Hoppa till innehåll
Lofthuset Bergaliv landskapshotell, Orbaden
Foto: Tina Stafrén/Visit Sweden

Hur kan svensk besöksnäring dra nytta av Visit Swedens kampanj Out of Office Office!

Den 6 september (2021) rullades kampanjen Out of Office Office! igång i Tyskland, Nederländerna, Frankrike och UK. Syftet med kampanjen är att visa på de möjligheter Sverige har av naturnära arbetsplatser och på så sätt kunna förlänga säsongen för besöksnäringen. Kampanjen kommer rulla fram till i mitten av oktober och aktiveras genom PR-bearbetning och köpta inlägg på Facebook och Instagram.
Senast uppdaterad:25 oktober 2022

Vad innebär kampanjen?

Att kunna varva arbete med naturnära (av)koppling är ett exempel på trenden med ett friare arbetsliv, det som vi brukar kalla "Workation". Vi ser en potential att få våra besökare att stanna längre i Sverige genom att just kombinera sin semester med arbete. Därför kör vi nu den här kampanjen Out of Office Office! till våra prioriterade närmarknader.

Kampanjen består av tre olika filmer textade på Engelska, Franska, Tyska och Nederländska och visar tre olika svenska naturmiljöer; vatten, utsikt och skog. Dessa filmer ska främst väcka intresse för att ge tittarna en möjlighet att drömma sig bort till Sverige i allmänhet och "kontoret" i synnerhet.

Filmerna kommer visas i Visit Swedens sociala kanaler för att driva trafik till kampanjens landningssidor.

Fakta om kampanjen:

  • På landningssidorna på visitsweden.com , visitsweden.de , visitsweden.nl och visitsweden.fr visar vi några exempel på spännande unika boenden i naturen.
  • Kampanjen aktiveras genom mediebearbetning och aktivering i Visit Swedens sociala kanaler.
  • Kampanjen riktar sig mot marknaderna Tyskland, Nederländerna, Frankrike och UK.
  • Kampanjen lanserades den 6 september, och kommer löpande aktiveras under hösten, på de marknader där/när det är möjligt att resa till Sverige (utifrån rådande omständigheter).

Hur kan ni dra nytta av detta?

Använd kampanjmaterialet

Är du själv en aktör inom besöksnäringen som kan erbjuda en ”workation”, använd filmerna, berätta om konceptet och kampanjen, och länka till din egen verksamhet.
Eller finns sådana aktörer i er region? Använd kampanjmaterialet, berätta om konceptet och kampanjen, och lyft samtidigt egna exempel på aktörer och platser att besöka.

Filmmaterial för sociala kanaler, i olika format och språk, hittar ni här

Bearbeta lokal media från er lokala vinkel

Finns det aktörer som på något sätt kan erbjuda ”workation” i ert närområde eller i er region? Dra nytta av den uppmärksamhet som skapas kring kampanjen. Här kan ni ta del av pressmaterialet, som kan fungera som stomme om ni vill skapa en lokal vinkel.

Läs mer i pressrummet här

Stöttande budskap:

Vi har identifierat tre områden eller ämnen som vi tycker är prioriterade och viktiga att kommunicera i kampanjen:

  1. Den unika svenska naturen.
  2. Mental hälsa under och efter COVID-19.
  3. Kurerade boenden.

Den unika svenska naturen
Som ett land, där en majoritet av marken är täckt av natur, är Sverige den perfekta platsen för distansarbetare som letar efter ett naturkontor för att stärka den psykiska hälsan, samtidigt som de har stadslivet nära till hands. Med vår unika frihet att fritt ströva omkring i naturen, vår goda internetuppkoppling har distansarbetare både full tillgång till den omgivande naturen och uppkoppling. Dessutom kan vårt rymliga land garantera en trygg miljö för individer.

Mental hälsa under och efter COVID-19
Naturen har en förmåga att öka produktiviteten, kreativiteten och underlätta mental återhämtning. Det är alla viktiga delar för ett hälsosamt och hållbart arbetsliv och välbehövligt i en tid då distansarbete alltmer påverkar många människors psykiska hälsa.

Kurerade boenden
The Out Of Office Office är ett kurerat erbjudande, alla rekommenderade boenden är unika och värda att uppleva i sig själva. Oavsett om de ligger i skärgården eller i skogen, erbjuder de alla en närhet till den svenska naturen och ett vackert landskap för lugna och kreativa dagar - och fullt utrustade för att passa en avlägsen arbetslivsstil.

En studie till grund för kampanjen

Under sommaren gjordes en undersökning av forskare (kopplade till Karolinska Institutet) kring hur vårt välmående påverkas av mer frihet i arbetslivet och att jobba nära den svenska naturen. Under en två veckors period följde forskarna fem individer mellan 20-30 år och tittade på deras hälsa, sömnmönster och fysiska aktivitet. Den första veckan bodde deltagarna hemma och den andra veckan kom deltagarna till platsen för fallstudien (nära naturen).

Resultatet av studien ligger i linje med tidigare studier som pekar på naturens positiva inverkan på människors välbefinnande och psykiska hälsa. Detta är en första titt på hur arbete nära naturen kan påverka människor. Mer forskning behövs dock för att kunna tala om de långsiktiga effekterna.

Hur gick studien till?

Marie Löhmus Sundström, forskare vid Karolinska Institutet, genomförde en två veckors studie där hon följde fem individer mellan 20-30 år. Endast kvantitativa metoder användes för att undersöka deltagarens hälsa, sömnmönster och fysiska aktivitet. Alla värden mättes under den första veckan när deltagarna bodde hemma samt den andra veckan när deltagaren kom till platsen för fallstudien (nära naturen). Under hela observationsperioden bar studiedeltagarna specifik utrustning i form av MotionWatch8 (CamNtech Ltd, Storbritannien), som registrerade sina rörelser var 15: e sekund och samlade sömnparametrar. Vidare mätte studien frivilligt själva blodtrycket varje morgon och kväll med hjälp av en automatisk blodtrycksmätare (Omron M7 Intelli IT). Vid två tillfällen, i början av sin vanliga kontorsvecka och i slutet av studietiden, fyllde deltagarna också i flera korta former av olika självbedömningstest (RAND-36-måttet för hälsorelaterad kvalitet på liv: Mental hälsa och vitalitet, SLC 90 ångest, SLC 90 depression, Perceived Stress Scale och Copenhagen Psychosocial Questionnaire-Cognitive Stress), där statusen för deras nuvarande välbefinnande undersöktes. Eftersom detta inte var en vetenskaplig studie i sig utan snarare en experimentell studie, bör resultaten mer ses som en illustration av tidigare forskning.

Nils Small
Foto: Jonas Borg

Nils Persson

Chief Marketing Officer, Brand & Marketing

[email protected]