Hoppa till innehåll
Pressrelease13 december 2019

Regeringen nysatsar på marknadsföring av hållbar naturturism

Hos utländska turister associeras Sverige starkt med natur och hållbara upplevelser. Visit Swedens arbete att få fler att välja Sverige som resmål för bland annat naturturism får nu ett tillskott på 5 miljoner kronor för 2020. Satsningen kommer från regeringen som en del av den nya Export- och investeringsstrategin.
bqcmd6ofhq7wdemr9tk6.jpg

Hos utländska turister associeras Sverige starkt med natur och hållbara upplevelser. Visit Swedens arbete att få fler att välja Sverige som resmål för bland annat naturturism får nu ett tillskott på 5 miljoner kronor för 2020. Satsningen kommer från regeringen som en del av den nya Export- och investeringsstrategin.

Att Sverige har en vacker och tillgänglig natur och stora möjligheter till fantastiska naturupplevelser för besökare blir allt mer känt. Det blir exempelvis tydligt genom antalet sökningar på nätet: googlingar om Sverige i kombination med natur och turism ökade med 28 procent mellan 2017 och 2018.

Mellan 2016 och 2019 fick Visit Sweden extra medel från staten till marknadsföring av naturupplevelser i Sverige för turister i utlandet. I samband med att regeringen idag presenterade en ny utvecklad export- och investeringsstrategi ger man Visit Sweden 5 miljoner kronor under 2020 för ”marknadsföring av Sverige som en attraktiv besöksdestination, inom bl a naturturism”.

- Hållbara naturupplevelser är efterfrågat internationellt och Sverige har otroligt mycket att erbjuda. Nu kan vi tillsammans med besöksnäringen fortsätta det långsiktiga arbetet att göra hållbar naturturism i Sverige ännu mer känd, säger Jenny Jonevret, programansvarig för natur på Visit Sweden.

Visit Sweden ska fortsätta marknadsföringen av Sverige som hållbar destination för att skapa fler affärsmöjligheter för företag inom naturturism. Det täta samarbetet mellan nationella, regionala och lokala organisationer och företag ska fortsätta, och man vill också utveckla arbetet att samla besöksnäringen kring naturturism och sprida kunskap om naturintresserade turister. En viktig uppgift är att stötta företagen så att få fler bokningsbara naturupplevelser och naturnära boenden kan synas på internationella boknings- och planeringssajter och hos researrangörer.

Enligt Visit Swedens målgruppsanalyser förknippar nio av tio turister destinationen Sverige med natur. I de fyra länder som Visit Sweden har fokuserat extra på i tidigare års natursatsning, finns minst 10 miljoner utländska resenärer som är nyfikna på Sverige och svenska naturupplevelser*.

- Den svenska naturen upplevs som vacker, varierande och tillgänglig och är en av resmålet Sveriges starkaste fördelar. Det finns ett stort intresse för naturupplevelser här som Visit Sweden och övriga besöksnäringen kan hämta hem. Vi vill att fler hållbara turistupplevelser över hela landet ska finnas att boka för Sverigeintresserade utländska turister, fortsätter Jenny Jonevret.

I den nya satsningen vill Visit Sweden lägga större kraft på att bidra till regeringens ambition för FNs globala hållbarhetsmål. Genom att skapa nya former av samarbeten och en kontinuerlig dialog mellan näringslivet och offentliga organisationer ska man uppmuntra hållbar utveckling i Sverige.

Regeringens tidigare satsning, ”Hållbar natur- och ekoturism på landsbygden”, på 10 miljoner kronor per år mellan 2016 och 2019 har gett flera positiva effekter. 13 regionala turistorganisationer, föreningen Naturturismföretagen, myndigheter och flera naturturismentreprenörer har tillsammans med Visit Sweden deltagit i olika utvecklingsprojekt och evenemang för naturupplevelser i Sverige. Visit Sweden har tillsammans med besöksnäringen gjort kampanjerna Sweden on Airbnb, The 72 Hour Cabin och nu i år The Edible Country, som alla fått ett stort internationellt genomslag.

Tillsammans med Tillväxtverket, destinationer, regionala turistorganisationer och entreprenörer inom naturturism har Visit Sweden också gjort Sverige mer intressant hos utländska naturresearrangörer och medier och satte tidigt målet att få arrangera världskongressen för naturturism, Adventure Travel World Summit. I september stod Sverige värd för kongressen med 750 mycket nöjda deltagare från hela världen.

Regeringens Exportstrategi

* I de fyra länderna Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA finns motsvarande 10 miljoner resenärer i målgruppssegmentet ”Naturintresserade nyfikna upptäckare”.
Källa: Visit Swedens målgruppsanalys 2018

För mer information

Bitte Olsson, pressansvarig Visit Sweden, [email protected], tel 0705-25 04 56 

Visa alla nyheter