Hoppa till innehåll
En grupp människor tränar på en stor gräsmatta tillsammans med en instruktör.
Foto: Sara de Basly/imagebank.sweden.se

Temperaturmätning av företag inom svensk besöksnäring

För att ge aktuell kunskap till regioner och destinationer om hur besöksnäringen i Sverige ser på sin verksamhet och framtid just nu, har vi genomfört temperaturmätningar två gånger 2021 och 2022 och nu senast senvåren 2023. Vi har i undersökningen valt att fokusera på ”att göra”-företag såsom nöjesanläggningar, campingar, skidsportanläggningar, artistiska verksamheter, teatrar och fritidsverksamhet.

I den senaste undersökningen från maj 2023, ser vi att 40% bedömer att efterfrågan på deras företags produkter och tjänster under den gångna vintersäsongen 22/23 varit större än föregående vinter. Och 1 av 3 (33%) tror på en större efterfrågan under denna sommar jämfört med föregående sommar. Förväntningarna inför sommaren 2023 är alltså höga och det gäller även för helåret 2023 som 44% tror kommer vara bättre än 2022.

Samtidigt är företagens bedömningar något lägre nu i vår än de var i 2022 års undersökningar. Det innebär att även om optimismen för ytterligare ökning är fortsatt stor, så kan vi jämfört med tidigare mätningar se, att återhämtningen av efterfrågan håller på att sakta in.

Kortfattat visar undersökningen på följande resultat:

Förväntningar på den kommande sommarsäsongen 2023

  • 33% tror på en större efterfrågan den kommande sommarsäsongen (maj till september 2023) jämfört med förra årets sommarsäsong.
  • 44% anger att efterfrågan troligtvis kommer vara på samma nivå, men 18% tror att den kommer att minska.

De som är mest positiva om en ökning av efterfrågan sommaren 2023 är turismföretagen (säljer helt eller delvis till turister) och företag utanför storstäderna, där 40% respektive 38% tror på en större efterfrågan.

Lite extra intressant är det alltid med fritextsvar

När vi frågade vad som är avgörande för utvecklingen av turismen och antalet besökare i Sverige sommaren 2023 svarade några:

  • Att folk får resa igen igenom Europa utan restriktioner och i stora delar av världen.
  • För utländska turister så är det den svenska kronan som valuta. Om det är svensk publik så är det om folk kommer att hålla sig hemma mera.
  • Ekonomin, om folk har råd att åka på semester.

Klimatet, att det är inte är så varmt som i Sydeuropa samt att svenska folket sparar pengar genom att stanna i Sverige, vilket är positivt för Sverige. Det är även säkert i Sverige vilket gör att turister kommer till Sverige.

Bedömning av efterfrågan för helåret 2023

  • I vårens undersökning bedömer 44% att efterfrågan på deras produkter eller tjänster blir större under helåret 2023 jämfört med 2022.
  • 35% anger att efterfrågan troligtvis kommer vara på samma nivå, medan 17% förväntar sig att efterfrågan kommer att vara mindre under helåret 2023.

Bedömning av efterfrågan under vintersäsongen 2022/23

  • 40% bedömer en större efterfrågan på sina produkter och tjänster under vintersäsongen oktober 2022 till april 2023, jämfört med föregående års vintersäsong. I höstens undersökning gjorde några fler (46%) den bedömningen. Alltså tror något färre på en ökning nu i vårens undersökning.
  • 36% anger att efterfrågan har varit på samma nivå, medan 18% anger att den har minskat.

Fakta om undersökningen:

Undersökningen genomförs i syfte att ge aktuell kunskap till regioner och destinationer om hur besöksnäringen i Sverige ser på sin verksamhet och framtid just nu - i korthet, att ha en aktuell temperaturmätning. En utmaning i besöksnäringen är att identifiera vilka företag som ska ingå i definitionen. I denna undersökning har fokus varit främst på ”att göra”-företag så som nöjesanläggningar, campingar, skidsportanläggningar, artistiska verksamheter, teatrar och fritidsverksamhet, medan den inte inkluderar t ex transport och boende. En fullständig definition efter SNI-koder finns i rapporten.

Undersökningen har genomförts av Novus som har intervjuat 251 svenska företag under maj 2023. Det är tredje året i rad som vi gjort den här undersökningen och resultatet från tidigare mätningar finns också redovisat i rapporten.

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.