Hoppa till innehåll
Nyhet15 november 2023

Sämre tillgänglighet till Stockholm Arlanda från utlandet – hotar utveckling och intäkter från turism i hela landet

Arlanda är den viktigaste flygplatsen för turism till hela Sverige från utlandet. Det är en viktig knutpunkt för vidare resor inom landet. Enligt en ny undersökning har tillgängligheten dvs antalet flyg och flyglinjer till Arlanda från utlandet minskat med -25 procent mellan 2018 och 2023.
Total tillgänglighet Stockholm per världsdel

- Vi har haft på känn att möjligheterna försämrats för turister att resa till Sverige med flyg och nu har vi svart på vitt att tillgängligheten till Sveriges viktigaste flygplats Arlanda försämrats kraftigt sedan innan pandemin, säger Visit Swedens vd Susanne Anderson.

I analysen som gjorts av Copenhagen Economics i samarbete med SEO Economic Research på uppdrag av Visit Sweden, Region Stockholm och Swedavia, jämförs tillgängligheten till Stockholm Arlanda med Helsingfors, Oslo, Hamburg, Milano, Berlin, Wien, Köpenhamn, Dublin, Barcelona, München, Amsterdam, Paris och London.

Av de jämförda regionerna är det endast Oslo, Hamburg och Helsingfors som har en lägre tillgänglighet än Stockholm Arlanda år 2023.

Både tillgänglighet till inrikes- och utrikesflyg till Arlanda har minskat. Inrikesflyg med -32 procent och utrikesflyg med -24 procent. Inrikesflyg till och från Arlanda är viktigt för att transportera turister som kommer med utrikesflyg vidare inom landet.

Störst utrikes minskning av tillgängligheten till Stockholm Arlanda mellan åren 2018 och 2023 har Asien med -54 procent, följt av Norden med -25 procent, Resten av Europa -24 procent, Latinamerika -21 procent, Afrika -15 procent, Mellanöstern -10 procent och Nordamerika -4 procent.

Arlanda flygplats står år 2023 för 94 procent av den totala tillgängligheten till Stockholmsregionen (inrikes och utrikes flyg) och Bromma flygplats står för 2 procent av tillgängligheten från utlandet med flyg till Stockholmsregionen och för 35 procent av tillgängligheten med inrikes flyg.

Bakgrund

Tillgänglighetsstudien har på uppdrag av Visit Sweden, Region Stockholm och Swedavia genomförts av Copenhagen Economics i samarbete med SEO Economic Research. Mätningen genomfördes under en vecka i september 2023.

Rapporten är en uppföljning av rapporten om Stockholmsregionens internationella tillgänglighet publicerad 2012 och 2019, där de tre rapporterna är jämförbara då beräkningarna är gjorda enligt samma metod och med samma typ av data.

Mer pressinformation

Presskontakt:

Jim Hofverberg, kommunikationschef, Visit Sweden +46 70 644 64 12, [email protected]

Hela undersökningen

Fler presskontakter hos Visit Sweden

Pressbilder om turistlandet Sverige

Pressbilder Visit Swedens medarbetare

Region Stockholms pressinformation i ämnet

Om Visit Sweden

Visit Sweden har det offentliga uppdraget från svenska staten att marknadsföra resmålet Sverige. Visionen är att Sverige år 2030 är världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation. Visit Sweden är ett statligt aktiebolag med ca 50 anställda runt om i världen. Bolaget är baserat i Stockholm och hade år 2022 en omsättning om ca 159,9 miljoner kronor.

Visa alla nyheter