Hoppa till innehåll

Vad är du intresserad av?

Internationell kommunikation

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Här ser du några exempel på hur mat och dryck kan lyftas fram i marknadsföringskampanjer mot internationella resenärer.

A Taste of Swedish Summer
Foto: Martin Vallin
Artikel

The taste of Swedish summer

2021. Se marknadskampanjen The Taste of Swedish Summer som vill inspirera fler turister att upptäcka och lära sig mer om den svenska innovativa matkulturen. Kampanjen bygger framförallt på delbudskapet: En smak av innovation.

rnirojdbply4lij2iwpi.jpg
Artikel

The Drinkable Country

2021. The Drinkable Country - Världens största utomhusbar. Resenärer ges möjlighet att njuta av unika svenska dryckesupplevelser vid några av Sveriges mest natursköna och rofyllda platser. Kampanjen bygger på delbudskapet: Med naturen som krydda.

The Edible Country
Foto: August Dellert
Artikel

The Edible Country

2019. Kampanjen The Edible Country lyfter fram DYI-måltider i den svenska naturen vid bokningsbara bord i hela Sverige. Kampanjen bygger på delbudskapet: Med naturen som krydda.

Lilla Bjers ägare-1654.jpg
Foto: Agnes Maltesdotter
Film

Plant based by Sweden

2020. Med Plant based by Sweden lyfter Visit Sweden det svenska progressiva köket genom goda exempel på växtbaserade upplevelser, hållbart entreprenörskap och spännande besöksmål över hela Sverige. Kampanjen bygger på både delbudskapet: En smak av innovation.

Material om allemansrätten

I Sverige handlar mat och råvaror mycket om att röra sig i naturen. Vi har tagit fram en film om Allemansrätten tillsammans med Naturvårdsverket.

Jonas och Sanja förklarar allemansrätten
Foto: OTW
Film

Jonas och Sanja förklarar allemansrätten (4.16 min)

2019. Visit Sweden och Naturvårdsverket har gjort en informationsfilm om hur man agerar i den svenska naturen. Jonas Leksell, känd från tv, och Sanja Kuruzovic från Naturvårdsverket berättar för de utländska besökarna.