sauna in lake
Foto: Per Lundström/imagebank.sweden.se

Resultaten av naturturismprogrammet

Sveriges regering gav Visit Sweden extra resurser för att skapa ökad kännedom om Sverige som naturdestination internationellt. Satsningen gjordes mellan 2015 och 2019 och har samlats i programmet "Hållbar natur- och ekoturism på landsbygden". Extra medel från staten gjorde det möjligt att fortsätta programsatsningen även under 2020.
Senast uppdaterad:22 mars 2023

Visit Sweden avslutade Naturturismprogrammet under 2020, detta var en femårig insats på uppdrag av Näringsdepartementet. Syftet var att tillsammans med besöksnäringens aktörer positionera Sverige som Hållbar destination för Naturturism. I denna satsning har fokus bland annat varit att bearbeta internationella medier. Detta har givet ett gott resultat då det totala PR-värdet för naturturismpubliceringar 2020 låg på samma nivå som 2019 trots att den globala turismen drabbats hårt av Coronapandemin. I den femåriga satsningen nåddes målet att bli top tre när potentiella besökare spontant tänker på länder som erbjuder hållbara naturupplevelser. Sverige hamnar på andra plats efter Norge. Detta glädjande resultat visade en undersökning bland målgruppen som gjorts på de viktigaste besöksmarknaderna Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA.
Visit Sweden har inom ramen för denna satsning gjort uppmärksammade internationella marknadsföringskampanjer som ”Sweden on AirBnB”, ”The 72 h cabin” och ”The Edible Country”.

Inom ramen för insatsen lyckades Visit Sweden i samverkan med besöksnäringen att stå som värd för Världskongressen, Adventure Travel World Summit, ATWS i Göteborg 2019. Arrangemanget fick de högsta betygen av deltagande internationell media och researrangörer som en ATWS någonsin haft.

Vi ser att potentialen för naturturism är fortsatt stor och kan kopplas till starka trender som har framkommit i Visit Swedens trendrapport. Det handlar bla om att njuta av en långsammare livstakt och att välja outforskade platser på landsbygden att semestra på, framför bebyggda områden. Detta har förstärkt av COVID-19, pandemin har ytterligare ökat sambandet mellan att engagera sig för klimatet och individuell hälsa – vilket leder till en ökad efterfrågan på hållbara resor.