Hoppa till innehåll
Pressrelease8 juli 2014

Långsiktig plan ska lyfta utländsk turism till Västsverige

VisitSweden, Västsvenska Turistrådet och Göteborg & Co har enats om en gemensam masterplan som ska öka intäkterna från utländsk turism till Västsverige och Göteborg med 40 procent. Planen löper över sex år och ska samla och rikta de gemensamma insatserna för att nå större internationellt genomslag med större marknadsföringsresurser och bättre tillgänglighet till regionen.
t7wsrdpq9tskc9n1b7mw.jpg

VisitSweden, Västsvenska Turistrådet och Göteborg & Co har enats om en gemensam masterplan som ska öka intäkterna från utländsk turism till Västsverige och Göteborg med 40 procent. Planen löper över sex år och ska samla och rikta de gemensamma insatserna för att nå större internationellt genomslag med större marknadsföringsresurser och bättre tillgänglighet till regionen. 

En stor del av tillväxtpotentialen för svensk besöksnäring finns hos utländska besökare till Sverige. För att få Västra Götaland och Göteborg att sticka ut i den internationella konkurrensen har VisitSweden, Västsvenska Turistrådet och Göteborg & Co tecknat ett sexårigt samarbetsavtal som bland annat ska leda till bättre tillgänglighet och mer  gemensam marknadsföring på utvalda marknader. Den gemensamma masterplanen är ett steg i att förverkliga svensk besöksnärings nationella vision om en fördubblad omsättning  till år 2020.

2013 omsatte internationell turism i Västra Götaland cirka 12 miljarder kronor. År 2020 ska det ha ökat till 17 miljarder, eller drygt 40 procent.

-  Utländska besökare ger stora intäkter till Sverige, Västsverige och Göteborg. För att fortsätta lyckas i framtidens internationella konkurrens krävs långsiktiga samarbeten tillsammans med svensk besöksnäring. Nu kan vi öka takten i marknadsföringen av Göteborg och Västsverige, säger Thomas Brühl, vd på VisitSweden. 

-  Vi slår ihop våra påsar för att stärka vår internationella marknadsföring. Konkurrensen om turisterna är stenhård och detta ger oss ännu bättre förutsättningar att nå igenom, säger Fredrik Lindén, vd på Västsvenska Turistrådet. 

-  Utländska besökare tar in mer pengar än den samlande svenska exporten av järn, stål och livsmedel, samtidigt som besöksnäringen är mindre konjunkturkänslig. Göteborg och Västsverige är en stark produkt, men alldeles för okänt internationellt. Genom att verka tillsammans är vi övertygade om att vi kan nå längre än vad vi hade kunnat på egen hand, säger Camilla Nyman, vd på Göteborg & Co.  

Masterplanen anger hur VisitSweden, Västsvenska Turistrådet och Göteborg & Co ska arbeta med internationell marknadsföring på åtta utvalda utlandsmarknader. Marknaderna är strategiskt valda utifrån potential att få störst utväxling av satsade marknadsföringsresurser. Målet år 2020 är ytterligare 360 000 övernattningar från utlandet, en ökning med 2 procent per år. Med hjälp av masterplanens riktlinjer ska det också bli lättare för regionen att utveckla upplevelser som står sig i en internationell konkurrens. Genom samarbetet får besöksnäringen i Västsverige och Göteborg möjlighet att göra en tydligare prioritering och satsa på gemensamma utvecklings- och marknadsföringsinsatser.

Under hösten kommer VisitSweden, Västsvenska Turistrådet och Göteborg & Co att planera för gemensamma marknadsföringskampanjer 2015 enligt masterplanens riktlinjer.


För ytterligare information, kontakta
Thomas Brühl, vd på VisitSweden, tel 08-789 10 00
Bitte Olsson, pressansvarig på VisitSweden, [email protected], tel 0705-25 04 56

Fredrik Lindén, vd på Västsvenska Turistrådet, [email protected], tel 070-456 99 59
Ann-Charlotte Carlsson, marknadsansvarig på Västsvenska Turistrådet, [email protected], tel 0730-21 21 14  

Camilla Nyman, vd på Göteborg & Co, [email protected], tel 0702-61 09 03
Fredrik Beckman, pressansvarig på Göteborg & Co, [email protected], tel 070-619 77 54 

VisitSweden är ett kommunikationsföretag med uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resmål och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen riktas till en utvald målgrupp och VisitSweden har genom närvaro på 12 prioriterade utlandsmarknader kunskap om deras resepreferenser och kännedom om Sverige. Tillsammans med våra samarbetspartners väljer vi rätt Sverigebudskap och rätt kanal för att marknadskommunikationen ska få största möjliga effekt. VisitSweden ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk besöksnäring. Svensk turistindustri står för 2,9 procent av BNP, omsätter 275,5 miljarder kronor och sysselsätter 168 000 personer (räknat i helårsverken). Exportvärdet är 106,5 miljarder kronor. (Källa: Tillväxtverket, siffrorna avser 2012.) www.visitsweden.com/partner  

Västsvenska Turistrådet är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor och ska genom sin verksamhet bidra till näringslivets hållbara utveckling och marknadsföring av Västsverige som destination. Utmaningen i visionen för Västra Götaland "Det goda livet" är att "Västra Götaland ska långsiktigt vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion". www.vastsverige.com

Göteborg & Co har till uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, evenemangs-, och mötesstad. Bolaget ägs gemensamt av kommunen och näringslivet. Läs mer om bolaget på corporate.goteborg.com


Visa alla nyheter