Hoppa till innehåll

Hur maximerar du ditt företags synlighet på TripAdvisor?

Lyssna på TripAdvisor som besökte Visit Sweden i Stockholm för att berätta om hur företag kan öka sin synlighet på deras plattform och vikten av att bli bokningsbar.
Senast uppdaterad:20 mars 2023

TripAdvisor är en bedömningsplattform som utvecklas i snabb takt. TripAdvisor berättade för Visit Sweden och deltagare från besöksnäringen hur företag kan öka sin synlighet på deras plattform och hur man blir bokningsbar.

Presentationen är inspelad den 7 november 2019 under Visit Swedens Kunskapsdag för digitala affärsutvecklare på regionala turismorganisationer. Presentationen har några år på nacken men är fortfarande relevant för inspiration, för- och nackdelar och Tripadvisors möjligheter.

Längd: 1 timme och 12 minuter.