Hoppa till innehåll
tina_stafrén-sami_girl-7919.jpg
Foto: Tina Stafrén/imagebank.sweden.se

Hållbar turism, del 1 och 2

Hur ska vi tänka för att nå hela vägen i vårt hållbarhetsarbete? Lyssna på Tina Frisk som berättar om varför vi behöver hållbar turism, vad som är skillnaden mellan hållbar och ansvarsfull turism samt hur vi kan konkretisera hållbarheten i våra verksamheter. Tina går även in på vilka ansvarsfulla åtgärder som behöver göras.
Senast uppdaterad:24 mars 2023

Varför behöver vi hållbar turism? Hur ska man tänka för att nå hela vägen i sitt hållbarhetsarbete? Hur kan vi konkretisera hållbarhet i våra verksamheter och vad betyder ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet? I första filmen tas den ekologiska hållbarheten upp och i den andra filmen den sociala- och ekonomiska hållbarheten. Alla tre delar är lika viktiga för att nå fram till en hållbar turism.

Längd 15.53 minuter.

Några hållpunkter i presentationen:

– Varför hållbar turism? (04:04).
– Vikten av att samverka, upplevelsen och boendet är alltid en del av destinationen (05:37).
– Miljönyttan, den ekologiska hållbarheten (08:36).

Miljönyttan – den ekologiska hållbarheten

Vilka är grundprinciperna för hållbara destinationer och hur kommuniceras det som görs ut till kund?

 • Storlek på verksamheten.
 • Finns ekoteknologi på plats.
 • Finns ekodesign.
 • Hur sköts avfallshanteringen.
 • Speglas menyn av ett hållbart koncept.
 • Hur stämmer det hållbara konceptet med aktiviteter som erbjuds.

Längd 12.49 minuter.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om samhällsnyttan. Om att skapa långsiktiga värden lokalt och gynna människorna på platsen. Skapa lokala inkomster, att anställa lokalt och anlita lokal arbetskraft i så många delar som möjligt. Kompetensutveckla om kompetensen saknas lokalt. Men även om människor och det lokala kulturarvet, så som traditioner, maten och hantverket till exempel, och den lokala guidens roll är stor och en viktig framgångsfaktor.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om affärsnyttan. Det handlar om att gynna det lokala, och öka affärsnyttan på platsen, så som att stödja lokala initiativ, anställa och handla lokalt, men också om att stödja t ex bevarandeprojekt.

Övergripande summering del 1 och del 2:

 • Ansvarsfulla och konkreta åtgärder i verksamheten leder mot målet att nå hållbarhet.
 • Viktigt att ta ett helhetsgrepp om hållbarhet.
 • För att lyckas krävs samverkan utanför den egna verksamheten.
 • Hög transparens både internt och externt, inte minst mot kund och partners.
 • Skapa långsiktiga värden lokalt vad gäller den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten.
 • Vi bidrar till att göra skillnad.