Hoppa till innehåll
anna-lena_lundqvist-glass_cabin_at_henriksholm,_west_sweden-8027.jpg
Foto: Anna-Lena Lundqvist/imagebanksweden.se

Naturturism Trender 2020

Ett förnyat intresse för naturen lockar resenärer utomhus – Hur påverkar naturtrenderna besöksnäringen? Ta del av de senaste trendutvecklingarna inom naturturism som tagits fram i samarbete med Foresight Factory. Rapporten består av fem olika trendområden, alla underbyggd med resultat från kvantitativa trendanalyser och kompletteras med goda exempel och tips på hur företag i branschen kan använda dessa trender i sin verksamhet.
Senast uppdaterad:22 mars 2023
Omslagsbild Trendrapport Naturturism 2020.PNG

Naturturism – som ett sätt att koppla ifrån teknik och njuta av en långsammare livstakt – kommer att bli mer populärt. Ett förnyat intresse för naturen lockar resenärer utomhus. Resenärer kommer i allt större utsträckning söka mindre kända och mindre trånga, vackra platser i naturen som de kan upptäcka. Att välja relativt outforskade platser på landsbygden att semestra på, framför bebyggda områden, förstärks också av COVID-19. Pandemin har ytterligare ökat på sambandet mellan planetarisk hälsa och individuell hälsa – vilket leder till en ökad efterfrågan på hållbara resor.

Trenderna som vi såg 2015 när Förstudien för Naturturismprogrammet skrevs och som adapterades 2018 med ett femte trendområde ”Engagemang som en strävan” är 2020 högaktuella.

Exempel på vilka nya attityder och beteenden har framvuxit bland konsumenter och hur den svenska besöksnäringen påverkas tas upp i naturtrendrapporten. Därutöver nämns exempel från företag som har anpassat och reagerad på dessa utvecklingar samt att trenderna underbyggs av resultat från en kvantitativ studie.

Den första trenden handlar om att globala resenärer vill blir utmanande och samtidigt lära sig nya saker på ett lekfullt sätt.

Att globala resenärer vill resa säkert samtidigt som de vill uppleva unika naturupplevelser gärna på platser som är relativt outforskade tas upp i andra trendutvecklingen samtidigt som konsumenterna önskar att få hjälp, t.ex. att hitta dessa mindre utforskade platser.

Den 3, 4 och 5 trendutvecklingen har särskild förstärkts av pandemin och visar på ett ökat intresse och medvetenhet om hållbarhet och en önskan att hitta hållbara, attraktiva erbjudanden. Detta tillsammans med ett starkt uppsving i önskan att spendera mer tid i naturen, att komma bort från stress och trängsel och att uppleva det lokala och autentiska går väl i linje med två av Sveriges och svensk besöksnäringens styrkor – den tillgängliga naturen och hållbarhetsprofilen.

Denna trendrapport har tagits fram i samarbetet med trendforskningsinstitutet Foresight Factory. De har sedan 2018 bidragit med insikter från deras kvantitativa trendanalys. I år frågades mellan 798 – 4 800 respondenter per marknad I 27 länder, bland annat i Visit Swedens fokusmarknader för natur: Tyskland, Frankrike, UK & US. Analysen kompletterades med en kvalitativ studie där Foresight Factory skickade ut ett frågeformulär till en expert = Trendspotter, på vart och ett av Visit Swedens fokusmarknader, för att få en mer djupgående bild av olika kulturella attityder inom hållbar natur och ekoturism.