Hoppa till innehåll
Pressrelease21 mars 2013

Utländska turister i Sverige spenderar mer än svenskar

En utländsk turist på besök i Sverige spenderar mer än en svensk som semestrar i sitt eget land. 37 % av den totala turistomsättningen kommer från utländska turister, medan antalet övernattningar från utlandet är knappt en fjärdedel. Andelen intäkter från utländska besökare i förhållande till svenskars turistkonsumtion ökar. Knappt hälften av vad utländska turister spenderar läggs på shopping.

En utländsk turist på besök i Sverige spenderar mer än en svensk som semestrar i sitt eget land. 37 procent av den totala turistomsättningen kommer från utländska turister, medan antalet övernattningar från utlandet är knappt en fjärdedel. Andelen intäkter från utländska besökare i förhållande till svenskars turistkonsumtion ökar. Knappt hälften av vad utländska turister spenderar läggs på shopping.

För nionde året i rad hade svenska hotell, stugbyar och vandrarhem fler övernattningar från utlandet än någonsin. Även om övernattningarna på både campingplatser och i privata stugor och lägenheter minskade med drygt 4 procent och det totala antalet övernattningar minskade med 0,6 procent, blev den totala volymen högre än resultatet från 2010. Det har alltså till stora delar gått fortsatt bra för svensk besöksnäring, trots en omvärld präglad av ekonomisk oro i många länder och en stark svensk krona.

24 procent av övernattningarna består av utländska turister som besöker Sverige, men denna fjärdedel står för hela 37 procent av den totala turismomsättningen. Det är en ökning med hela tio procentenheter från 2004 till 2011.

De utländska gästerna lägger 46 procent, nästan hälften av vad de spenderar, på shopping. Detta har inneburit att svensk handel har börjat ta större plats i destinationsmarknadsföringen.

-  Sveriges nya basnäring har vuxit snabbare än sina europeiska konkurrenter över de tio senaste åren och svensk besöksnäring slog rekord på fyra utlandsmarknader 2012. Trenden är också tydlig: utländska besökare spenderar allt mer pengar i Sverige, och närstående branscher som ser effekten av utländsk köpkraft har en möjlighet att öka sin lönsamhet genom att engagera sig i destinationsmarknadsföring, kommenterar Thomas Brühl, vd för VisitSweden.

-  Från Norge, Ryssland, USA och Kina har det aldrig registrerats så många övernattningar som 2012. Finland har också visat en positiv utveckling. Att Sverige går mot strömmen är ingen tillfällighet, utan det bottnar i ett strategiskt långsiktigt och konsekvent arbete för att etablera destinationen Sverige internationellt. Ett arbete som sker via en stark mobilisering av besöksnäringen och tillsammans med partners från andra näringar.

Fem av VisitSwedens tolv prioriterade marknader visade på en ökning under 2012: Finland, Kina, Norge, Ryssland och USA. Norge är den enskilt största utlandsmarknaden och ökade med +2,6 procent. Finland ökade med +4,6 procent, Ryssland med +11,8 procent, USA med +6,6 procent och Kina med +11,2 procent.

Tillväxten från Norge är en uppgång med 82 000 övernattningar och det är också Norge som toppar listan över utländska övernattningar i Sverige med 3,3 miljoner. Kina är den näst största fjärrmarknaden efter USA och har ökat med cirka 60 procent under de senaste fem åren. 2012 blev åter igen en rekordnotering för Kina med 163 000 övernattningar i Sverige.

VisitSweden finns aktivt representerade på TUR-mässan i Göteborg den 21-22 mars 2013. Fokus från VisitSweden är på att presentera en nyutvecklad kommunikationsguide för besöksnäringen samt att presentera det svenska matlandet och Twitterinitiativet Curators of Sweden.

VisitSwedens seminarier under TUR 2013
Besöksnäringens nya kommunikationsguide beskriver hur besöksnäringen kan jobba med marknadsföring på den internationella marknaden.

I uppdraget för ”Sverige – det nya matlandet” har under 2012 kraftsamlats för att marknadsföra svenska matupplevelser i Storbritannien.

Curators of Sweden, succéinitiativet där VisitSweden och Svenska institutet lät vanliga svenskar ta över det officiella Twitterkontot för Sverige, visar upp Sveriges yttrandefrihet, kreativitet och öppenhet.

Källa ekonomiska data: Tillväxtverket. 


För mer information om VisitSweden | www.visitsweden.com/partner  

För ytterligare information | kontakta

Thomas Brühl, vd VisitSweden, tel 08-789 10 00

Ulrika Hallesius – direktör, Kommunikation och Public Affairs, tel 0704-200 900, [email protected]

Bitte Olsson, pressansvarig VisitSweden, tel 070-525 04 56, [email protected]  


Visa alla nyheter