Hoppa till innehåll
Pressrelease25 april 2019

Nya ledamöter till Visit Swedens styrelse

Jenny Lahrin, Mats Hedenström och Mattias Dahl tillträder som nya medlemmar i styrelsen för Visit Sweden. Visit Sweden ägs till lika delar av staten och svensk besöksnäring och har i uppdrag att marknadsföra destinationen Sverige internationellt.
ozcbremvsnsvrog6h2r2.jpg

Jenny Lahrin, Mats Hedenström och Mattias Dahl tillträder som nya medlemmar i styrelsen för Visit Sweden. Visit Sweden ägs till lika delar av staten och svensk besöksnäring och har i uppdrag att marknadsföra destinationen Sverige internationellt.

Vid årsstämman för Visit Sweden valdes tre nya ledamöter.

Som ny bolagsförvaltare för statens räkning tillträder Jenny Lahrin, och ersätter därmed tidigare bolagsförvaltare Kristina Ekengren.

Som representanter för ägaren besöksnäringen valdes Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel, och Mattias Dahl, vd för Transportföretagen, in i styrelsen.

I styrelsen för verksamhetsåret fram till årsstämman 2020 representeras därmed ägaren staten via Näringsdepartementet av fyra ledamöter, och ägaren besöksnäringen via Svensk Turism AB av fyra. Alla ledamöter i styrelsen är ordinarie och inga suppleanter utses för verksamhetsåret.

Karin Johansson, vd för Svensk Handel, fortsätter som styrelseordförande under kommande verksamhetsår.

Visit Sweden ägs sedan 1995 till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB.

Ledamöter i Visit Sweden fram till årsstämma 2020

Nominerade av staten via NäringsdepartementetKarin Johansson, ordförande
Jenny Lahrin (nyval)
Richard Törnblom
Jari Virtanen

Nominerade av besöksnäringen via Svensk Turism AB
Susanne Andersson, vice ordförande
Jonas Siljhammar
Mats Hedenström (nyval)
Mattias Dahl (nyval)

För mer information

Karin Johansson, styrelseordförande Visit Sweden, tel 070-200 42 40

Susanne Andersson, vice styrelseordförande Visit Sweden, [email protected], tel 070-666 69 10

Bitte Olsson, pressansvarig Visit Sweden, [email protected], tel 0705-25 04 56 

Visa alla nyheter