Hoppa till innehåll
Pressrelease5 oktober 2011

Utländska besök ännu på rekordnivå trots svag turistsommar

Idag presenterade Tillväxtverket färsk statistik för turistsommaren 2011. VisitSweden konstaterar en något svagare sommar för turism från utlandet, med 1,3 procent färre övernattningar än 2010. Samtidigt ligger resandet från utlandet under januari till och med augusti kvar på ungefär samma rekordnivåer som 2010.

Idag presenterade Tillväxtverket färsk statistik för turistsommaren 2011. VisitSweden konstaterar en något svagare sommar för turism från utlandet, med 1,3 procent färre övernattningar än 2010. Samtidigt ligger resandet från utlandet under januari till och med augusti kvar på ungefär samma rekordnivåer som 2010. Norge, som är Sveriges största utlandsmarknad, ökar något och Tyskland, som är näst störst, ökar med 1,5 procent.

VisitSweden marknadsför destinationen Sverige utomlands och prioriterar 12 utlandsmarknader i Norden, Europa, USA och Kina. Cirka 250 kampanjer och projekt genomförs årligen.

Både intäkterna från utländsk turism och antalet övernattningar från utländska besökare har ökat stadigt de senaste åren. Jämfört med förra årets rekordsommar minskade dock de utländska övernattningarna med 1,3 procent på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor och lägenheter under juni, juli och augusti 2011. Hela perioden från januari till och med augusti backade antalet övernattningar med blygsamma 0,4 procent.

- Vi ska vara ödmjuka och avvakta höstens utveckling innan vi drar slutsatser om det blir ett positivt eller negativt år för utländsk turism i Sverige. Men om resultatet för januari till och med augusti håller i sig får vi ett år som ligger på samma nivå som rekordåret 2010, säger Thomas Brühl, vd för VisitSweden.

De två största utlandsmarknaderna Norge och Tyskland ökade med 0,7 respektive 1,5 procent under sommaren, medan Danmark backar kraftigt med drygt 17 procent. Från USA och Kina ökade resandet med 5,4 respektive 45,1 procent. Nederländerna (- 15,4 procent) och Finland (- 6,2 procent) hade tillsammans med Danmark de största minskningarna i absoluta tal.

- Vi har haft en regnig sommar i Europa, då många resenärer har prioriterat mer solsäkra destinationer. Andra orsaker kan vara en osäker konjunktur, då många drar ner på sin konsumtion, säger Thomas Brühl. Samtidigt är det glädjande att de många norska och tyska besökarna ökade även i sommar.

Några län i Sverige har sett en procentuellt sett stor ökning från utlandet under sommaren. Norra Sverige med Jämtland (+18,9 procent), Norrbotten (+5,8 procent), Västerbotten (+11,5 procent) och Västernorrland (+ 7,7 procent) har alla ökat. Stockholm, som det största länet, ökade antalet övernattningar från utlandet med 2,5 procent. Hallands län ökade med 11,6 procent.  

Fakta
Ökning/minskning av övernattningar på VisitSwedens prioriterade utlandsmarknader
(avser övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor och lägenheter under perioden juni, juli och augusti 2011, jfr 2010)

Norge                       + 0,7 procent (+ 14 394 övernattningar)
Finland                      - 6,2 procent (- 14 795 övernattningar)
Danmark                  - 17,4 procent (- 109 847 övernattningar)
Ryssland                   - 9,9 procent (- 6 973 övernattningar)
Tyskland                   + 1,5 procent (+ 26 522 övernattningar)
Nederländerna         - 15,4 procent (- 76 861 övernattningar)
Storbritannien          - 3,2 procent (- 6 865 övernattningar)
Frankrike                  - 4,8 procent (- 6 236 övernattningar)
Spanien                     - 6,9 procent (- 5 972 övernattningar)
Italien                       - 5,1 procent (- 7 068 övernattningar)
USA                          + 5,4 procent (+ 10 154 övernattningar)
Kina                          + 45,1 procent  (+ 18 389 övernattningar)

För ytterligare information, kontakta
Thomas Brühl, vd VisitSweden, tel 08-789 10 00, [email protected]
Carla Aguirre, Head of Business Intelligence, tel 0705-45 16 60, [email protected]
Bitte Olsson, presssansvarig VisitSweden, tel 0705-25 04 56, [email protected] 

Visa alla nyheter