Hoppa till innehåll
Nyhet15 september 2023

Visit Swedens halvårsrapport: finansiellt resultat strax över förväntan, 2200 publicerade artiklar 120 pressbesök

Här är Visit Swedens halvårsrapport för 2023. Bolagets finansiella resultat för första halvåret ligger strax över den statliga ägarens ekonomiska förväntningar.
Susanne Andersson i Gamla Stan
Foto: Emmie Bolmstedt/Visit Sweden

Visit Swedens finansiella resultat för första halvåret 2023 ligger strax över den statliga ägarens ekonomiska förväntningar:

 • Totala intäkter uppgick till 58 519 TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 860 TSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 763 TSEK.

Fler resultat:

 • 2 200 publicerade researtiklar internationellt till ett PR-värde om 580 MSEK.
 • 120 arrangerade pressbesök i Sverige första halvåret.
 • Nytt kommunikationskoncept för tydlig, internationell marknadsföring.
 • Internationella bilden av destinationen Sverige fortsatt positiv – men utmanas.
 • Stort intresse för pilotprojekt om Open Data för besöksnäringen.

– Jag och mina kollegor på Visit Sweden är oerhört glada och stolta över att vi fortsätter att leverera på de mål som vår ägare satt upp, även om omvärldsläget och konkurrensen hårdnat, säger Susanne Andersson som är vd för Visit Sweden.

Visit Swedens finansiella resultat (763 TSEK) för första halvåret är i nivå med ägarens uppsatta ekonomiska mål som uppnås med god marginal genom en rörelsemarginal på +1,47% (ägarens mål är >0,5%) och en soliditet på 34,95% (ägarens mål är 20–35%).

– Samtidigt ser vi att den nivå vi har på anslagen idag gör det utmanande att kunna gå från att hålla intresset uppe till att verkligen locka de intresserade att också resa till Sverige och semestra, fortsätter Susanne.

Starkt intresse för Sverige som turistland

De årliga ekonomiska medel som anslås bolaget av staten (104,6 MSEK) används för att skapa effekt för svensk besöksnäring, bland annat genom medieexponering av Sverige som turistland i en rad utvalda länder. En exponering som ska skapa intresse och nyfikenhet för Sverige som resmål.

Visit Sweden noterar att det turistrelaterade Googlandet om Sverige, i de länder Visit Sweden marknadsför Sverige är starkt och intresset från internationell press för Sverige som turistland är stort.

Visit Sweden har under första halvåret initierat närmare 2 200 researtiklar som publicerats på de marknader Visit Sweden bearbetar: Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike och USA. PR-värdet på de publicerade artiklarna uppskattas till 580 MSEK, vilket motsvarar kostnaden för annonsutrymme att uppnå motsvarande effekt.

Till och med juni genomfördes även 120 pressbesök i Sverige som Visit Sweden initierat, vilket är en ökning med 28 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen kan främst tillskrivas effektivisering genom digitalisering, uppdaterad organisation och nya arbetsprocesser.

Marknadsföringskampanjen "Spellbound by Sweden" fortsatte under året i Storbritannien och USA och nya erbjudanden till tyskspråkiga researrangörer har lanserats Tyskland, Österrike och Schweiz som innebär möjlighet att nå aktörer på svenska destinationer.

Under första halvåret genomfördes och slutrapporterades även fem projekt som helt eller delvis finansierats av Tillväxtverket:

 1. Säkrare upplevelser i svensk natur: Instruktionsfilmer om säkerhet för besökare i den svenska naturen, samt en modell för Tillväxtverket om hur svenska aktörer kan arbeta med film för att möta ökad efterfrågan på säkra naturupplevelser.
 2. Förstudie om Kulturturism: För att skapa tydligare bild av svensk kulturturism, skapa tydligare definition av begreppet kulturturism och skapa överblick om insatser för att främja kulturturism.
 3. Studie av den finansiella styrkan i svensk besöksnäring: För att skapa en tydligare helhetsbild av det finansiella läget i svensk besöksnäring.
 4. Open Data: En förstudie om Open Data för besöksnäringen, kring vad som krävs för att nå internationell framgång och ökad digital tillgänglighet av svenska attraktioner och upplevelser.
 5. Kunskapsförädling: Förbättrad och tydligare paketering och än mer anpassat innehåll i Visit Swedens omfattande kunskapsbank för svenska besöksnäringsföretag. Tidigare var innehållet mer riktat mot offentliga aktörer i regioner och kommuner.

Nytt kommunikationskoncept för tydligare, internationell marknadsföring

För att öka igenkänningen av resmålet Sverige i text, bild och film i den starka, internationella konkurrensen från andra destinationer och resmål, har Visit Sweden tagit fram ett tydligt kommunikationskoncept för alla kommunikationskanaler: ”A destination of a different nature”.

Till kommande, internationella kampanj har kommunikationskonceptet använts till att formulera budskap kring ”Luxury of a different nature”. Vilket uttryck det kommer att ta, får man vänta på tills kampanjen lanseras under oktober.

Internationella bilden av Sverige fortsatt positiv – men utmanas

Även om bilden av nationen Sverige i internationell nyhetsmedia utmanas med en till synes aldrig sinande ström av negativa narrativ, visar Visit Swedens senaste varumärkeskartläggning för destinationen Sverige att bilden av destinationen Sverige fortsatt stark och positiv och resenärer är positivt inställda till att resa hit.

- Vi, liksom Svenska Institutet och Sveriges regering ser med oro på hur bilden av nationen Sverige internationellt påverkas av den allmänt negativa medierapporteringen som pågått under en längre tid, säger Susanne Andersson som är vd för Visit Sweden.

Visit Swedens uppdrag är att framhäva just destinationen Sverige, som en del av Sverigebilden. Detta arbete visar tydligt positiva effekter.

- Vi ser att budskapen vi marknadsför om turistlandet Sverige når fram ute i världen och aktivt motverkar den i övrigt allmänt negativa Sverigebilden. Vi skulle kunna göra mycket mer för att stärka Sverigebilden om vi bara hade mer men framför allt rätt resurser, avslutar Susanne.

Här finns Visit Swedens halvårsrapport i sin helhet:

https://corporate.visitsweden.com/om-oss/bolagsstyrning/bolagsrapportering/

Pressbilder:

https://contentbank.visitsweden.com/selection/27cd8695d7eaa78769a8149f9334115a

För mer pressinformation:

https://corporate.visitsweden.com/press-influencers/

Visa alla nyheter