Hoppa till innehåll
Nyhet20 september 2023

Regeringens budgetförslag för 2024: så påverkar det Visit Sweden

I regeringens lagda och precis presenterade höstbudget för år 2024, som fram till december 2023 kan komma att justeras något, föreslår regeringen att nuvarande mål för regeringens turismpolitik tas bort, och att målen för regeringens näringspolitik omfamnar turism. Visit Sweden föreslås tilldelas 104,6 miljoner kronor för marknadsföring av turistlandet Sverige.
Susanne Andersson vd VS Foto Jonas Borg-small
Foto: Jonas Borg

Vad de föreslagna målen och anslaget i praktiken innebär för Visit Sweden är lite för tidigt att kommentera. Det måste först analyseras.

- Regeringens budgetproposition för 2024 med nya mål för turism och föreslaget anslag om 104,6 miljoner kronor till Visit Sweden är offentliggjorda för bara några timmar sedan och vi behöver både resonera med vår ägare och internt analysera detta för att få en tydligare bild kring förväntan och om, och i så fall vad detta i praktiken kommer att innebära för oss, säger Susanne Andersson som är vd för Visit Sweden.

Visit Sweden föreslås i regeringens höstproposition tilldelas ett basanslag om 104,6 miljoner kronor för år 2024, vilket är samma årliga summa sedan år 2018.

Visit Sweden har sedan det statliga övertagandet av bolaget, strukturerat om organisationen, ökat digitaliseringen, infört effektivare arbetssätt, minimerat konsultbehovet och införlivat statens krav på statligt ägda bolag. Senaste halvårsresultat visar att Visit Sweden levererar enligt mål och förväntan även om omvärlden förändras med försvagad valuta och ökad inflation. Idag är Visit Sweden totalt 49 personer som bearbetar sammanlagt 15 geografiska marknader med marknadsföring och PR om turistlandet Sverige (Sverige, Norge Finland, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, USA, Indien, Kina, tyskspråkiga Schweiz, tyskspråkiga Österrike, franskspråkiga Belgien och franskspråkiga Luxemburg).

Mer pressinformation:

Regeringens höstbudget

Visit Swedens nuvarande vision och mål bygger på nuvarande turismpolitiska mål och vision

Pressbilder för fritt bruk

Presskontakt Visit Sweden

Visa alla nyheter