Hoppa till innehåll
Nyhet19 september 2023

Förstudie: Kulturturism en stor potential för Sverige – men finansiering och samordning behövs

Visit Sweden har tillsammans med Tillväxtverket genomfört en förstudie kring kulturturismens utvecklingspotential för Sverige. I förstudien framkommer att Sverige har goda förutsättningar att utveckla kulturturism till en viktig och betydande attraktionskraft för Sverige som land och turistresmål. Förstudien har överlämnats till Kulturdepartementet.
Kulturturismförstudie 2023 VS TVV

- Idag finns ingen nationell samordning av Sveriges kulturella attraktionskraft vilket skapar otydlighet och de positiva berättelserna om Sveriges magiska kulturutbud når inte fram till potentiella besökare, säger Susanne Andersson som är vd för Visit Sweden.

Med sin kulturella bredd kring såväl kulturarv och rik historia som samtida kultur i form av design, teknologi, arkitektur och livsstil i stort är potentialen för kulturturism i Sverige stor.

Sverige har tack vare sin redan väl utvecklade naturturism stora möjligheter att integrera naturturism med kulturturism, vilket skapar effektiva och långsiktiga förutsättningar för bland annat kommunikation och marknadsföring för att attrahera besökare och turister – något som bidrar till fler jobb, ökade intäkter till både företag och offentlig förvaltning, en positivare bild av Sverige och ökad spridning av svensk kultur internationellt.

- Med förstudien vill vi utröna ifall kulturturism är ett område värt att satsa på för Sverige som nation och vad som i så fall skulle vara mest effektivt, säger Susanne Andersson.

Visit Sweden, svenska statens marknadsföringsbolag för turistdestinationen Sverige lyfter dagligen fram sådant som bolaget vet attraherar mer medvetna resenärer.

Med nationell samordning och dedikerade finansiella medel kring kulturturism ser Visit Sweden att effektiviteten i marknadsföringsarbetet skulle tillta när det blir möjligt att addera de kulturvärden som attraherar.

Visit Sweden noterar även att kulturturism som attraherar och når ut, aktivt skulle bidra till en positivare bild av Sverige, än de negativa narrativ om Sverige som dominerat internationell media en lång tid.

- Genom en medveten satsning på kulturturism ges vi fler hållbara argument för att öka nyfikenheten för Sverige och det svenska, avslutar Susanne Andersson.

I förstudien dras följande slutsatser:

 • För att många olika aktörer enklare ska kunna enas och effektivt och långsiktigt utveckla och kommunicera om kulturturism behövs och passar en bred definition av kulturturism i Sverige
 • Offentliga, ideella och kommersiella krafter behöver samverka mer.
 • Finansiering behöver matchas med kulturturismens behov.
 • Platsutveckling bör länkas samman än mer med kulturturism.
 • Sverige behöver skyndsamt ta en starkare position inom internationell kulturturism. Även inom detta område hårdnar konkurrensen från andra nationer snabbt.
 • Ökade möjligheter att dela befintlig kunskap behövs.
 • Fördjupade studier behövs som skapar bättre förståelse för målgruppens drivkrafter, efterfrågan och beteenden samt om konkurrensen om kulturturisterna.

Trenderna inom global kulturturism bland målgruppen nyfikna upptäckare med kulturintresse är:

 • Autentiska och minnesvärda upplevelser.
 • Önskan att uppleva vardagsfirande och lokala nöjen.
 • Strävan att besöka och bidra till en mer hållbar kultur.
 • Ständig kulturell utveckling som skapar nya möjligheter till produkt- och affärsutveckling.

Och det är resenärerna vill:

 • Uppleva den svenska livsstilen och kulturen.
 • Se nya städer och platser.
 • Lära sig något nytt på resan.
 • Hinna se och göra så mycket som möjligt i Sverige under vistelsen.

Mer pressinformation:

Läs och ladda ner hela förstudien här

Pressbilder för fritt bruk

Presskontakt Visit Sweden

Visa alla nyheter