Hoppa till innehåll
Pressrelease17 november 2014

Fler aktiva upplevelser kan öka resandet från Kina till Sverige

Kinesiska besökares övernattningar i Sverige har hittills i år ökat med 8 procent. Med fler upplevelser som passar en modern kinesisk resenär kan Sverige fortsätta att ta del av en ökande ström kinesiska utlandsresenärer. Enligt VisitSweden är det allt fler besökare från Kina som söker upplevelser där de själva kan delta aktivt.
kncdxowa0z6eefdl83ll.jpg

Kinesiska besökares övernattningar i Sverige har hittills i år ökat med 8 procent. Med fler upplevelser som passar en modern kinesisk resenär kan Sverige fortsätta att ta del av en ökande ström kinesiska utlandsresenärer. Enligt VisitSweden är det allt fler besökare från Kina som söker upplevelser där de själva kan delta aktivt.

En ökad uppmärksamhet för Sverige, en växande kinesisk medelklass med nyfikenhet på resor till Europa och ett förenklat regelverk för utlandsresor har bidragit till att fler besökare från Kina har rest till Sverige de senaste åren. Andra orsaker bakom tillväxten är att fler kineser har mer fritid och en högre disponibel inkomst. Det visar en färsk marknadsrapport från VisitSweden, som marknadsför destinationen Sverige internationellt. VisitSwedens marknadsföringsinsatser tillsammans med svensk besöksnäring har också bidragit till tillväxten.

Fortfarande görs 70 procent av resorna i Kina inom landet, men utlandsresandets andel ökar stadigt. 97 miljoner kineser reste utomlands 2013, och flest utlandsresor görs till närområdena i Asien och Stilla Havet. Under 2013 reste nästan 8 miljoner kineser till Europa. Samma år gjordes 83 000 resor till Sverige, vilket är en ökning med 70 procent sedan 2008. Kina är en av Sveriges snabbast växande utlandsmarknader och i takt med att fler kinesiska resenärer har besökt de klassiska europeiska platserna, som London och Paris, söker man nya spännande resmål.

Kinesiska besökare spenderar i genomsnitt 842 kronor per person och dag under besöket i Sverige. 

- Utländska besökare spenderar sammanlagt 106 miljarder kronor i Sverige och Kina är en av de marknader där vi har haft en kraftig tillväxt och ser en stor framtida potential för ökat resande till Sverige. Det finns en nyfikenhet på Sverige i Kina, som vi just nu utnyttjar genom att använda sociala medier på ett nytt sätt i samarbetet med de viktigaste researrangörerna, säger Thomas Brühl, vd på VisitSweden.

I takt med att allt fler kineser får större vana och intresse av att resa växer efterfrågan på en ny typ av upplevelser. Det vanligaste besöket i Sverige ingår i regel i en skandinavisk rundresa, men snarare än att betrakta sevärdheter vill en allt större grupp av kinesiska besökare delta aktivt i upplevelsen. VisitSweden har under säsongen till exempel marknadsfört en guidad bilkaravan genom Skåne, där besökaren själv har kört och följt en ledarbil med kinesisk guide. En annan populär aktivitet är att delta i skaldjurssafari på Västkusten.

- För svensk besöksnäring finns en potential att ta större bit av kakan genom att utveckla produkter som gör Sverige ännu mer intressant för kineser i en internationell jämförelse, fortsätter Thomas Brühl.

I Kina spelar sociala medier en stor roll i relationsskapande med andra människor, vilket är en viktig kugge i det kinesiska samhället. Därför satsar VisitSweden på att ha en tät dialog med Sverigeintresserade resenärer genom bland annat de stora sociala medie-kanalerna Weibo och WeChat, vilket ungefär motsvarar Facebook, Twitter och Whatsapp. För att inspirera de bästa researrangörerna, som många andra länder och destinationer också vill påverka, prövar nu VisitSweden en ny och lekfull metod. Med hjälp av WeChat får de tidspressade researrangörerna korta meddelanden och quizfrågor om destinationen Sverige, som de kan ta till sig när de har en stund över. I november arrangerar VisitSweden tillsammans med VisitDenmark och Innovation Norway workshops i Beijing, Shanghai och Guangzhou, där företag och regioner i svensk besöksnäring har affärsmöten med utvalda kinesiska researrangörer.

Bland Googlesökningar om Sverige som destination är det gastronomi och shopping som hamnar högst på listan i Kina. Därmed är det kinesiska resenärer som söker mest på begreppet shopping i Sverige jämfört med resenärer i övriga 11 länder som VisitSweden prioriterar i marknadsföringen.

Antal resor inrikes i Kina 2012 2 988 miljoner, +75 procent mellan 2008 och 2012
Antal resor utrikes från Kina 2013 97 miljoner, + 112 procent mellan 2008 och 2013
Antal ankomster från Kina till Europa 2013 7,6 miljoner, +124 procent mellan 2008 och 2013
Antal ankomster från Kina till Sverige 2013 83 000, +70 procent mellan 2008 och 2013

Källa resande från Kina samt turistkonsumtion: SCB/Tillväxtverket, UNWTO, ETC, Tourism Decision Metrics och Oxford Economics

VisitSwedens marknadsrapporter: http://partner.visitsweden.com/Startsida/Vart-arbete/Marknadskunskap/

För ytterligare information, kontakta
Thomas Brühl, vd VisitSweden, tel 08-789 10 00
Ulrika Hallesius, kommunikationsdirektör på VisitSweden, [email protected], tel 0704-200 900
Bitte Olsson, pressansvarig på VisitSweden, [email protected], tel 0705-25 04 56

Visa alla nyheter