Hoppa till innehåll
Pressrelease2 augusti 2012

Sverige har stor potential som turistdestination: 34 miljoner resenärer vill åka till Sverige

9,4 milj privatresenärer planerar ett besök i Sverige och ytterligare 25 milj människor kan tänka sig att resa hit. VisitSweden har analyserat potentialen för ökat semesterresande till Sverige och drygt 34 milj potentiella besökare i VisitSwedens målgrupp är intresserade av svenska upplevelser de närmaste tre åren. Förra året besöktes Sverige av 16,7 milj affärs- och privatresenärer.

9,4 miljoner privatresenärer planerar ett besök i Sverige och ytterligare 25 miljoner människor kan tänka sig att resa hit. VisitSweden har analyserat potentialen för ökat semesterresande till Sverige och totalt drygt 34 miljoner potentiella besökare i VisitSwedens målgrupp är intresserade av svenska upplevelser de närmaste tre åren. Det är flest tyskar, amerikaner och ryssar som planerar en resa till Sverige. Förra året besöktes Sverige av 16,7 miljoner affärs- och privatresenärer.

Det globala resandet har fortsatt att stärkas och resandet till Sverige har ökat åtta år i rad. Men VisitSweden, som på statens och svensk besöksnärings uppdrag marknadsför Sverige utomlands, ser att det finns en stor outnyttjad potential hos över 9 miljoner resvana, högutbildade och internetaktiva människor, som har svarat att de har absoluta planer att besöka Sverige de närmaste tre åren. Det är från Tyskland, USA och Ryssland som flest resenärer planerar en resa till Sverige, men även i Norge och Storbritannien finns många som vill resa hit. Ytterligare 25 miljoner människor tycker att Sverige kan vara ett intressant alternativ.

- Det finns en stor tillväxtpotential för svensk besöksnäring hos utländska besökare i målgruppen vi vänder oss till i Sverigemarknadsföringen. Nu gäller det att räkna hem resandet genom effektiv marknadsföring, men det krävs också destinationer som är redo för utländska gäster och en bra tillgänglighet. Besöksnäringen har ett tufft mål att nå, nämligen en omsättning på 200 miljarder kronor från utländska besökare till år 2020, säger Thomas Brühl, vd på VisitSweden.

Många resenärer söker sig i allt större utsträckning till platser som inte räknas till massturismdestinationerna, vilket leder till en mer nischad efterfrågan av internationella upplevelser.

- Det är mycket med Sverige som lockar - Sverige uppfattas som ett modernt progressivt land och ett öppet och kreativt samhälle. Dessutom har vi en unik natur, de vackra sjöarna och skogarna, landsbygden och kusterna med skärgård. Under senare år har design, film, musik, litteratur och den svenska livsstilen med hälsa, mat, estetik och jämställdhet blivit allt mer viktiga för bilden av Sverige utomlands, fortsätter Thomas Brühl.

Om Sverige ska attrahera fler besökare och få större intäkter från turism behöver landet komma högt upp på människors lista när man ska välja nästa resmål. VisitSweden arbetar med målgruppsinriktade marknadsföringskampanjer för att öka intresset för Sverige på kort och lång sikt.

- Sverige behöver synas mer och VisitSwedens jobb är att hitta nya vägar att väcka nyfikenheten hos potentiella resenärer. Det är viktigt för att bidra till ökad tillväxt i Sverige, även om turismens sysselsättning och utländska besökares konsumtion i Sverige redan nu ökar snabbare än genomsnittet, säger Thomas Brühl. Det finns många olika industrier som påverkas av turismen, bland annat handel, hotell, restaurang och transport.

Under 2011 besöktes Sverige av 16,7 miljoner privat- och affärsresenärer enligt en kvalitativ undersökning av resandet till Sverige, som genomfördes vid ett stort antal platser vid Sveriges gränser under 2011. Läs mer om undersökningen IBIS på www.tillvaxtverket.se.

Fakta om undersökningen

VisitSwedens målgrupp av resvana, internetaktiva och högutbildade människor mellan 25 och 64 år har identifierats till totalt 55 miljoner människor, cirka 7 procent av befolkningen i 11 av VisitSwedens prioriterade länder. Av dem har 62 procent angett att de ”absolut” eller ”kanske” planerar en resa till Sverige de närmaste tre åren.

Uppgifterna om potentiellt resande kommer från VisitSwedens målgruppsanalys och bygger på svar från 11 av VisitSwedens prioriterade utlandsmarknader. Respondenterna finns i Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien, USA och Ryssland. Undersökningen är genomförd på ett representativt urval av den internetaktiva befolkningen mellan 25 och 64 år, i vissa länder endast i avgränsade geografiska områden. Respondenterna har svarat på frågan ”Har du planer på att åka till Sverige på semester inom de närmaste 3 åren? Med semester menar vi både längre semestrar och kortare, t ex weekendresor.” Svarsalternativen som redovisas här är ”ja, absolut” (9,36 miljoner svar) och ”ja, kanske” (24,77 miljoner svar).

För mer information om VisitSweden | www.visitsweden.com/partner

För ytterligare information | kontakta

Thomas Brühl, vd VisitSweden, tel 08-789 10 00

Bengt Möller, tf informationsdirektör, VisitSweden [email protected], tel 070 593 91 71

Visa alla nyheter