Hoppa till innehåll
En flygbild över ett snöigt stora torget i Gamla Stan i Stockholm. På torget pågår full aktivitet i alla bodar som står uppställda för julmarknaden.
Foto: Ola Ericson/imagebank.sweden.se

Temperaturmätning av företag inom svensk besöksnäring

För att ge aktuell kunskap till regioner och destinationer om hur besöksnäringen i Sverige ser på sin verksamhet och framtid just nu, har vi genomfört temperaturmätningar två gånger 2021, 2022, 2023. Vi har i undersökningen valt att fokusera på ”att göra”-företag såsom nöjesanläggningar, campingar, skidsportanläggningar, artistiska verksamheter, teatrar och fritidsverksamhet.
Senast uppdaterad:30 november 2023

I den senaste undersökningen från oktober 2023, ser vi att 35% bedömer att efterfrågan på deras företags produkter och tjänster under den gångna sommarsäsongen 2023 varit större än föregående sommar. Och 27% tror på en större efterfrågan under denna vinter jämfört med föregående vintersäsong. Förväntningarna inför helår 2024 är höga, nära hälften 47% tror på en ökad efterfrågan.

Samtidigt är företagens bedömningar något lägre nu i höst än de var i 2022 års undersökningar. Det innebär att även om optimismen för ytterligare ökning är fortsatt stor, så kan vi jämfört med tidigare mätningar se, att återhämtningen av efterfrågan håller på att sakta in.

Kortfattat visar undersökningen på följande resultat:

Förväntningar på den kommande vintersäsongen 2023/24

 • 27% tror på en större efterfrågan den kommande vintersäsongen jämfört med samma period året innan. Föregående år trodde nära hälften (46%) på en större efterfrågan.
 • Företag som bedriver artistiskt verksamhet är mest positiva, medan andelen som tror på en större efterfrågan är lägre bland övriga företag och turismföretag.

Fångat ur fritextsvar

När vi frågade vad som är avgörande för utvecklingen av turismen och antalet besökare i Sverige vintersäsongen 2023/24 svarade några:

 • Man är mer priskänslig på grund av det som har hänt i omvärlden och man bokar sin vintersemester senare jämfört med tidigare år. Man är mer priskänslig nu.
 • Ränteutveckling och ekonomi, kronans kurs och omvärldsläget.
 • Att vi anpassar oss bättre till en internationell marknad är viktigt och att vi får stöd från organisationer, kommuner och myndigheter underlättar.
Man är mer priskänslig på grund av det som har hänt i omvärlden och man bokar sin vintersemester senare jämfört med tidigare år. Man är mer priskänslig nu.

Bedömning av efterfrågan för helåret 2023

 • I höstens undersökning bedömer 42% bland företagen att efterfrågan på deras produkter eller tjänster har ökat 2023 jämfört med 2022. Vi ser skillnader mellan olika företagsgrupperingar, de företag som själva anger att de livnär sig på turister inte är lika positiva jämfört med de företag som bedriver någon form av artistisk verksamhet som är snäppet positivare.
 • Generellt är det övervägande fler företag som har upplevt en ökad efterfrågan än de som har känt att den minskade under 2023 jämfört med året innan. Även om efterfrågan inte är lika hög som 2022.
 • 35% anger att efterfrågan ligger på samma nivå, medan 21% anger att efterfrågan har varit mindre under helåret 2023.

Bedömning av efterfrågan under sommaren 2023

 • 35% bedömer att efterfrågan maj till september 2023 har varit större jämfört med samma period 2022. Föregående år var det 47% som bedömde en ökad efterfrågan. Bäst har det gått för företagen med artistisk verksamhet, då suget efter aktiviteter är fortsatt högt efter pandemin.
 • 34% anger att efterfrågan har varit på samma nivå, medan 23% anger att den har minskat.

Förväntningar av efterfrågan för helåret 2024

 • Nära häften (47%) tror på en ökad efterfrågan för 2024.

Fakta om undersökningen:

Undersökningen genomförs i syfte att ge aktuell kunskap till regioner och destinationer om hur besöksnäringen i Sverige ser på sin verksamhet och framtid just nu - i korthet, att ha en aktuell temperaturmätning. En utmaning i besöksnäringen är att identifiera vilka företag som ska ingå i definitionen. I denna undersökning har fokus varit främst på ”att göra”-företag så som nöjesanläggningar, campingar, skidsportanläggningar, artistiska verksamheter, teatrar och fritidsverksamhet, medan den inte inkluderar t ex transport och boende. En fullständig definition efter SNI-koder finns i rapporten.

Undersökningen har genomförts av Novus som har intervjuat 251 svenska företag under sept-okt 2023. Det är tredje året i rad som vi gjort den här undersökningen och resultatet från tidigare mätningar finns också redovisat i rapporten.

Rapporten ovan är producerad av Novus och inte tillgänglighetsanpassad. Har du några frågor om innehållet kontakta oss.