Hoppa till innehåll
Caviar of Kalix
Foto: Tina Stafrén/imagebank.sweden.se
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Smaken av en plats

Begreppen terroir och merroir används för att beskriva en plats unika värden. När man fördjupar kunskapen och upplevelsen kring platsen blir kunden också beredd att betala för mervärdet. Storytelling är en gren inom marknadsförings- och upplevelseindustrin som fungerar väldigt bra tillsammans med terroir och merroir.
Senast uppdaterad:9 mars 2023

Terroir och merroir – jord och vatten

Med ursprung i Frankrike och numera använt i många andra länder talar man i dessa sammanhang ofta om terroir. Förenklat handlar det om hur de unika förutsättningarna på en plats ger märkbara och unika smaker och egenskaper hos den mat som framställs där.

Under senare år har även begreppet merroir börjat att användas i större utsträckning. Det är ett sätt att beskriva särdrag hos fisk och skaldjur som skapats av de vattnen de lever i.

I vinets värld är begreppet terroir vanligt för att beskriva skillnader mellan viner baserat på de karaktäristiska, naturliga faktorer som utmärker ett område. Till exempel jordmån, klimat, topografi och solexponering. Det handlar om att beskriva livsmedel och deras unika doft och smak utifrån vad de kommer ifrån och hur den som har varit med och skapat den gett produkten/mathantverket dess karaktär och smak.

Hur har terroir eller merroir påverkat den mat och dryck du serverar?

  • Hur påverkas råvarans smak av regionens naturförutsättningar i form av t ex odlingszon, soltimmar, mineralitet och jordmån?
  • Hur påverkas råvarans eller den förädlade produktens smak av regionens kulturhistoria?
  • Hur påverkas produktens smak av att lagras i regionen?

Låt dig inspireras av tre svenska regioners terroiratlas här:
Smaken av Östra Småland och Öland - En terroiratlas över Kalmar län som kulinarisk region (som film: https://www.youtube.com/watch?v=tFl6kVyXst8&t=51s)
Smaken av Blekinge – En terroiratlas över Blekinge som kulinarisk region
Terroiratlas för Stockholms län som förmedlar länets unika värden och platsens smaker

Terroir- och merroiratlas för Åland
Höj värdet på din produkt genom att berätta om dess unika egenskaper. Livsmedel, både råvaror och förädlade produkter kommer till av ett intrikat samspel mellan människan och hennes plats – jorden, havet, klimatet. Terroir- och merroiratlas för Åland hittar du här