Our other websites:
Surfing
Foto: Anna Hålllams/imagebank.sweden.se

Svemester – en välkommen satsning att få fler svenskar att välja Sverige som resmål

I regeringens budgetproposition för 2021, finns förslag att vidga Visit Swedens uppdrag till att avse marknadsföring av Sverige som besöksmål inte bara för utländska utan också inhemska målgrupper. Bakgrunden till förslaget är det kraftiga slag Coronakrisen tagit mot svensk besöksnäring, där en kraftsamling nu görs med syftet att stödja återhämtningen.

15 april 2021

Idag lanserar vi vår första kampanj inom Svemester-uppdraget: ”De ofrivilliga turisterna guide till Sverige”. Förra året uppstod fenomenet med ofrivil­liga turister - människor som inte tänkt semestra i Sverige, men som råkade fastna här när gränser stängdes i pandemins spår. Och älskade det. Under våren 2021 har vi tagit fram en unik reseguide med en samling av berättelser om vad de upplevt under sin tid här. Allt från levande storstäder och öppna landskap till dolda pärlor runt om i landet. Med syfte att visa nya sidor av Sverige och få alla som bor i Sverige att vilja (åter)upptäcka resmål under hela året över hela landet, när de kan resa.

Ibland behöver vi höra av andra det vi kanske redan vet: att vårt land är fantastiskt och har mycket att erbjuda året runt. Vi vet att många drömmer om kommande semestern och med den här guiden vill inspirera till att genom de strandades upplevelser upptäcka Sverige på ett nytt sätt. I guiden får vi möta elva personer, höra deras berättelser från tiden i Sverige och ta del av deras bästa resmålstips. Vi får även veta vilka platser de gärna skulle ha besökt, men inte hann med eller kunde resa till på grund av restriktioner.

Kampanjen tas ut i ett antal olika format: filmer i digitala play kanaler, mediaplattformar och sociala medier, samt redaktionella samarbeten i podd och digitala media. Liksom i digitalt format i en webbapplikation där vi samlat de ca 50 tipsen från de ofrivilliga turisterna för att man ska kunna utforska dem mer. På samma plats lanserar vi även en digital upplevelseguide med sammanlagt ytterligare över 600 restips som tagits fram i samverkan med regionala turistorganisationer, destinationer och besöksnäringsföretag. Denna kommer att fyllas på med fler tips löpande och likaså utvecklas kontinuerligt med ny funktionalitet under närmaste månaderna. Stort tack till alla er som bidragit med er tid och kunskap för att börja fylla denna med upplevelser!

På vår Kunskapsbank har vi samlat material och information om hur svensk besöksnäring kan dra nytta av kampanjen. Läs mer här.

25 mars 2021

Sedan mitten på januari har ett intensivt arbete pågått internt hos oss samt hos vår kommunikationsbyrå, Forsman & Bodenfors, med att utveckla alla delar inom kommunikationskonceptet där produktionen gått på högfart inför lansering efter påsk. Arbetet med progressiva webbapplikationen har pågått parallellt, under ledning av vår digitala byrå, AKQA, med proof of concept, utveckling, ytterligare användartester och linjering med kommunikationskoncept – allt för att kunna lansera även denna efter påsk, även om fokus i aktiveringen kommer ligga på kommunikationskonceptet under våren. Just planen för aktivering har vi jobbat genomgående med för de båda delarna med vår mediebyrå Mindshare för att säkerställa största möjliga genomslag i hela landet. Marknadsgruppen har varit ett strakt stöd för att ringa in risker och möjligheter längs vägen. Den 9 mars bjöd vi in regioner och destinationer till ett informationsmöte för att presentera våra planer för 2021 med fokus på denna, vår första kommunikationsinsats, och påbörja dialog och samverkan med denna grupp. Vi är väldigt glada för det positiva gensvaret och stora engagemanget från regioner och destinationer samt för det arbete som nu sker runt om i landet för att skapa innehåll till webbapplikationen.

Den 19 mars genomfördes vår tredje livesändning i en serie med syfte att dela med oss av inspirerande och användbara kunskaper, insikter och information gällande Svemester. Under livesändningen satte vi fokus Under livesändningen satte vi fokus på naturturism och inhemska målgrupper. Susanne Stübs, Insight Manager på Visit Sweden, gav uppdaterade prognoser, berättade om drivkrafter hos målgruppen och trender inom naturturism. Yusra Moshat delade med sig av sina erfarenheter kring hur man ser på svenska naturen om man inte är född i Sverige eller levt här i flera generationer, vikten av att bygga relation, förstå denna ohomogena grupps drivkrafter och kunskaper, nyttja den kompetens som finns hos utrikesfödda medarbetare, och mer därtill. Jon Marin berättade om de trender och efterfrågan han ser kopplat till naturturism i gruppen Svemestera - alla Sveriges smultronställen! och vikten av att hjälpas åt att hitta alla Sveriges smultronställen. Avslutningsvis samtalade Maria Ros Jernberg, Generalsekreterare STF, Joakim Hermansson, Generalsekreterare Naturturismföretagen och Claes Svedlindh, Enhetschef Naturvårdsverket, om hur vi kan skapa hållbara bucketlists som sprider besökarna och utgår från annat än specifika platser, trycket på naturen men inte på naturturistföretagarna 2020, vilka naturturismupplevelser som efterfrågas och hur betalningsviljan ser ut, och mer därtill. Stort tack till alla närmare 300 personer som deltog från runt om i landet!

Våra livesändningar har nu flyttat in i Kunskapsbanken, där de går att titta på i efterhand. Där finns också vår första rapport, Den svenska målgruppen, att ladda ner. Vi har just påbörjat vår andra rapport inom serien där vi sätter fokus på målgruppens digitala beteende kopplat till resa. Denna hoppas vi kunna lansera under första halvan av maj – håll utkik! Den 27 april är det dags igen för livesändning och då kommer vi – utifrån önskemål från många håll – att fokusera på paketering mot inhemska målgrupper. Mer information om detta och länk till anmälan kommer inom kort.

12 februari 2021

I enlighet med riksdagens beslut i december så antogs Visit Swedens utökade uppdrag, att marknadsföra Sverige som resmål mot svenskar och inte bara utländska målgrupper, formellt av bolagsstämman den 22 januari. Därmed var alla förutsättningar på plats för arbetet framåt.

Till stöd för arbetet har Advisory Board (Eva Lundström, Marketing & Brand Director Scandic; Marcus Risberg, VD Tallink Silja; Pia Jönsson Rajgård, VD Tourism in Skåne och representant för Regionala nätverket; Helan Bovin, Marknadschef Destination Uppsala och representant för Destionationsnätverket; Maria Ros Jernberg, Generalsekreterare SFT; Martin Juhos, Marknadschef SCR Svensk Camping) haft två möten. Alla satsningar mår bra av att någon kommer in och vågar ställa dom där obekväma frågorna, trampa på ömtåliga tår och syftet denna grupp är att utbyta tankar, synpunkter, erfarenheter och idéer.

Utöver Advisory Board så skapades i januari en marknadsgrupp för att ge kunskap och input på marknadsföringsaktiviteter inom Svemester (Lotta Andersson, Marknadschef Visit Stockholm; Ann-Charlotte Carlsson, Chef marknad och kommunikation Turistrådet Västsverige och representant för Regionala nätverket; Jenny Nohrén, Kommunikatör Visit Värmland och representant för Regionala nätverket; Sara Gustavsson, VD Visit Umeå och representant för Destinationsnätverket, Ulrika Nordgren, Chef försäljning och digitala kanaler STF). Det kreativa arbetet med kommunikationskoncept för året är i full gång för marknadsaktiviteterna med sikte på första lansering vid påsk. Jag hoppas kunna berätta mer om detta inom kort.

Vi rivstartade året med en designsprint där vi under en vecka jobbade intensivt tillsammans med vår digitala byrå för att identifiera kundresan digitalt, mappa ut hinder som behöver angripas, hittade ett angreppsätt, skissade fram en prototyp och gjorde ett första användartest. Utifrån det pågår nu proof of concept, utveckling, möten med referensgruppen, ytterligare användartester och linjering med kommunikationskoncept.

Den 5 februari genomfördes vår andra livesändning i en serie med syfte att dela med oss av inspirerande och användbara kunskaper, insikter och information gällande Svemester. Livesändningen inleddes med information om sammanställning av vårt samlade kunskapsmaterial som vi utlovat skulle komma i början av nya året. I Den svenska målgruppen belyser vi bl.a. hur den inhemska mål­gruppen tänker kring sitt resande i landet, deras drivkrafter samt beteende för inspiration, planering och bokning. Rapporten finns att ladda ner på Visit Swedens Kunskapsbank.

Under livesändningen satte vi fokus på den stora påverkan som pandemin haft och har på det kommersiella boendet i Sverige: Hur vi bygger en hållbar logisektor 2021, omställningen som sker inom hotell- och logiverksamhet i Sverige i spåren av pandemin, och vilken roll inhemska målgrupper kan spela för det arbetet. Vi delade med oss av insikter kring bokningsläge, resplaner och typ av semester och boende målgruppen eftersöker. Fler insikter kring den inhemska målgruppen och hur dess beteende sett ut och förändrats när det kommer till att planera och boka, fick vi senare under sändningen exklusivt ta del av från Expedia Group. Ett extra tack till sändningens gäster! Therese Sjölundh, VD Åre Destination, beskrev hur pandemin påverkat det kommersiella boendet i Åre och vilka insatser man ser som prioriterade för att skapa återhämtning. Martin Juhos, marknadschef på SCR Svensk Camping och Eva Lundström, Director Marketing & Brand på Scandic Sverige, delade i ett samtal med sig av kring utmaningar och möjligheter: målgruppens förändrade beteende skapar och de nya krav som ställs på kommersiella boendet, behovet av nya samarbeten för att synliggöra bredare utbud kring boendet, och mer därtill.

Stort tack till alla närmare 200 personer som deltog från runt om i landet! Om du missade sändningen eller vill se den igen så är det snart möjlig att ta del av den i efterhand inom kort här under fliken Kunskap & Inspiration. Och håll utkik efter nästa sändning som blir i mitten på mars på tema Naturturism och svenska målgrupper.

21 december 2020

Den 16 december kom så beskedet vi väntat på - riksdagen godkände regeringens förslag om ändrat uppdrag för Visit Sweden, som innebär att vi från 1 januari 2021 ska att marknadsföra Sverige som besöksmål inte bara för utländska utan också inhemska målgrupper.

Samma dag livesände vi och presenterade inriktningen med ”Svemester-satsningen” och de insatsområden vi planerar att arbeta med under 2021. Under sändningen delade vi av oss av utdrag ur vår förstudie. Caroline Strand, VD för Visit Stockholm, samt Johan Eghammer och Jens Andersson från vår nya strategiska kommunikationsbyrå Forsman & Bodenfors, gästade sändningen. Det var startskottet för en digital liveserie för kunskap, information, inspiration och dialog kring inhemska målgrupper.

Vi har fått många frågor om man kan ta del av livesändningen i efterhand och det kommer man självklart kunna göra, men först måste den tillgänglighetsanpassas enligt webbdirektivet. Vi hoppas kunna publicera sändningen andra veckan i januari och den kommer publiceras under fliken ”Kunskap och inspiration” här bredvid.

Arbetet pågår med att sätta ihop en populärversion av förstudien till företagare inom besöksnäringen. Publikationen kommer vara klar i mitten på januari och här hoppas vi och att regionala turistorganisationer, destinationer och andra aktörer kan och vill hjälpa till att sprida den brett till svensk besöksnäring.

Nu ska vi ta en liten paus innan vi kickar igång för fullt i januari.
Jag önskar er alla en god jul och förhoppningsvis lite välbehövlig och välförtjänt vila!

3 december 2020

Så har första advent passerat och veckorna rasar förbi mot årets slut. Julveckan har nu fått en ny innebörd för oss då vi med förväntan ser fram emot det officiella beslutet i Riksdagen om 20 miljoner för arbetet med inhemska målgrupper under 2021. Men vi har på inget sätt stått stilla och väntat på det, utan febril aktivitet har pågått med ett förarbete sedan i början på oktober. Detta för att skapa bra förutsättningar för ett genomförande under nästa år och vara startklara när budget klubbas och förutsättningar förmedlas.

Vi har arbetat intensivt för att komma igång med grundläggande pusselbitar, där den mest centrala är en förstudien. I denna samlar vi information som Visit Sweden har från egna tidigare likväl som helt rykande färska undersökningar samt från externa källor som t ex Oxford Economics, men också kunskap och insikter som regioner, destinationer, intresseorganisationer och andra i näringen generöst har delat med sig av med syfte att sammanställa en nationell lägesbild. En enkät har gått ut till regioner och destinationer som ett första steget i den aktiva dialog vi kommer sträva efter att ha i denna satsning, och vi har även haft kortare möten och avstämningar med en handfull andra intressenter. Jag vill passa på att tacka alla som tagit sig tid att svara på enkäten och prata med mig och mina kollegor. Insamlingen av insikter pågår i skrivande stund fortfarande men snart måste vi paketera ihop förstudien i denna första fas. Parallellt har vi identifierat viktiga luckor som vi kommer att arbeta med att i ett nästa steg täcka, och planen är att arbeta kontinuerligt med påfyllnad av kunskap och insikter under hela 2021.

Den 16 december bjuder vi in till ett första webinarie i en serie. Detta blir första tillfället för oss att berätta om den riktning vi ser för satsningen samt dela med oss av key findings från förstudien. Under december kommer vi göra en populärversion av förstudien som ska vara klar i januari och tillgängliggöras för alla som är intresserade att ta del av.

Vid sidan av detta har upphandling av inte mindre än tre nya byråer för Visit Sweden pågått, och vi står nu med en fantastisk laguppställning som inom kort kommer få som första uppdrag att dyka in i denna satsning och bistå oss med att skapa konkreta leveranser. Även här är dialogen och förankringen med regioner, destinationer, intresseorganisationer och näringen brett central. De insatser som vi gör ska komplettera och förstärka initiativ på dessa nivåer och addera ett mervärde. Vi tittar nu på hur vi bästa säkerställer det i processen.

Ett advisory board speciellt för Svemester har satts samman och jag är väldigt glad och tacksam för den positiva respons som vi fått. Intentionen har varit att ge satsningen en bred förankring i näringen. Vi har nu representation från transport och boende till föreningsliv samt destinationer. Den breda kunskapsbasen i gruppen skapar goda förutsättningar för nu nuläget men även för hur vi tillsammans tar oss an framtiden.

10 november 2020

Coronakrisen har slagit hårt mot besöksnäringen och stora delar av näringen drabbades tidigt och hårt. Förutsättningarna och intresset att resa till och inom Sverige har kraftigt förändrats. I budgetpropositionen i september föreslog regeringen en satsning på 20 miljoner kronor till Visit Sweden för 2021. Visit Swedens insatser inom ramen för denna satsning ska bidra till ökad semesterrörelse, omställning och utveckling mot en hållbar besöksnäring. Målet är att i linje med befintligt uppdrag, nu även få fler svenskar att välja Sverige som resmål. Samtidigt kommer Visit Sweden även att nå besökare i närliggande länder med sin målgruppsanpassade kommunikation. Ett viktigt uppdrag och en välkommen satsning!

Visit Sweden ser med förväntan fram emot det officiella beslutet i december. För att skapa bra förutsättningar för ett gemensamt genomförande under 2021 och vara startklara när budget klubbas och förutsättningar förmedlas så påbörjades ett förarbete i oktober 2020.

Visit Sweden arbetar alltid i marknadsföringen i nära samarbete med företag och organisationer i besöksnäringen och andra branscher för att lyfta fram Sveriges styrkor och upplevelser över hela landet. I denna Svemester-satsning är samverkan viktigare än någonsin för att säkerställa att Visit Swedens insatser kompletterar och stärker det som redan görs på området av såväl regioner och destinationer, som organisationer och enskilda företagare. Dialogen med besöksnäringen påbörjas under hösten för att hitta samarbetsformer.

På denna sida kommer satsningen gå att följa under hela 2021 och 2022 med löpande uppdateringar.
Via Visit Swedens Nyhetsbrev kan man även regelbundet få information om Svemester.

För Visit Swedens räkning Kristina Nyström, Head of New Business

Prenumerera på Visit Swedens nyhetsbrev

I Visit Swedens nyhetsbrev delar vi med oss av det senaste, från aktuella målgruppsanalyser, om researrangörer, till insikter och idéer om hur ni kan utveckla kommunikationen för globala besökare.

Anmäl dig

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.