Hoppa till innehåll
Nyhet15 november 2022

Världskongress för hållbar turism till Sverige år 2024

Nu är det klart: Den globala organisationen Global Sustainable Tourism Council (GSTC) som initierades av bland annat FN, väljer att arrangera en världskongress i Sverige och Stockholm den 23-25 april 2024.
Tre personer står och håller i sina cyklar medan de tittar ut över vattnet med slottsliknande byggnader i bakgrunden och grönska omkring dem.
Foto: Tina Stafren/Visit Sweden

Sverige har höga ambitioner för en växande turism och hållbar besöksnäring fram till 2030 – och för att lyckas behövs samarbete mellan olika aktörer.

Visit Sweden har tillsammans med Tillväxtverket ansökt om att Sverige skulle vara platsen för GSTC:s världskongress år 2024 i Stockholm.

Varför GSTC valt just Sverige för kongressen, beror bland annat på att Sverige länge arbetat målmedvetet med hållbarhet och har flera destinationer som redan arbetar eller vill börja arbeta enligt GSTC:s kriterier för hållbar turism.

- Visit Sweden övergripande mål om att Sverige ska ses som världens mest attraktiva resmål genom att leda mot ett mer medvetet resande är utgångspunkten i allt vårt arbete. Därför är det extra glädjande att Sverige blir det land som ska arrangera GSTCs världskongress, säger Susanne Andersson som är VD för Visit Sweden

- Detta ger oss möjlighet att tillsammans med svenska näringslivet fortsätta arbeta med hållbar utveckling för att skapa långsiktighet och konkurrenskraft. Världskongressen ger Sverige möjlighet att på den internationella arenan synliggöra utvecklingen som sker, fortsätter Susanne.

GSTC:s årliga, globala kongress samlar internationella och nationella aktörer från hela världen. Syftet med att arrangera kongressen i Sverige är för Visit Sweden, Tillväxtverket, Visit Stockholm och Kungliga Djurgårdens Intressenter att inspirera till den hållbara utvecklingen, dela kunskaper om Sverige som resmål och lyfta de i Sverige som kommit långt i hållbarhetsarbetet.

- Eftersom GSTC tillhandahåller ramverk för systematiskt hållbarhetsarbete och utveckling för destinationer kommer kongressen förhoppningsvis även att inspirera fler till att arbeta mer strukturerat med hållbar utveckling för att öka genomförandekraften, skapa förutsättningar att öka konkurrenskraften och för att bidra till Sveriges övergripande långsiktiga mål, säger Visit Swedens hållbarhetschef Linda Mannerby.

Kongressen 2024 ger Visit Sweden och Tillväxtverket möjlighet att både innan, under och efter kongressen tillsammans arbeta med svenska näringslivet för en hållbar utveckling med utgångspunkt i ett mer medvetet resande för att skapa långsiktighet för Sverige som resmål.

- Genom detta kan Sverige dela med sig av innovativa lösningar och samarbeten kring hållbar turism och den gröna omställningen som bland annat sker i norra Sverige, där besöksnäringen utgör en viktig del för långsiktig samhällsutveckling, avslutar Linda Mannerby.

Global Sustainable Tourism Council ansvarar för den globala GSTC-standarden för hållbart resande och turism och tillhandahåller internationell ackreditering av certifieringsorgan för hållbar turism.

GSTC bildades år 2007 som ett partnerskap för hållbar turism och initierades av Rainforest Alliance, United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Foundation (UN Foundation), och United Nations World Tourism Organization (UNWTO), tillsammans med en koalition av 32 partners inom turistindustrin. Syftet var att skapa gemensamma, universella och globala hållbarhetsprinciper för turistverksamhet och en standardisering för hållbar turism.

Sverige ligger i framkant:

  • Sverige har en tydlig, hållbar vision för svensk turism och besöksnäring: “2030 är Sverige världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation”.
  • Sverige är ett land som associeras med tillgängliga naturupplevelser och Sverige är rankad som den mest hållbara destinationen i världen, två år på raken enligt internationella undersökningsföretaget Euromonitor Internationals Sustainable Travel Index.
  • Norra Sverige har blivit en arena för hållbar utveckling och framtidsanda med nya, innovativa företag och hållbarhetssatsningar. Besöksnäringen spelar här en betydande roll i platsutvecklingen för att skapa långsiktigt gynnsamma förutsättningar för ett växande och attraktivt samhälle. Inte enbart för besökare, utan även för att attrahera ny arbetskraft och kunskap till regionen.
  • I Sverige finns ett växande intresse för att arbete enligt GSTCs hållbarhetskriterier och destinationer som tex Järvsö, Västerbotten, Destination Åsnen och Kungliga Djurgården arbetar redan med dem.
  • Redan år 2002 lanserades Svenska Nature’s Best vilket blev en av de första kvalitetsmärkningarna för ekoturism i världen. Nature´s Best har varit en viktig intressent i utvecklingen av GSTC.
  • Göteborg har utsetts till världen mest hållbara destination för sjätte året i rad av Global Destination Sustainability Index (GDSI).
  • Stockholm är en internationell föregångare för globala miljö- och klimatinitiativ. Stockholm har utsetts till världens mest hållbara stad 2022 enligt ekonomi- och hållbarhetstidningen Corporate Knights och är en av Europas klimatsmartaste städer enligt en studie gjord av The Economist Intelligence Unit.
  • Som en viktig del av Stockholm välkomnar Kungliga Djurgården över 15 miljoner besökare varje år. Djurgården arbetar brett för långsiktig hållbarhetsutveckling och i september i år tilldelades Kungliga Djurgården som en av två storstadsdestinationer i världen, GSTCs Green Destination Platinum Award för sitt strukturerade arbete med hållbarhet.

Pressbilder för fri publicering:

https://contentbank.visitsweden.com/selection/2b12488e967b3eb9237250a37d6b0448

För mer pressinformation

[email protected] Koncernkommunikationschef Visit Sweden, +46 70 644 64 12
Bemannad pressjour utanför kontorstid: +46 8 789 10 03
För att nå Visit Swedens VD Susanne Andersson, kontakta Jim Hofverberg.

Om Visit Sweden:

Visit Sweden har det offentliga uppdraget från svenska regeringen att marknadsföra resmålet Sverige. Visionen är att Sverige år 2030 är världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation. Nu mer än någonsin måste resande göras hållbart, medvetet och skapa långsiktigt värde för både resenärer, lokala samhällen och vår planet. Visit Sweden är ett statligt aktiebolag med ca 60 anställda runt om i världen. Bolaget är baserat i Stockholm och hade år 2021 en omsättning om ca 175 miljoner kronor. Om Visit Sweden: https://corporate.visitsweden.com/ För press & influencers: https://corporate.visitsweden.com/press-influencers/

Visa alla nyheter