Hoppa till innehåll
Fem personer står i skogen under hösten fullt med gula löv omkring dem. Fyra av dem står framför en sten och ser glada ut medan den femte står böjd och puttar på stenen.
Foto: Henrik Trygg/Imagebank.sweden.se

Vad tycker våra naturaktivitetsbesökare?

För att förstå hur besökare har upplevt sina naturupplevelser i Sverige, gjorde vi två undersökningar under sommaren 2022. Syftet med undersökningarna var att få en bättre bild av de som faktiskt reser till, eller i Sverige för att uppleva naturen. Den här artikeln fokuserar på undersökningen som gjordes tillsammans med Naturturismföretagen.
Senast uppdaterad:22 mars 2023

Längd: 3.19 min. Använd gärna filmen i dina presentationer, på webbinarier eller i sociala medier.

Vad kom vi fram till?

Människor som besöker svensk natur uppskattar den precis som den är - i sin helhet - och i detaljerna. Ofta finns det inga specifika förväntningar om att se eller göra någonting speciellt. De är ute efter en känsla, en atmosfär, något som känns genuint, oförstört och äkta.

Sverige anses som en besöksvänlig destination som inte är turistig (än). Det är precis den balansgången som uppskattas mest – tillgång till bra infrastruktur, där en viss småskalighet bevaras, och balansen mellan vildmark och trygghet, att vara avlägsen men ändå tillgänglig.

Den goda infrastrukturen spelar också en roll i möjligheten att vistas i naturen på ett hållbart och meningsfullt sätt. Det underlättar behovet och viljan att inte inkräkta. En bra infrastruktur med t ex stugor och eldplatser främjar också viljan att utforska naturen på egen hand.

Sen beundrar utländska besökare Sveriges snälla befolkning som verkar bry sig om den inhemska naturen. Denna övertygelse och attityd bidrar till en trevlig vistelse om man nu är själv ute i naturen eller tillsammans med andra.

Vad uppskattar de svenska naturbesökarna med svensk natur?

Natur som intresse i sig

Ödmjuk uppskattning av naturen. ”Enkla” möjligheter att vara nära naturen föredras. Vandring nämns oftast och anses som en ”lagom” aktivitet gällande kunskap, ansträngning och förberedelser.

Lugnet och rogivande platser

Möjligheten att ta sig tid och uppskatta naturens enkla såsom storslagna vyer och rytmer. En stor fascination för ljuset i Sverige uttrycks (norrskenet nämns ej). Att kolla på solnedgången anges som aktivitet.

Bekväma naturupplevelser

Natur + Mat + Faciliteter = Sant. Försök hitta en bra balans mellan bekvämlighet, tillgänglighet och känslan av vildmark för besökaren, det betyder så mycket för dem.

Möjlighet att informera sig och välja aktiviteter på plats

Resenärer har ett intresse för platsen där de är. De söker information på plats och vill veta mer om lokala djur, växter, geologi och kultur. Finns den typen av information så uppskattas det och används som vägledning till vidare planering.

Guidning skapar ”tillgång” till området

Guidning inspirerar och påverkar det egna upptäckande. Intresse att lära sig nya och oväntade saker och detaljer som spelar roll på just den platsen där man befinner sig på.

Vad uppskattar de utländska naturbesökarna med svensk natur?

Den svenska autentiska och oförorenade naturen

Sveriges natur och landskap upplevs som mer orörd och mindre förorenad än andra länders. Enligt utländska resenärer respekterar och vårdar svenskarna den inhemska naturen vilket möjliggör autentiska upplevelser i bevarad natur som till och med kan kännas “orörd”. Man upplever att befinna sig i ett ”fungerande ekosystem”. Sverige kan konkurrera med andra prestigefyllda naturresmål. Superlativ används, ljuset beundras och luftens renhet betonas.

Naturvänligt och naturkunnigt värdskap

Information om området och naturvård tas emot med öppna armar av besökarna, gärna med ett pedagogiskt inslag. Det finns ett utpräglat intresse av att lära känna inhemska djur som älgar, björnar och vargar.

Lugn, rymlighet och enskildhet - ute i naturen, på boendet och som livsstil

En atmosfär och känsla av lugn och rymlighet värdesätts både ute i naturen och på respektive boende. En upplevelse av yttre stillhet och inre lugn beskrivs. Fika nämns som en tradition som exemplifierar den svenska livsstilen - att ta det lugnt. Att kunna vara ”helt själv” är mycket uppskattat. Sverige uppfattas inte som ”turistigt” jämförd med andra länder.

Variation i natur och tillgängliga aktiviteter

Mångfalden i Sveriges natur verkar uppskattas snarare än specifika landskap - från tätt bevuxet och mörkt (t ex skog) till vidsträckt och ljust (t ex sjö och hav). De flesta kombinerar olika aktiviteter med varandra - från att tillåta sig ”att göra ingenting” till fysisk krävande aktiviteter som klättring. Sverige och dess utbud uppskattas i sin helhet. Många är återkommande besökare och villiga att utforska Sverige - olika regioner, olika landskap och olika aktiviteter. För både kortare och längre vistelser.

Bekväma äventyr på engelska

En tillgänglig natur som upprätthåller känslan av äventyr värdesätts, dvs en bra blandning av tillgänglighet och vildmark. Nationalparker nämns ofta som platser som förenar naturaktiviteter såsom vandring med infrastruktur såsom toaletter och vindskydd. En tillgång till natur via kollektivtrafik anses som mycket värdefull. Erbjudanden och hjälp på engelska uppskattas - såsom guidade turer och introduktioner till aktiviteter. Sverige upplevs i allmänhet som ”ett besöksvänligt resmål”. En känsla av trygghet i den svenska naturen genomsyrar svaren.

Vad uppfattas som hållbara och meningsfulla naturupplevelser?

Att vistas i svensk natur anses som ett hållbart val i sig

Naturupplevelser i Sverige betraktas som hållbara och naturupplevelser i sig upplevs som meningsfulla. Besökare av svensk natur har större svårigheter att beskriva vad en medveten upplevelse utgör.

Det krävs inte massa fakta om hur besöksplatsen arbetar med hållbarhet, för att övertyga mig som konsument. Jag tar för givet att svensk och nordiska destinationer lever upp till bra hållbarhet.
Citat från paneldeltagare

Att respektera naturen och dess behov

Att ta ansvar för sitt beteende i naturen såsom mot djur och växter anses som mycket viktigt för besökarna för att leva upp till egna hållbarhetskrav. En god infrastruktur anses som hjälpsam för att möjliggöra ”lämna inga spår” och ”stör naturen så lite som möjligt”. Hjälp med exempelvis avfallshantering, grillplatser och toalett uppskattas såväl som tillgänglig information om ett önskvärt förhållningssätt via informationstavlor och Naturrum.

Att känna sig i harmoni med naturen och dess visdom

En önskan uttrycks att återuppliva glömd/försummad kunskap för att lära sig om naturen på bästa möjliga sätt. Exempelvis anses samisk visdom vara avgörande för att upprätthålla ekosystemet.

Att bevara möjligheten att uppleva enskildhet och orörd natur

Möjligheten att få vara omgiven av storslagen natur på ett intimt sätt anses som viktig balans till det hektiska vardagslivet (”urban escape”). Man värdesätter känslan av såväl enkelhet som äventyr med att anpassa sig till naturens villkor.

Att nå naturupplevelser via kollektivtrafik

I samband med hållbara och meningsfulla naturupplevelser nämns och önskas upplevelser som är tillgängliga via kollektivtrafik.

Att välja att lära känna Sverige i dess helhet och detaljer

Utländska besökare är oftast återkommande, trogna turister som bryr sig om en hållbar livsstil i allmänhet och om Sverige i synnerhet. De väljer att upptäcka Sveriges olika hörn och regioner. Att uppleva och resa på ett medvetet, hållbart och meningsfullt sätt innefattar att kunna gå och lära känna destinationen djupare.

Vilken potential finns för guidade upplevelser?

6 skäl att vara med på en guidad tur:

 1. Att stilla en allmän kunskapstörst. Glädjen i att lära sig något nytt.
 2. Att vara effektiv med tid och resurser. Att kunna nå djupare kunskap snabbare.
 3. Ett tillfälle för mänsklig interaktion. Att lära sig från andra. Dela upplevelser och rekommendationer.
 4. Att lära sig om och från naturen. Hur man beter sig rätt i naturen, dvs lämna inga spår, respektera djurlivet.
 5. Att få vägledning för eget upptäckande. En guide ger möjlighet att utforska något nytt, hitta gömda platser och skaffa kunskap som man sen kan använda själv.
 6. Att skaffa sig specialkunskap. En guide står för kompetens och trygghet inför och under speciella och mer fysisk krävande aktiviteter i naturen, t ex inför längre och mer äventyrliga vandringsturer på 3-4 dagar och/eller i områden som är mindre tillgängliga där det till exempel inte finns några vandringsleder. För aktiviteter under vinterhalvåret där en guide behövs (t ex husky-, scooter tur, …) och det finns ett behov av en viss utrustning.

Endast 1 skäl att inte vara med på en guidad tur

 1. Att man vill utforska på egen hand. Frihet och tid att ströva fritt, vara själv, uppleva tystnad och vara ”off” värderas högt. Man vill undvika ett fast tidsschema och för mycket prat.

Vad vill besökarna lära sig mer om?

 • Att lära sig ta hänsyn till naturen.
 • Att göra upp eld och laga mat utomhus.
 • Att veta var den bästa platsen är och hur man tar sig dit.
 • Att lära sig mer om djur- och växtliv.
 • Att veta när man borde följa en led och när man kan avvika från den.
 • Att kunna förbereda sig för växlande väderförhållanden.
 • Att veta vad som är ätbart i naturen, plocka det och laga till en måltid.
 • Att veta vilka växter som är bra för kropp och själ, vilka kan användas till vad och hur tillreder du dem.
 • Att lära sig om samisk kultur och dess koppling till naturen.

Rekommendationer:

Skapa erbjudanden för att nå ännu djupare i svensk natur och kultur

 • Bemöta längtan efter mer äventyr. Möjligheter att nå dem som vill våga mer eller till dem som har varit i Sverige ett flertal gånger. Skapa erbjudanden för alla ”nivåer”.
 • ”Back to nature” initiativ. Upplevelser som förmedlar hur naturen kan bevaras och hur livet i och med naturen ser ut.
 • Kontakt med urbefolkningen. En chans att komma närmare svensk livsstil och samisk kultur vilket innebär att återuppliva och sprida försummad kunskap. Det som är normalt för svenskarna kan vara mycket intressant för andra.

Utveckla utbudet och tillgängligheten av guidade turer tillsammans med aktörer

 • Erbjud guidade upplevelser i samband med bokning av boendet/via boendet. Möjlighet att presentera dessa upplevelser med fokus på intresseområden, inte nödvändigtvis med fokus på att det handlar om guidning.
 • Fokusera hellre på att göra och uppleva något tillsammans snarare än att ta in information. Tillgodose behovet av att känna lugn i naturen och övervinn språkbarriärer lättare.
 • Introducera människor till en plats eller en aktivitet som de sedan kan upptäcka/göra själva. Fokusera på målbilden och att förmedla en känsla av frihet och trygghet i naturen.
 • Erbjud tider över större delen av året. Att vara med på en guidad upplevelse kan vara någonting man gör under sin semester eller på en vanlig helg/kväll. Att utöka antalet erbjudna tider kan vara särskilt intressant för dem som bor i Sverige.

Balans i paketering - ”low-effort” vs. känslan av frihet och vildmark

En bekväm upplevelse av riktig vildmark har två delar. Den ena delen är ”an effortless experience” som är ett bra sätt för att skapa lojalitet, vilket kan ge anledning till många återkommande turister. Den andra delen innebär aspekter kring känsla och autenticitet som är också avgörande i att skapa en bra upplevelse och bygga lojalitet. Dessa två kan krocka med varandra när det blir för tillrättalagt så att känslan av frihet och vildmark inte längre är så stark.

Sprid ut turismen - njut av hela Sverige

Insikten att hela Sveriges landskap och natur uppskattas möjliggör att man kan satsa på att sprida ut turismen på olika turistmål. På så sätt får så många som möjligt känna efterlängtat "spaciousness" och vildmarken. Man kan tänka sig rekommendationer som ”Så här upptäcker du Sverige i dess längd och variation” som inkluderar lite mer “okända regioner” och ta hänsyn till att bevara orörda såsom skona mycket populära landskap. Det blir bra för hållbarheten och för upplevelsen.

Tillgängliggör den svenska naturen för fler

Samverka med olika typer av aktörer som t ex kollektivtrafik, naturföretag, boenden, och matställen för att tillgängliggöra fler naturupplevelser och den svenska naturen för fler. Gör det möjligt (och kommunicera att det är möjligt) att t ex. ta sig till upplevelserna med kollektivtrafiken, att enkelt vandra mellan boenden och äta inom rimliga avstånd.

Använd gärna filmen

Filmen finns att ladda ner här. Använd den gärna för att berätta om trenderna i presentationer, på webbinarier eller i sociala medier.

Mer om vad besökarna tycker

Läs artikeln: Vad tycker besökarna i Skåne och Dalarna

Undersökningen gjordes tillsammans med branschorganisationen Naturturismföretagen och undersökningsföretaget Panelista och finansierades av Tillväxtverket. Via en QR-kod uppmanades besökaren att svara på ett antal videofrågor via sin mobiltelefon. QR-koden sattes upp vid turismföretagarnas olika aktiviteter från Ammarnäs i norr till Grebbestad i söder och vid aktiviteter som exempelvis bäversafari, laxfiske, flottbygge, kajak och camping.