Hoppa till innehåll
Pressrelease3 februari 2012

Plusresultat för övernattningar från utlandet 2011: Ännu ett rekordår för utländsk turism i Sverige

Idag presenterade Tillväxtverket preliminär statistik för turiståret 2011. Trots en svag sommar kan VisitSweden, som marknadsför varumärket Sverige och svenska upplevelser och destinationer utomlands, konstatera ännu ett rekordår för utländska övernattningar*. För hotell, stugbyar och vandrarhem blir 2011 ett all time high för åttonde året i rad.

Idag presenterade Tillväxtverket preliminär statistik för turiståret 2011. Trots en svag sommar kan VisitSweden, som marknadsför varumärket Sverige och svenska upplevelser och destinationer utomlands, konstatera ännu ett rekordår för utländska övernattningar*. För hotell, stugbyar och vandrarhem blir 2011 ett all time high för åttonde året i rad. 

Resandet från utlandet under 2011 ökade med 1 procent. En höst med fler övernattningar på svenska boendeanläggningar än hösten före vägde upp en något svagare turistsommar. Totalt registrerades cirka 12,9 miljoner övernattningar från utlandet på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt privata stugor och lägenheter.

- Det känns fantastiskt roligt att tillväxtkurvan för utländsk turism i Sverige fortfarande är obruten, trots ett tufft år för ekonomin på många viktiga marknader, säger Thomas Brühl, vd på VisitSweden.

De två största utlandsmarknaderna, Norge och Tyskland, visade båda en positiv tillväxt på 1,1 respektive 2 procent, en tillväxt som är desto mer betydande räknat i volymer. 36 000 fler övernattningar från Norge och 51 000 fler övernattningar från Tyskland blev resultatet. Den tredje största marknaden, Danmark, minskade däremot med nästan 17 procent, ellerdrygt 260 000 övernattningar, jämfört med 2010.

- Det är positivt att de två största utlandsmarknaderna har fortsatt att växa. Den danska marknaden har tappat efter att tidigare ha ökat kraftigt och är nu tillbaka mellan 2007 och 2008 års nivå, fortsätter Thomas Brühl.

Flera långväga marknader har ökat kraftigt. Från USA och Kina ökade resandet med 4 respektive 32 procent, och från Kina konstateras därmed den högsta noteringen någonsin. Enligt VisitSweden är detta extra intressanta marknader, eftersom det finns en potential för större volymer.

Både intäkterna från utländsk turism och antalet övernattningar från utländska besökare har ökat stadigt de senaste åren. För övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem ser besöksnäringen rekordresultat för åttonde året i rad. Mellan 2008 och 2011 ökade antalet utländska övernattningar med närmare en miljon.

VisitSweden marknadsför destinationen Sverige utomlands och prioriterar 12 utlandsmarknader i Norden, Europa, USA och Kina. Cirka 250 kampanjer och projekt genomförs årligen.

*Avser övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt privata stugor och lägenheter.

All statistik har källa Tillväxtverket och SCB.

 

Fakta
Ökning/minskning av övernattningar på VisitSwedens prioriterade utlandsmarknader
(avser övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor och lägenheter under 2011, jfr 2010)

Norge                  + 1,1 procent (+ 36 099 övernattningar)
Finland                - 4,6 procent (- 24 173 övernattningar)
Danmark             - 16,9 procent (- 260 734 övernattningar)
Ryssland             - 7,2 procent (- 16 151 övernattningar)
Tyskland              + 2,0 procent (+ 51 579 övernattningar)
Nederländerna   - 9,0 procent (- 61 579 övernattningar)
Storbritannien     - 1,0 procent (- 5 979 övernattningar)
Frankrike              + 0,2 procent (- 494 övernattningar)
Spanien                - 4,1 procent (- 7 416 övernattningar)
Italien                    - 4,0 procent (- 11 824 övernattningar)
USA                       + 4,0 procent (+ 16 493 övernattningar)
Kina                       + 32,0 procent (+ 35 521 övernattningar)

För ytterligare information, kontakta
Thomas Brühl, vd VisitSweden, tel 08-789 10 00, [email protected]
Carla Aguirre, Head of Business Intelligence, tel 0705-45 16 60, [email protected]
Bitte Olsson, presssansvarig VisitSweden, tel 0705-25 04 56, [email protected]

Visa alla nyheter