Hoppa till innehåll
Två öar uppifrån med vatten emellan och en kajak som paddlar i vattnet.
Foto: Roger Borgelid/imagebank.sweden.se

Svensk naturturism 2023

Att kunna erbjuda besökare att turista i en vacker och tillgänglig natur är en av Sveriges största styrkor som destination och uppskattas av många. Naturturism är dessutom ett område inom turismen där efterfrågan ökat över tid. För att på ett bra och hållbart sätt möta den efterfrågan som finns och som hela tiden utvecklas, behövs god kunskap om utbud och efterfrågan och de potentiella besökarnas drivkrafter.
Senast uppdaterad:30 maj 2023

Visit Sweden har under hösten 2022 tagit fram och analyserat insikter kopplat till naturturism. Ett projekt som har finansierats av Tillväxtverket.

En kort sammanfattning av dessa insikter är att:

 • Sverige är en attraktiv destination för naturturism och Sverige står sig bra i den interna-
  tionella konkurrensen, även när det gäller att erbjuda hållbar turism.
 • Naturturism – en bransch med stor potential: Uppskattningsvis finns det någonstans
  mellan 1 500 och 5000 naturturismföretagare i Sverige. Småskaligheten är den främsta
  utmaningen men i det finns också potentialen för tillväxt.
 • Intresset för Sverige och för att uppleva naturen fick en extra skjuts under pandemin 2020–2021, men efterfrågan har ökat under en längre tid och denna utveckling har överlag inte mattats av. Att uppleva naturen på sin semester är eftertraktat och uppskattat.
 • Inom de bredare utvecklingstrenderna, som påverkar naturturism ser vi en rörelse mot ett större hälsofokus, mot samhörighet, hänsyn till miljön och tillgänglighet. Naturen ses som en källa till välmående och utveckling och dess betydelse har på det sättet stärkts under åren.
 • Även om specifika aktiviteter inom naturturism utvecklas över tid, och bland annat ser vi under 2022 att en ökad professionalisering av användarna och ett ökat fokus på ”prylar”, dvs trender som kan återfinnas inom andra områden i samhället, även påverkar hur besökarna tar sig an naturaktiviteter.
 • Uppfattningen om den svenska naturen ur en besökares synvinkel är att den är vacker, lättillgänglig, varierande och barnvänlig. Den stora variationen är en tillgång som uppskattas starkt och blir därmed ett område där samverkan kan vara en bra idé, t ex inom eller mellan destinationer, för att möta efterfrågan.
 • Besökare på plats vid naturområden i Sverige är generellt sett mycket nöjda med sina
  upplevelser. Människor som besöker svensk natur uppskattar den precis som den är - i sin helhet - och i detaljerna. Vad som är en perfekt naturupplevelse är olika för olika naturbesökare, alla har olika besöksanledningar och behov.
 • Att kommunicera hållbarhet i bilder kan vara att visa på mångfalden i naturen på den specifika platsen. Att fånga stämningen i vacker natur, de olika ljussättningarna naturen ger beroende på årstid och att förmedla lugn och ro i vackra vyer, är att rekommendera.

Sammantaget betyder detta att naturturismen i Sverige har en stor potential att utvecklas vidare och ses som en viktig kraft för välmående och hälsa hos besökare och boende, en utveckling som går hand i hand med de breda trenderna i världen idag. Den här rapporten tar upp de senaste trenderna inom naturturism och vad Sverige-besökare och potentiella besökare efterfrågar när de kommer hit. I den mixen hoppas vi att ni inspireras till att utveckla er produkt eller destination så att vi tillsammans gör det bästa möjliga av destinationen Sverige.